Zkrácená doba výstavby s novými systémy bednění
Galerie(6)

Zkrácená doba výstavby s novými systémy bednění

Partneři sekce:

V bývalém areálu Severního nádraží realizuje dodavatel stavby „Schwarzatal“ velmi zvláštní stavební záměr. Pod názvem „Bydlení se vším!“ zde vznikne celkem 91 bytových jednotek nájemního domu a domova „Spolku pro dlouhý život“. Pro zhotovení hrubé stavby byla stanovena velmi krátká doba výstavby, pouhých 10 měsíců, kterou bylo možné dodržet jedině s nasazením moderních a efektivních systémů stěnového a stropního bednění.

V areálu by v příštích letech mělo po etapách vyrůst 10 000 bytů a zároveň 20 000 pracovních míst. Projekt dvou osmipatrových domů s 91 bytovými jednotkami umístěnými v městské zástavbě předpokládá velkorysé vybavení balkony a lodžiemi stejně jako konstrukci z monolitického betonu. Pro stěny a podhledové strany balkonů byly požadovány zvýšené nároky na kvalitu pohledového betonu.

Pro realizaci hrubé stavby vymezil harmonogram prací velmi krátkou dobu výstavby – pouhých 10 měsíců. Použitím systémů bednění PERI MAXIMO a SKYDECK se daly stěny i stropy bednit rychleji a ve spojení s dobře promyšleným návrhem taktů byla velmi přehledná i okamžitá potřeba materiálu na stavbě.

Konstrukce ze systémů PERI MULTIFLEX a MULTIPROP pro obednění balkonů byla zároveň pracovním lešením.

Spínání bednění z jedné strany jako součást systému

Úspora času potřebného k obednění vyplývá při použití rámového bednění MAXIMO z možnosti obsluhovat spínací techniku MX sestávající především ze spínací tyče MX a kloubové matice MX pouze z jedné strany bednění. Kloubová matice MX se upevní při zahájení prací jednoduše na stavěcí stranu bednění, spínací tyč MX se pak zašroubuje skrz uzavírací stranu bednění do kloubové matice – spínací tyč je díky tomu možné při každém nasazení bednění obsluhovat jednou osobou z jedné strany. Kónický tvar spínací tyče přitom nevyžaduje žádné distanční trubky a kónusy – což znamená úsporu nejen samotného materiálu, ale i dalších nákladů na práci.

Systematicky vhodně uspořádaná spínací místa systému MAXIMO zároveň urychlují obedňování. Tím, že jsou spínací místa uspořádána uvnitř panelu a není nutné sepnutí při okrajích, je celkový počet sepnutí menší a při každém betonářském záběru tak dochází k významné úspoře drahocenného času. Navíc jsou všechna spínací místa u systému MAXIMO obsazena. Neexistují proto žádné volné otvory, které by musely být následně uzavírány, což eliminuje možné zdroje závad a tím i dodělávek.

Promyšleným rozmístěním spínacích míst u rámového bednění MAXIMO vzniká také pravidelný modul spár – v horizontálním i vertikálním směru. Tímto způsobem je možno docílit odpovídajícího vzhledu betonu.

Velmi přesně vyměřená doba ke zhotovení hrubé stavby mohla být dodržena pouze nasazením efektivních systémů stěnového a stropního bednění.

Rychlé obedňování se stropním bedněním SKYDECK

Stropní desky byly obedňovány systematicky lehkým panelovým stropním bedněním SKYDECK. Stále se opakující postup montáže a snadná manipulace s jednotlivými díly osvědčeného systému proces obedňování a odbedňování významně urychlovaly. Vhodná velikost a zároveň malá hmotnost systémových dílů z hliníku práci značně usnadňují. Panely i podélné nosníky je možné díky systému padacích hlav velmi brzy použít v dalším záběru, což výrazně snižuje množství zásob na stavbě.
Pro navrhovatele bylo velkou výzvou obedňování balkonů. Pro podhledovou stranu jejich desek byl požadován povrch z kvalitního pohledového betonu a zároveň byly balkonové desky v jednotlivých podlažích vyloženy. Pro obednění těchto vyložení navrhli technici PERI nosníkové stropní bednění MULTIFLEX podepírané podpěrnými věžemi MULTIPROP, což umožnilo splnit zvýšené nároky na kvalitu pohledového betonu. Se souhlasem vedení stavby sloužilo vyložené stropní bednění zároveň jako pracovní lešení.

TEXT + foto: PERI

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.