asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Půjčování stavebních výtahů v ČR

11.04.2011
Stavební průmysl prochází obdobím všeobecného útlumu. Podle analytiků bude rok 2011 zatěžkávací zkouškou především pro malé a střední firmy. Právě pro ně jsou půjčovny stavebních strojů a techniky často jediným řešením, jak optimalizovat provozní náklady a zvládnout zakázku v požadovaném termínu. Trend zápůjček se ale velmi rychle rozšířil i mezi velké stavební firmy.
Stavební výtahy
V oblasti stavebních strojů představují stavební výtahy zvláštní kategorii. Jsou nezbytné při stavbě výškových budov, při realizaci opláštění, při zateplovacích pracích nebo rekonstrukcích půdních prostorů. Žád­ná výšková stavba se bez nich neobejde.

Existují desítky typů stavebních výtahů a zdvihacích zařízení včetně speciálních výtahů vyrobených na zakázku.
Trh se stavebními výtahy má svá specifika, která jsou dána především přísnými bezpečnostními normami při jejich provozu.

Půjčování výtahů
Půjčování stavebních výtahů v Česku, respektive v bývalém Československu, má bohatou historii. Důvod je prostý. Dříve bývalo zvykem, že každá větší stavební firma měla své vlastní mechanizační středisko, kam se (často bezhlavě) nakupovalo všechno, co bylo zrovna k mání. Po rozpadu těchto středisek na začátku devadesátých let začalo hromadné rozprodávání této techniky soukromým firmám, které buď samy pokračovaly ve stavební činnosti, nebo tyto stroje začaly půjčovat jiným firmám.

Dnes existuje na českém trhu desítky půjčoven se stavebními výtahy. Rozdíly v nabídce a také v kvalitě poskytovaných služeb jsou ovšem veliké.

Na trhu najdeme celou řadu místních půjčovatelů, kteří disponují vlastními nebo pronajatými stroji, dále stavební firmy, které půjčují techniku ostatním firmám z vlastních zdrojů, a také samozřejmě výrobce, kteří mají půjčování jako přidruženou činnost.

Proč výtah rovnou od výrobce
Obecně platí, že nejkomplexnější služby v oblasti zápůjček poskytnou přímo výrobci, kteří disponují nejen potřebným servisním zázemím, ale také širokou nabídkou strojů. Navíc výrobce s vlastním vývojovým střediskem může nabídnout i složitější výtahové konstrukce, upravené speciálně na míru podle potřeb a záměrů zákazníka.

Půjčíte-li si výtah přímo od výrobce, získáte k němu všechny potřebné a certifikované komponenty a v neposlední řadě také odborné proškolení k obsluze. Konzultace s odborníkem před zahájením stavebních prací může klientovi výrazně ušetřit čas a peníze. Odborník vám pomůže najít nejvhodnější řešení pro daný typ stavby a poradí, jak výtah správně instalovat.

Levná řešení se prodraží
Instalaci výtahů na stavbě rozhodně není radno podceňovat. Jsou známy případy, kdy si stavební firma svépomocí instalovala výtah starý dvacet i třicet let a po prvním dnu provozu ho musela kvůli častým výpadkům demontovat. Vzhledem k tomu, že firma šetřila a pronajala si výtah od „spřáteleného“ soukromníka, nebylo snadné najít rychlou náhradu a práce na budově musely být na několik dní přerušeny! Finanční ztráty v podobných případech mohou jít do statisíců, zvláště je-li ve smlouvě s odběratelem klauzule o zpoždění stavby.

Bezpečnost
Samostatnou kapitolou při půjčování výtahů je otázka bezpečnosti. Ačkoli to někomu může připadat jako banální záležitost, v České republice jsou desítky výtahů, u kterých nejsou dodržovány pravidelné servisní prohlídky, případně je tento servis prováděn neodborně a laxně. Pravidelné prohlídky se všelijak obcházejí a vezmeme-li v úvahu fakt, že na českém trhu najdeme velké množství výtahů starých i několik desítek let, pravděpodobnost nehody na stavbě se s přibývajícím časem výrazně zvyšuje.
Půjčíte-li si stroje u renomovaného výrob­ce nebo dodavatele, nemusíte mít strach, že vám jednoho dne spadnou na hlavu.

Jako výrobci například disponujeme vlastním revizním střediskem a o každém půjčovaném stroji vedeme přesnou evidenci. Můžeme si navíc dovolit častější obměny strojového parku, takže si u nás stavitel bez problémů půjčí i nejnovější modely výtahů. Spojení půjčovny a servisu se zázemím výrobní firmy je obecně neocenitelným svazkem, ze kterého zákazník může jen těžit.

Co si lze půjčit a jak vybrat správný výtah
V kvalitně vybavené půjčovně vám poskytnou jak výtahy pro přepravu osob, tak i pro přepravu pouze nákladu.
Je dobré, pokud se můžete na místě poradit s odborníkem, který vám doporučí nejvhodnější řešení a někdy vás také může dopředu informovat o možných úskalích, která by vás během stavby mohla potkat. Jiné vybavení budete potřebovat, rekonstruujete-li starou budovu v městské zástavbě, jiné vybavení si vyžádá třeba oprava sedlové střechy nebo rekonstrukce půdních prostor.

Také typ prováděných prací má vliv na volbu zapůjčeného výtahu. Například při práci na fasádě nebo při opláštění budov se osvědčují klasické pracovní plošiny s nosností jedné až dvou tun. Tento typ plošiny se hodí například i pro zateplovací práce ve velkých výškách.

Tam, kde není možné nasadit pracovní plošiny (například z technických důvodů), lze použít závěsné lávky typu ZL. Ty se těší velké oblibě, protože je lze podle potřeby libovolně sestavit v délkách od dvou do čtrnácti metrů. Tento typ lávek je populární také v zahraničí – velký počet zápůjček těchto lávek registrujeme v Holandsku, Maďarsku, Slovensku a v jiných evropských zemích.

Pro stavební práce menšího a středního rozsahu jsou výborným pomocníkem lehké výtahy (například typ ALULIFT), které lze velmi snadno namontovat ke stávajícímu lešení a dopravovat na něm náklad až do výšky 40 metrů.

Ideálním pomocníkem při přepravě nákladů téměř na každé stavbě jsou osobo-nákladní výtahy se standardizovanou nosností 500 a 1 000 kg. S tímto typem výtahu se na českých stavbách lze setkat
nejčastěji.

Do nejvyšší třídy výtahů patří osobo-nákladní výtahy, které jsou charakteristické robustní konstrukcí a velkou nosností (patří sem například známá řada NOV s nosností až do 3 200 kg).

Tyto výtahy najdou uplatnění při náročných výškových realizacích, kde je častým požadavkem i vysoká rychlost (například až do 90 metrů za minutu), čímž dochází k úspoře času při přepravě osob i nákladu do větších výšek.

Zkušenosti s půjčováním výtahů mimo ČR

Co se týče našich zkušeností na zahraničním trhu, registrujeme zde zvýšenou poptávku po speciálních výtazích na míru. Jedná se například o výtahy do neobvyklých prostorů se speciálně upravenou nástupní plošinou nebo kotvením. Zahraniční zákazník je obecně náročnější a nebojí se požadovat i složitější řešení. Zákazník ví, že s dobře spočítaným projektem může při zápůjčce výtahové techniky ušetřit čas i peníze. Ušetřenou energii pak může věnovat třeba rozvoji vlastní firmy. Koneckonců – pod vlivem velkých developerských projektů přichází tento trend pomalu i k nám.


Ing. Ladislav Filip
FOTO: archiv firmy

Autor je generální ředitel společnosti STROS – Sedlčan­ské strojírny, a. s., která se specializuje na konstrukci, vý­ro­bu a půjčování stavebních výtahů a jejich komponentů.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media