Partneři sekce:

Plánování nasazení bednění je složitá činnost

Plánování nasazení bednění je složitá činnost

Jen málokterá stavba neobsahuje betonové součásti. Ať se jedná o základy, stropy, nosné sloupy, výtahové šachty nebo dokonce celé konstrukce, beton se už po desetiletí nemalou měrou podílí na tváři našich měst i krajiny. Díky moderním technologiím může architekt popustit uzdu své fantazii, ale tvar betonové konstrukci nakonec vtiskne pouze vhodně zvolené bednění. Například s bedněním Doka vyrostly v České republice za více než dvacet let stovky mostů a tunelů, nepočítaně kancelářských budov i kulturních objektů a škol i rodinných a bytových domů a dalších projektů.

Samotné nasazení bednění je ale až „třešničkou na dortu betonáže“. Předchází mu totiž mnohdy i několikatýdenní plánování a přípravy. „Vše začíná, když zákazník poptává bednění pro svůj projekt,“ říká Ing. Jan Mikula, vedoucí obchodního oddělení společnosti Doka. „Náš obchodní zástupce, který je zároveň i technickým poradcem, se zákazníkem probere v hrubých rysech jeho představy a nabídne nejlepší možné řešení pro ten který specifický projekt,“ dodává. Každý projekt je jedinečný a má svoje specifika, takže je nutné konkrétní možnosti řešit vždy individuálně. A to jak kvalitu betonu, přítomnost jeřábů a nasazení různých specifických druhů bednění, pohledovost povrchů nebo třeba opláštění bednicí formy, aby zákazník dosáhl požadovaný povrch i jeho strukturu. „Tady je možné vybírat z velké řady různých bednicích desek. Počínaje absolutně hladkým povrchem (desky Xlife) přes jemnou strukturu dřeva, kterou nabízejí třívrstvé bednicí desky Doka 3-S0 až po systémové desky se strukturou hrubých prken. Ty jsou oblíbené zejména pro stavby, které mají zapadnout do okolí a působit historizujícím dojmem,“ říká Jaroslav Cvetkov, který má ve společnosti Doka na starosti právě bednicí desky. A těch je na výběr více než deset druhů.

Specifika pro návrh bednění

Jednotlivé projekty se od sebe liší nejen použitými materiály a typem bednicích systémů, ale i jejich obrátkovostí. U většiny projektů je totiž dnes důležité, aby se bednění co nejvíce „otáčelo“ a bylo ho na stavbě co nejmenší množství. „Například u složitějších stěn je nasazené bednění rozděleno do více záběrů tak, aby jedna sada bednění byla využita pro všechny. Na to jsou naši technici díky bohatým a dlouholetým zkušenostem skuteční ‚odborníci na bednění‛. Navíc nám pomáhá i speciální software, který toho sice umí dost, ale bez zkušeností technika to nejde,“ komentuje Dipl. Ing. Arch. Zoran Tanevski, vedoucí technického oddělení Doka. Dvacet techniků tak dennodenně hledá nejjednodušší a nejhospodárnější řešení pro jednotlivé projekty. A těch je ročně ve společnosti Doka na dvě tisícovky. Ještě před samotným plánováním bednění je třeba ujasnit si s realizační firmou a mnohdy i architektem koncept nasazení bednění včetně okrajových podmínek. Těmi jsou například vybavení staveniště jeřábem, potřeba nasazení ručního bednění nebo třeba zakřivení a poloměr mostu. To vše do budoucna ovlivní realizaci, přičemž absence těchto informací při zpracování projektu může znamenat vyšší náklady jak časové, tak finanční.

Návrh nasazení bednění pro projekt

Samotný návrh bednění je plánován v programu DokaCad, který disponuje knihovnou všech prvků bednění Doka. U jednodušších projektů umí program naplánovat obednění automaticky v závislosti na zadaných rozměrech, typu bednění a obrátkovosti. Jakýkoliv složitější projekt ale vyžaduje plnou kontrolu všech detailů a plánování po jednotlivých prvcích. V programu je totiž možno vyvolat prvky ve všech pohledech a dokonce i ve 3D modelu. V tomtéž konceptu technik řeší nejen obrátkovost, ekonomiku, typy nasazeného bednění a jeho komponenty, ale také jeho únosnost. Bednění musí vtisknout tvar uloženému betonu, ale také musí bezpečně odvést tlak betonu v případě svislých konstrukcí nebo jeho tíhu u vodorovných konstrukcí a zároveň odolat dynamickým silám vznikajícím při ukládání čerstvého betonu a jeho vibrování. „Pro jednoduché výpočty je navíc na stránkách www.doka.cz možnost využít online kalkulátor tlaku čerstvého betonu, který může poradit s rychlostí betonáže v návaznosti na povolené zatížení u stěnových bednění. Další kalkulačka zase pomáhá při dimenzování bednění pro stropní konstrukce, kdy po zadání tloušťky stropní desky a vzdálenosti nosníků vypočítá vzdálenost stropních podpěr,“ dodává Zoran Tanevski.

Bezpečnostní řešení pro nasazení bednění

Neoddělitelnou součástí technického návrhu bednění jsou i bezpečnostní systémy. „Chceme, aby práce s bedněním Doka byla nejen efektivní a ekonomická, ale samozřejmě i pohodlná a bezpečná. Proto už do základního návrhu implementujeme bezpečností řešení, jako jsou například betonářské lávky, systém ochrany volného okraje nebo stabilní výstupové věže Staxo,“ doplňuje Václav Lorenc, specialista na bezpečnost systémů společnosti Doka, a dodává: „Pro pohodlnou a bezpečnou obsluhu bednění je možné využít i pracovní lešení Modul, které je určené k práci na bednění a armatuře. Díky vývozu společně s bedněním v jedné várce je tak stavba nejen bezpečnější, ale také  výrazně ekonomičtější než při používání různých zdrojů nebo improvizovaných řešení.“ Zoran Tanevski dodává: „Bezpečnostní prvky jsou samozřejmě integrované i u speciálních bednění, kde není možné vycházet z návodů na použití. V takovém případě provádíme posuzování rizik a připravujeme podrobný manuál k montáži i demontáži bednění.“

Speciální bednění

Speciální přístup vyžaduje i atypické bednění, které je vyráběno přímo pro specifické projekty v dílnách České Doky v pražských Čakovicích. Takové bednění většinou sestává z dřevěných nosníků H20 TOP, ocelových paždíků, dřevěných ramenátů a zvolené bednicí desky, často nařezané na tenké proužky. Truhláři v zakázkové výrobně bednění Doka pak z tohoto základu dokážou vyrobit bednění pro jakýkoliv tvar. „Tady se jedná o extrémně složité návrhy, které samozřejmě nejde dělat standardním způsobem. Proto nám specialisté v technickém oddělení dodávají podrobné výrobní plány pro každou jednotlivou součást speciálních bednění. Návrh speciálních forem navíc modelují ve 3D, aby pro výrobu i nasazení byly plány co nejsrozumitelnější“, upřesňuje Václav Jelínek, vedoucí výrobny speciálního bednění. Bednění vyrobená na míru tak byla nasazená například při stavbě Trojského mostu nebo kopulí plzeňské Techmanie.

Mezinárodní spolupráce při složitých konstrukcích

Díky celosvětovým zkušenostem s realizací i extrémně složitých projektů mohou zákazníci těžit ze široké základny znalostí týmu Doka. Kompetenční centra v rakouském Amstettenu dokážou zanalyzovat jakýkoliv projekt a velmi rychle pomoci s navržením nejlepšího řešení, ovšem jejich pomoc je využívána opravdu jen u těch nejsložitějších projektů. „Projekční činnost technického týmu České Doky má přesah i do dalších zemí. Máme velké zkušenosti se speciálními konstrukcemi, jako jsou vysouvané mosty, chladicí věže nebo třeba betonáže pomocí výsuvné skruže opatřené organickým předpínáním. V poslední době jsme pomáhali s plánováním vozíku pro letmou betonáž v Estonsku a další nás čeká v Makedonii. A v počítačích techniků v téhle chvíli vznikají plány na betonáž chladicí věže v Bělorusku,“ popisuje Zoran Tanevski. Součástí mezinárodní spolupráce ale není jen poradenství, Česká Doka často vysílá na zahraniční pracoviště i montážní mistry, kteří na místě poskytují lokálním firmám cennou pomoc při montáži sofistikovaných systémů podle složitých plánů nasazení.

Od partnerů ASB

Plány obsahují každý detail

Pracovní čety na jednotlivých stavbách dostanou k dispozici detailní rozkreslení nasazení bednění, a to včetně posloupnosti nasazení jednotlivých prvků. Přehledové plány v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50 pak doplňují detailní rozkreslení v měřítku 1 : 25 nebo, u složitějších projektů, 1 : 10. Součástí pak je výpis jednotlivých prvků a na požádání zákazníka může složka obsahovat i statický výpočet a další nutné dokumenty. U zvláštních bednění je pak součástí i výrobní dokumentace jednotlivých součástí zakázkově vyráběného bednění. Zda smontované bednění odpovídá plánům nasazení, jezdí na žádost prováděcí firmy jeho autoři poměrně často kontrolovat přímo na stavbu. „Snažíme se, aby naši technici mohli i v průběhu stavby poradit a případně plány upravit podle okamžitých potřeb,“ uzavírá Zoran Tanevski.

Od plánů až po servis

Nasazení bednění na stavbě je složitý proces, který začíná rozhovorem nad plánem stavby a končí servisem bednění zpět ve skladech České Doky. Aby vše do sebe zapadalo a nedocházelo k prostojům a vícenákladům, je třeba, aby fungoval celý řetěz včetně vyskladnění a vývozu bednění, zajištění optimální logistiky, podpory na stavbě v průběhu projektu i následné čistění a opravy nasazených bednicích systémů na specializovaných a vysoce výkonných linkách v pobočkách České Doky.

TEXT: Radek Syka
FOTO: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

RubrikyStavební technika