Obklad stěny přírodním kamenem

Obklad stěny přírodním kamenem

Obklady z přírodního kamene jsou příjemným oživením interiéru a kouskem přírody, který může esteticky doplňovat nejen design místnosti, ale i naše pokojové rostliny. Instalace takového obkladu se přitom příliš neliší od instalace běžného obkladu dlaždicemi. 

Stěnu, kterou plánujeme obložit, připravíme na nadcházející změny – odsuneme nábytek, sundáme obrazy, šrouby, hřebíky atd. Vyrovnávací latí ověříme rovnost stěny. Výstupky a praskliny zatmelíme, tapety strhneme odstraňovačem tapet. Na očistěné stěně si rozvrhneme, v jaké ploše budeme obkládat. Proměříme spodní hranu obkladu, změříme výšku kamenného obkladu a rozvrhneme horní hranu, pokud neplánujeme obkládat až pod strop.

Před samotným započetím prací položíme na podlahu ochrannou plachtu (v postupu použit malířský vlies) a na stěnu použijeme krepovou pásku pro vyznačení našich pomocných linek. Pod spodní linku přijde podpěrná lať, kterou můžeme, ale nemusíme upevnit hřebíky. Lať opět oblepíme páskou a stěnu pod ní chráníme plachtou. Veškeré práce kontrolujeme vyrovnávací latí! Pokud jsou na stěně zásuvky a vypínače, vypneme pojistky, zásuvky a vypínače demontujeme a důkladně oblepíme. Na takto připravenou zeď nastříkáme či štětcem naneseme penetraci. Aplikaci lze provést i kombinovaně. Penetrace při nanášení nesmí stékat. Po nanesení necháme 2 hodiny technické pauzy, kdy se můžeme připravovat na další postup.

Nízkootáčkovým míchačem rozmícháme lepidlo dle poměru uvedeného na pytli. Lepidlo na stěnu nanášíme rovnoměrně a pročesáváme ho zubovou stěrkou. Lepidlo aplikujeme jen na takovou plochu, kterou jsme schopni během chvíle obložit – lepidlo rychle schne. Obkládat začínáme od rohu. Nanášení probíhá metodou zvanou buttering/floating, lepidlo tedy nanášíme nejen na stěnu, ale i na zadní stranu obkladu. Kameny pokládáme v rohu těsně k sobě. Od zajištění rohu už můžeme postupovat libovolným směrem dle toho, jak jsme nanesli lepidlo na stěnu. Pokud v obkládané ploše leží zásuvka nebo vypínač, důkladně změříme všechny rozměry a střed vyznačíme na vybraný, vhodný kus kamene. Pomocí diamantové korunky na vrtání kamene vyvrtáme otvor. V průběhu vrtání pravidelně korunku pravidelně ochlazujeme vodou.

Poslední kámen v řadě bude nutné přiříznout. Rozměry opět pečlivě změříme, odečteme cca 3 mm pro vytvoření elegantní spáry, vyneseme na kámen a řez provedeme diamantovým řezným kotoučem. Pokud pracujeme u šikmé stěny, změříme si úkos pomocí skládacího metru a vyznačíme jej na kámen. Zbytky lepidla z kamenů odstraňujeme okamžitě v průběhu lepení. Když nalepíme všechny kameny do požadované výšky, můžeme, ale také nemusíme, se rozhodnout pro zvýrazňovač barvy. Zvýrazňovač je proto vhodné vyzkoušet na zbytku obkladu mimo stěnu. Pokud se rozhodneme pro zvýrazňovač, odstraníme poslední zbytky lepidla, které jsme v předchozích fázích opomněli a důkladně natíráme štětcem. Nepostřikujeme. V průběhu celého nátěru důkladně větráme! Po zaschnutí lepidla už můžeme odstranit i pomocnou lať. Díry po hřebících, pokud jsme lať takto připevnili, vyplníme akrylem a v případě potřeby barvou na stěny opravíme barevné nesrovnalosti (zbytky zatvrdlého lepidla, akrylát atp.). V poslední fázi namontujeme zpět vypínače a zásuvky. 

01 | Příprava stěny
Od stěny si odstraňte všechno, co by mohlo překážet. Pomocí vodováhy nebo dlouhé vyrovnávací latě si zkontrolujte, zda jsou stěny rovné. Nerovnosti je nutné zarovnat pomocí tmelu. Pokud máte na stěnách nalepené tapety, budete je muset odstranit. Na tapetách by totiž dekorativní obklady nedržely.

02 | Obkládaná plocha
Vyznačte si plochu, kterou chcete obkládat. Pomocí vodováhy rozměry a plochu zkontrolujte. Až budete mít plochu a počet řad pevně stanovené, můžete vypočítat spotřebu materiálu.

03 | Příprava na obklad
Zakryjte podlahu plachtou. Stěny můžete ochránit pomocí krepové pásky s fólií. Vypněte pojistky, z vypínačů a zásuvek sejměte krytky a vše oblepte.

04 | Podpěrné latě
Upevněte na spodní vymezovací hranu podpěrnou lať, aby obklady do zatuhnutí nesklouzly. Oblepte okraje přiléhajících stěn lepenkou.

05 | Penetrace
Plochu natřete nebo nastříkejte penetračním nátěrem. Rozetřete ho plochým štětcem a nechte ho zaschnout (cca 2 hodiny).

06 | Příprava lepidla
Na lepení je nutné použít lepidlo na přírodní kámen. Lepidlo pomalu smíchejte s předepsaným množstvím vody za pomocí spirálového míchače.

07 | Aplikace lepidla na stěnu
Rovnoměrně naneste potřebné množství lepidla na stěnu a pročešte hladicí lžící velikosti 8. Snažte se vést lžíci v úhlu 45 stupňů, abyste po celé ploše nanesly stejné množství.

08 | Aplikace lepidla na kámen
Obklady se nanášejí kombinovanou metodou (buttering/floating). Při té se lepidlo pročeše zuby velikosti 8 a v úhlu 45° a lepidlo se nanáší hřebenem jak na podklad, tak na rubovou stranu obkladu.

09 | Pokládka
Pokládat začněte u vnějšího rohu. K tomu použijte rohový obklad. Tyto obklady nejsou na jedné straně stejně dlouhé, ale jejich konce jdou vždy přesně dohromady.

10 | První kámen
Přiložte první dekorativní rohový obklad. Boční přesah teď přečnívá přes roh, ale později se spojí s přilehlým dekorativním obkladem na protilehlé straně.

11 | Druhý kámen
Z druhé strany rohu přiložte další kus obkladu.

12 | Pokračování obkladu
Vedle rohového obkladu už dejte normální, dlouhý obklad. Pokračujte stejným způsobem směrem nahoru a na obě dvě strany.

13 | Vypínače a zásuvky
Vypínače a zásuvky, které potřebujete obložit, si vyměřte a vyznačte na vhodný kus materiálu.

14 | Výřez otvoru
Vyřízněte požadovaný tvar vrtačkou s diamantovou vrtací korunkou – vrtací korunku při vrtání chlaďte vodou.

15 | Poslední obklad
Poslední obklad v řadě si odměřte a seřízněte pomocí úhlové brusky. Nezapomeňte použít ochranné brýle a chránit si sluch.

16 | Šikminy
Pokud máte v pokoji šikmé stěny, není se čeho bát. Potřebný úhel si změřte pomocí zámečnického úhelníku. Naměřený úhel si tímto úhelníkem přeneste na kámen a vyznačte si řeznou linii. Řez provádějte pomocí úhlové brusky s diamantovým řezným kotoučem.

17 | Dokončení obkladu
Obklad je hotový. Odstín obkladů můžete nechat tak, jak je, nebo použít zvýrazňovač barev. Vzhled obkladů bude po jeho aplikaci vypadat svěže.

18 | Zvýrazňovač
Zvýrazňovač barev vzhled obkladů vylepšuje. Pokud vám kousek obkladu zbyl, vyzkoušejte to na něm a uvidíte, jak by stěna vypadala. Počkejte, až uschne a místnost dobře vyvětrejte.

19 | Aplikace na stěnu
Pokud se pro zvýrazňovač barev rozhodnete, naneste přípravek na plochu ve vydatné vrstvě. Použijte k tomu plochý štětec. Nezapomeňte si chránit zrak a kůži a místnost pořádně vyvětrat.

20 | Odstranění latí
Odstraňte pomocné latě.

21 | Dokončení
Kryty zásuvek a vypínačů přimontujte zpět.

Info o materiálu:

» Flexibilní lepidlo AKKIT 402 je cementové lepidlo určené pro keramické obklady, obklady z jemné kameniny i tmavé přírodní kameny na stěny a podlahy v interiéru i exteriéru.
» Je vysoce flexibilní, s velmi nízkým obsah emisí (EC 1 plus) a velmi dobrou zpracovatelností.
» Lepidlo je vhodné zejména pro lepení dlažby na dlažbu a na podlahové topení.
» Doba opravy až cca 15 min., spotřeba cca 3 kg/m².

Co budete potřebovat:

Obklad
Obkladový kámen QUARZIT béžový probarvený
rozměr 10 × 40 cm
balení 12 ks 330,70 Kč

Penetrační nátěr
Penetrace základní AKKIT 101
spotřeba 100 ml/m²
balení 2,5 l 265 Kč

Lepidlo na přírodní kámen
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu AKKIT 402 C2TE S1 mrazuvzdorné
pytel 5 kg 149 Kč

Krepová páska s fólií
Krepová maskovací páska s fólií Roxolid
role 140 cm × 33 m
role 189 Kč

Rohy pro dekorativní obklady
Obkladový kámen rohový Quarzit béžový
balení po 12 ks
1 ks 159 Kč

Zvýrazňovač barev
Zvýrazňovač barev pro kámen
balení 1 l 259 Kč

Malířský vlies nebo zakrývací plachta
Zakrývací fólie HDPE
rozměr 4 × 2,5 m
kus 9 Kč

Nářadí
Lepicí pásky
Ocelové hřebíky
Diamantová vrtací korunka
Tužka
Pracovní rukavice
Zámečnický úhloměr
Vědro
Vrtačka
Plochý štětec
Lžíce
Zámečnické kladivo
Diamantový řezný kotouč
Hladicí lžíce
Skládací metr
Spirálové míchadlo
Vodováha
Úhlová bruska
Lať

Pozor!

Pokud budete chtít podpěrnou lať přichytit hřebíky, přesvědčte se, že ve zdi nevedou žádné rozvody, které byste při práci mohli poškodit! Po odstranění latí vyplňte díry po hřebících akrylátem.

Od partnerů ASB

Tip

Abychom se vyhnuli zbytečnému řezání obkladu, je vhodné si při rozvržení obkladu na stěnu změřit výšku jednotlivých kusů kamene a dle toho stanovit velikost obkládané plochy. Ušetříme si tak řezání posledních pokládaných dlaždic.

Odborník radí:

Počet dlaždic lze spočítat podle jednoduchého vzorečku: velikost obkládané plochy (šířka x délka) / plocha jedné dlaždice (šířka x délka) = nutný počet dlaždic. Z tohoto čísla dále zjistíme 5 % a ty pak připočteme 2x – jednou jako rezervu a podruhé na pořez. Samozřejmě se může stát, že bude nutné část dlažby po určité době vyměnit. Proto není od věci vždy několik dlaždic uskladnit do zásoby, aby je bylo možné v případě potřeby vyměnit za stejný kus.
Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v Hornbachu.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů Hornbach
FOTO: Hornbach

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.