Nejstarší zelená střecha v České republice
Galerie(14)

Nejstarší zelená střecha v České republice

Partneři sekce:
  • Prefa

Na dohled hradu Helfštýna v rovině Moravské brány leží historické město Lipník nad Bečvou. Kromě mnoha jiných pamětihodností se zde nachází zámek z roku 1609. Renesanční zámek byl vybudován jako patrový s dvoutraktovou dispozicí. V 60. letech 19. století došlo k jeho radikální novoklasicistní přestavbě, která zahrnovala také přilehlá boční hospodářská křídla. Autorem přestavby byl stavitel Josef Žák. Podle jeho projektu vznikla i technicky zajímavá a dodnes originální úprava terasy na střeše bývalých stájí západního dvorního křídla.

První návrhy střešní zahrady jsou spojeny nejen se stavitelem Josefem Žákem, ale také se zahradníkem Ferdinandem Wenzlem. Historie zahrady spadá až do roku 1863, odkud pochází první skica tužkou s návrhem vybudování terasy nad budovou koňských stájí. V době svého vzniku šlo o první střešní zahradu v zemích severně od Alp. Současná podoba střešní terasy s novou železobetonovou konstrukcí byla vybudována v letech 1910 – 1911 podle projektu firmy Eduarda Asta z Opavy.

Na nejstarší střešní zahradě však zahlodal zub času, a tak bylo nutno ji před pár lety zrekonstruovat. V první fázi byla zlikvidována vyčerpaná původní zemina v tloušťce 30 cm, a to až na původní hydroizolaci, tvořenou asfaltovými izolační pásy tloušťky. Jejich stav však byl dobrý, takže bylo rozhodnuto je ponechat. Následovalo otryskání balustrády po obvodu zahrady a provedení zkoušek betonů. Jejich pevnost byla zjištěna jako dostatečná, ovšem povrch byl porušený s obnaženou výztuží. Rekonstrukce proto měla následující postup.

Nejprve byl odstraněn nesoudržný zkorodovaný beton balustrády, výztuž byla ošetřena ochranným protikorozním nátěrem a krčky sloupků opraveny reprofilační maltou Remmers. Praskliny byly zataženy směsí epoxidu. Výsledkem byl sice opravený, ale nestejnoměrný povrch sloupků balustrády. Proto v konečné fázi došlo ke sjednocení povrchu hydrofobním nátěrem Funcosil.

Stěžejním úkolem celé rekonstrukce pak bylo řešení detailů napojení hydroizolace na sloupky balustrády. Kolem sloupků, v obvodovém odtokovém žlabu a do vzdálenosti 1,5 m od balustrády byla odstraněna původní asfaltová izolace a nahrazena membránou Firestone EPDM. V ploše zahrady pak byla původní hydroizolace vyspravena asfaltovým paropropustným nátěrem Fields F 100, na takto upravený základ byla položena PE fólie, tepelná izolace (pěnový polystyren EPS S 100 Stabil) a hydroizolační membrána Firestone EPDM. Vyvedena byla přes balustrádu až do odtokového žlabu, kde končí pod měděným oplechováním.

Výhodami použité technologie Firestone jsou záruka 10 let, životnost minimálně 50 let a 300% roztažnost. Nelze opomenout ani celoplošné pokrytí, v tomto případě na ploše střešní zahrady 680 m2 je membrána složena ze 4 kusů, což představuje minimum spojů.

Pak následovala skladba zelené střechy – separační geotextílie Filtec, hydroakumulační vrstva (nopová fólie), další separační geotextílie, síťovaná ornice a vegetační substrát. Aby se do žlabů nesplavovala zemina, je po obvodu žlabů svislá dilatační vrstva z tvarovaného žárově zinkovaného tahokovu.

Důležitým detailem bylo zajištění dilatace, aby při náhodném zamrznutí zeminy nedošlo k bočním tlakům na balustrádu. Proto jsou ve skladbě vrstev aplikovány svislé pruhy stlačitelných materiálů, schopných eliminovat tyto pohyby.

Protože se jedná o zelenou střechu intenzívní, najdete na jejím povrchu cestičky, vytvořené směsí písku, jílu a drceného vápence s úpravou proti prorůstání trávy. Cesty jsou od zeminy odděleny žárově zinkovaným plechem tl. 8 mm s dilatacemi po 3 m. Uprostřed plochy je fontánka, která byla v rámci rekonstrukce demontována a nahrazena dokonalou replikou, protože původní byla v havarijním stavu. Protože se dochovaly fragmenty původních plánů, bylo ozelenění řešeno, včetně cestiček a dělení vnitřních záhonů, podle nich, bez prostoru pro improvizaci. Výsledkem je kombinace travních porostů, pokryvných rostlin, keřů a dokonce i nízkých stromků. Nutné však bylo zohlednit údržbu zahrady, kvůli ní je po obvodu lemující chodníček a vše řešeno pro pojezd sekačkou a malou mechanizací.

Rekonstrukce z důvodu financování probíhala ve dvou etapách, dokončena byla v roce 2006.

Text a foto: uca