Partneři sekce:
  • Stavmat

Souprava na odvětrání kanalizačního potrubí

Souprava na odvětrání kanalizačního potrubí

Souprava BramacTherm Pro DuroVent z tvrzeného PVC pro odvětrání kanalizace, vhodná do střech se sklonem od 15 do 55°, jmenovitá světlost nástavce DN 125, přípojná trubka DN 100, případně 125 mm.

Pomocí šablony se na difuzní fólii vyznačí tužkou místo na vyříznutí otvoru, kterým má souprava na odvětrání kanalizace procházet.

Otvor se vyřízne ruční elektrickou pilou s kmitavým pilovým listem podle vyznačeného obrysu a opatrně tak, aby se parozábrana neprotrhla.

Napojovací trubka se zkrátí tak, aby byla o 7 cm delší, než je tloušťka tepelné izolace. Trubka se zkracuje na volném konci bez zámku.

Na seříznutý konec trubky se nasadí adaptér, který se následně přišroubuje akumulačním šroubovákem. Nasadí se těsnicí gumový kroužek, na který se nanese těsnicí gel.

K těsnicímu gumovému kroužku se na doraz nasadí horní příruba.

Připravená trubka se zasune z horní strany střešního pláště do připraveného otvoru až na doraz. Po obvodu příruby se nachází lepidlo, které ji spojí s fólií. Pokud se bude osazovat nástavec s průměrem 125 mm, vylomí se pomocí kleští tři delší poziční žebra. Při průměru 100 mm se nevylamují.

Následně se z vnitřní strany střechy zacvakne na trubku spodní díl a pootočením se přitáhne. Při přímém prostupu musí být vývod kondenzátu na nejspodnějším místě. Na přírubě spodního dílu se nachází lepicí proužek, který slepí přírubu s parotěsnou fólií.

Z horní strany střešního pláště se přes otvor s trubkou provleče gumová membrána.

Do takto vytvořeného prostupu střešním pláštěm se nasune napojovací trubka nasazená v prostupové tašce.

Info o materiálu:

Souprava BramacTherm Pro DuroVent z tvrzeného PVC pro odvětrání kanalizace,
vhodná do střech se sklonem od 15 do 55°, jmenovitá světlost nástavce DN 125, přípojná trubka DN 100, případně 125 mm.
Souprava obsahuje tašku z PVC,
nástavec, kryt nástavce, napojovací
trubku, těsnicí manžetu, šablonu

TEXT + FOTO: Bramac – střešní systémy

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.