Instalace smaltované extra ploché sprchové vaničky
Galerie(8)

Instalace smaltované extra ploché sprchové vaničky

Partneři sekce:

Sprchové kouty poškozují usazeniny vodního kamene, černá místa či plísně. Škody z provlhnutí jako následek drobných prasklin ve spárách také nejsou žádnou vzácností. Instalace ploché sprchové vaničky může tento problém vyřešit.

K podobným problémům dochází bez ohledu na stáří realizace. Jejich vznik ovlivňuje prostředí, kvalita původní realizace i údržba. Příklad takového poškození ukazuje obr. 1.


Obr. 1 Původní stav poškozeného sprchového koutu

Postup
Nejprve se určí rozměr smaltované extra ploché sprchové vaničky, velikost potřebného vybrání v podlaze a dále montážní výška sprchové vaničky, montážního systému a sifonu. Maximální montážní výšku lze rychle zjistit jednoduchým vrtem až na beton. Jestliže jsou tyto parametry stanoveny, může instalatér starou dlažbu sprchového prostoru odstranit a odkrytou mazaninu vysekat až na beton (obr. 2). V takto vzniklém prostoru v podlaze se umístí montážní systém Kaldewei ESR II. Nožičkami izolujícími zvuk lze plynule nastavit celkovou montážní výšku ESR II v rozmezí 67 až 164 mm. S montážním rámem ESR II lze však realizovat i minimální montážní výšku pouhých 49 mm. V případě montážní výšky menší než 107 mm je nutné vybrání v betonu pro sifon nebo použití svislého odpadu. Procházejícím trubkám se lze vyhnout horizontálním posunem jednotlivých nožiček systému ESR II. Následuje přesné vyrovnání rámu s nožičkami za použití vodováhy. Dva podlahové úchyty nožiček upevní ESR II v konečné poloze (obr. 3).


Obr. 2 Odstranění dlažby a vysekání mazaniny až na beton


Obr. 3 Umístění a vyrovnání montážního rámu ESR II

Po umístění montážního rámu se odpad připojí tak, že se speciální sifon umístí na příslušné místo a spojí se stávající odpadovou trubkou. Přípojka na prosakující vodu mezi montážním rámem a sifonem, která rovněž patří k systému ESR II, zaručuje další bezpečnost, protože v případě netěsnosti silikonové spáry odvádí pronikající vodu z profilu rámu přímo do sifonu (obr. 4).


Obr. 4 Spojení sifonu s odpadovou trubkou a montáž přípojky na prosakující vodu. Pomůcky pro obkládání označují vnější obrys později instalované sprchové vaničky.

Pro utěsnění přechodu mezi smaltovanou extra plochou sprchovou vaničkou a stěnou, resp. podlahou, se na montážní rám nalepí butylové těsnicí pásky s rounem z těsnicího systému pro sprchové vaničky a pomocí izolačního nátěru se integrují do zbývající izolace koupelny (obr. 5). Systém ESR II je vybaven čtyřmi pomůckami pro obkládání, které se vkládají v rozích do rámu a které simulují pozdější vnější obrys smaltované sprchové vaničky. Pomůcky pro obkládání umožňují precizní pokládku obkladaček a dlaždic, díky níž lze pak s nejvyšší přesností usadit extra plochou sprchovou vaničku.


Obr. 5: Instalace sprchové vaničky – utěsnění pomocí butylových těsnicích pásek s rounem

Po odborné pokládce obkladů a dlažby se na montážní rám nasadí zvukověizolační dosedací profily a uloží se smaltovaná extra plochá sprchová vanička. Poté instalatér připojí sifon a po obvodu utěsní sprchovou vaničku silikonovou spárovací hmotou. Při tom je potřeba sprchovou vaničku zatížit minimálně 50 kg.


Obr. 6 Sprchová vanička Kaldewei Conoflat v provedení lávová černá matná

Dokončená instalace smaltované extra ploché sprchové vaničky je díky montážnímu systému ESR II také kdykoliv vratná. Na přání může být provedena instalace se zvukovou izolační sadou DWS pro sprchové vaničky, která splňuje požadavky norem DIN 4109 (zvuková izolace v pozemních stavbách), VDI 4100 SST 3, SIA 181 a ÖNORM B 8115-2 (zvuková izolace a prostorová akustika v pozemních stavbách).

Barbora Martinović
Foto: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG.
Autorka je stálá spolupracovnice společnosti.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.