Aby obklad a dlažba neopadaly
Galerie(4)

Aby obklad a dlažba neopadaly

Partneři sekce:

Chybějící hydroizolace a nevhodně použité lepidlo. Jedním z největších problémů při realizaci obkladů a dlažeb v koupelnách a sprchových koutech je fakt, že si investor, případně realizátor, neuvědomí, že jde o prostory s velkým zatížením. Vliv tekoucí vody a neustálou vlhkost se nesmí v žádném případě podceňovat. Používání spárovacího tmelu s minimální nasákavostí a kvalitního silikonového tmelu na pružné spáry je z dlouhodobého hlediska mylné a nedostačující. V těchto prostorech je nutné používat hydroizolační systém.

Hydroizolační systém
Jeho úlohou v koupelnách a sprchových koutech je zabránit průniku vlhkosti do podkladových vrstev, ať už to jsou omítka, zdivo, sádrokarton či OSB deska. Poruchy, které by vznikly průnikem vlhkosti do podkladu, se projevují vlhkými skvrnami v sousedních místnostech a mohou se změnit až v plísně (obr. 1). A to představuje nejen estetický, ale už i zdravotní problém. Předejít těmto defektům se dá použitím vhodného hydroizolačního systému, který se skládá z kvalitní hydroizolační stěrky, například na akrylové bázi, hydroizolační PVC pásky k utěsnění pružných spár a manžet z PVC k utěsnění technologických prostupů – například vodovodních a kanalizačních trubek.

Doporučené materiály:

  • Mapegum WPS – tekutá hydroizolační stěrka
  • Mapelastic AquaDefense – pružná hydroizolační stěrka
  • lepicí tmel třídy S – flexibilní lepicí tmel
  • lepicí tmel třídy S1 – vysoce flexibilní tmel, vhodný i na podlahy vystavené vysoké zátěži

Tekutá hydroizolační stěrka
Ke zhotovení odolné hydroizolační vrstvy pod nalepenými obkladovými prvky z keramiky, přírodního kamene nebo mozaiky se doporučuje použít tekutou hydroizolační stěrku, která zabrání vzniku poruch z pronikání vlhkosti. Aplikuje se v tloušťce 1 mm. Je vodoodolná, trvale pružná, charakteristická schopností přemostit trhliny vzniklé v podkladu. Nanáší se válečkem, štětcem nebo hladítkem na všechny běžné podklady. Díky použité hydroizolační vrstvě se zabezpečí trvalá ochrana stěn a podlahy proti stékající vodě a vlhkosti.

Pružná hydroizolační stěrka
Alternativou je pružná hydroizolační stěrka. Je určena pro přímé použití bez předcházejícího ošetření podkladu penetračním nátěrem. Vyniká krátkou dobou vysychání. Aplikuje se vždy ve dvou vrstvách, přičemž následné lepení obkladových prvků z keramiky, přírodního kamene nebo skleněné mozaiky je možné už po čtyřech hodinách od začátku hydroizolačních prací (platí při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu). Technologická přestávka mezi nanesením první a druhé vrstvy je přibližně 60 minut.

Opadávání dlažeb a obkladů kvůli nevhodně použitému lepidlu
Dalším častým problémem v koupelnách je vznik defektů na keramických obkladech a dlažbách, především jejich oddělování se od podkladu. Příčin tohoto jevu může být opravdu mnoho.

Mezi ně patří:

  • nevyzrálý podklad (omítka, potěr…) před lepením obkladů a dlažeb, tedy vysoká zbytková vlhkost v nich
  • nevhodně zvolený lepicí tmel, ať už z hlediska podkladu, druhu a formátu obkladu a dlažby nebo rychlosti zatížení prostorů
  • nedodržení předepsaného množství záměsové vody při míchání lepicího tmelu, jeho nadměrné ředění
  • pozdní aplikace obkladů, případně dlažeb na nanesený lepicí tmel (jeho povrchové oschnutí)
  • předčasné zatížení prostorů před úplným vytvrdnutím lepicího tmelu.

Většina chyb při aplikaci vzniká kvůli snaze urychlit celkovou realizaci díla bez ohledu na použité materiály a technologie. Přitom si stačí přečíst technický list a zjistit dobu zrání jednotlivých produktů. Hned bude každému jasné, že realizovat koupelnu, případně bytové jádro běžnými technologiemi za pět dní je prostě nemožné.


Obr. 1  Vlhká skvrna v sousední místnosti, která vznikla průnikem vlhkosti do podkladu pod obkladem a dlažbou v koupelně.

Obr. 2  Izolační těsnicí páska se lepí do rohů koupelny jako součást hydroizolačního systému.

Lepicí tmely třídy S
Kladení obkladů a dlažeb z přírodního kamene, kameniny, keramických obkladů a dlažeb na nekryté balkony a terasy, na deformovatelné podklady nebo jinak specifické podklady usnadňují cementové flexibilní tmely. Ty vytvářejí středně silné maltové lůžko a výrazně snižují riziko výskytu prasklin a zhoršení kvality při kladení keramických obkladů. Pro zabezpečení požadovaného výsledku se doporučuje používat speciální výrobky nejen na samotné lepení obkladových materiálů, ale i na přípravu podkladu. V nabídce společností zabývajících se stavební chemií lze v současnosti najít inovativní řešení a širokou škálu moderních tmelů tříd S1 nebo S2, které jsou klasifikované podle ČSN EN 12002: 2009: Malty a lepidla na obkladové prvky. Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt. Klasifikace uvedená v normě definuje schopnost prohnutí cementové malty určené ke kladení obkladu nebo dlažby. Prohnutí malty se prokazuje na definovaném páse malty. Třída S1 požaduje prohnutí minimálně 2,5 mm a méně než 5 mm, do třídy S2 se zařazují jen silně tvarovatelná lepidla s prohnutím minimálně 5 mm a více. Třídy S1 a S2 označují vysoce flexibilní tmely, které kromě své flexibility mají i dobrou odolnost proti namáhání.

Lepicí tmely třídy S1
Lepicí tmely S1 jsou vhodné pro kladení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene. Některé tmely třídy S1 jsou vhodné i k lepení desek ze zlomového kamene. Uplatňují se v interiéru i exteriéru a jsou charakteristické dobrou zpracovatelností a odolností proti zátěži. Flexibilní tmely třídy S1, charakteristické rychlým tvrdnutím a schnutím, lze použít, je-li požadováno rychlé zprovoznění zhotovených povrchů. Lepicí tmely patřící do třídy S1 jsou vhodné i k lepení podlah, které budou vystaveny vysoké zátěži. Díky speciálnímu složení zrna cementu rychle absorbují vodu, proto jsou vhodné i ke kladení kameninových materiálů, zpravidla náchylných na tvorbu skvrn. Smíchají-li se se speciálními příměsemi, mohou dosáhnout vlastností třídy S2.

TIP:Bezprašná technologie
V posledních letech výrobci stavební chemie vylepšili lepicí tmely bezprašnou technologií. Množství prachu, které vzniká při sypání, míchání a aplikování výrobků, se tak radikálně zmenšilo. Tím se snížilo riziko poškozování zdraví a zvýšil se komfort při práci s nimi.

Lepicí tmely třídy S2
Pro aplikační techniky představuje výrazný problém kladení obkladů a dlažeb z keramiky a lomového kamene na nekryté balkony a terasy. V současnosti lze tento problém řešit použitím nejnovějších generací vysoce flexibilních tmelů třídy S2, které obsahují cement, tříděný písek, syntetické pryskyřice a drobné elastomery. Výsledkem kombinace těchto složek je delší doba zpracovatelnosti v porovnání s tradičními práškovými tmely. Lepicí tmely třídy S2 se kromě vysoké flexibility vyznačují i rychlým tvrdnutím a hydratací. Jejich použití se doporučuje při kladení všech druhů a velikostí keramických obkladů a dlažeb na podlahy a stěny v exteriéru i v interiéru, a dokonce i na cementové potěry, které ještě zcela nevyzrály, či na deformovatelné podklady. Jejich použití přispívá poměrně významně ke snížení krokového hluku.

TEXT + FOTO: MAPEI SK

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.