Fotokatalyticky aktivní betonová krytina
Galerie(2)

Fotokatalyticky aktivní betonová krytina

Partneři sekce:
  • Prefa

Zarůstání střešní krytiny mechem je nepříjemný jev, který kromě svých estetických důsledků často vede až ke ztrátě hydroizolační funkce střešního pláště a zatékání srážkové vody do konstrukce. Lékem na tento neduh je technologie fotokatalyticky aktivního betonu TX Active, která umožňuje například výrobu právě betonové střešní krytiny trvale odolné proti zarůstání mechem.

Střecha průměrného rodinného domu navíc dokáže díky svým fotokatalytickým vlastnostem eliminovat emise oxidů dusíku z jednoho až dvou domácích plynových kotlů. Koncentrace oxidů dusíku v ovzduší dosahuje v hustěji obydlených lokalitách poměrně vysokých hodnot, v některých místech jsou dokonce výrazně překračovány limity stanovené českými právními předpisy. Prvním evropským výrobcem betonové střešní krytiny s využitím technologie TX Active je německá společnost Nelskamp a krytina Climalife je dostupná i na českém trhu – jejím dodavatelem pro Českou republiku je společnost Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, člen skupiny HeidelbergCement.

Zdroj: Českomoravský cement