Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Nový velký kolový nakladač generace XPower

Nový velký kolový nakladač generace XPower

Společnost Liebherr prezentuje nový velký kolový nakladač generace XPower. Komplexní a inovativní koncept stroje Liebherr XPower klade nová měřítka pro efektivitu spotřeby paliva, výkon, robustnost a komfort. Srdcem kolového nakladače XPower je pohon pojezdu s rozvětvením výkonu, splňující emisní stupeň IV / Tier 4f, který společnost Liebherr v těchto strojích nabízí v sériovém provedení.

Spojuje optimální hydrostatický pohon, který je optimální pro krátký nakládací cyklus, s mechanickým pohonem, jehož výhody se projevují při překonávání dlouhých vzdáleností a při jízdě do kopce. Provozovatel kolového nakladače Liebherr XPower může na palivu ušetřit až 30 %. Kolové nakladače XPower prokázaly svoji odolnost při více než 65 000 motohodinách zkušebního provozu. Zejména hlavní části, jako například převodovka s rozvětvením výkonu nebo zesílené nápravy, se osvědčily jako mimořádně robustní.

Pohon pojezdu Liebherr XPower: Vysoká efektivita při každém použití

Inovativní koncept pohonu kombinuje hydrostatický a mechanický pohon. Převodovka s rozdělením výkonu kolového nakladače XPower zajišťuje kombinaci obou typů pohonu. Výsledkem je úspora spotřeby pohonných hmot až o 30 % ve srovnání s kolovými nakladači s tradičním pohonem.

L 586 XPower je největším strojem nové generace velkých kolových nakladačů Liebherr, které splňují emisní stupeň IV / Tier 4f. Ve standardním provedení je při provozní hmotnosti 32 600 kg k dispozici úctyhodná překlopná síla 21 600 kg.

Robustnost jako hlavní priorita při vývoji produktu

Každý kolový nakladač XPower je oproti předcházející generaci osazen zesílenými nápravami. Zčásti dokonce nápravami z vyššího typu nakladače. Společnost Liebherr kromě náprav také zesílila další klíčové komponenty nakladače, jako například hydraulické válce. Další novinkou kolového nakladače XPower je technologie SCR. Například filtry pevných částic a zpětný přívod spalin vůbec nejsou zapotřebí. Protože technologie SCR nevyžaduje regeneraci, nejsou nutné vysoké teploty spalin.

Zesílený výložník a optimalizované lopaty zvyšují produktivitu

Pro další zvýšení produktivity provozu Liebherr zesílil výložník a optimalizoval poměry ramen. Výsledkem je inovovaná Z-kinematika ve srovnání s předchozí generací a zvýšení vylamovací síly až o 20 %. Zákazníci společnosti Liebherr mohou u kolových nakladačů XPower L 550, L 556, L 566 a L 580 bez příplatku volit mezi Z-kinematikou a průmyslovou kinematikou. Z-kinematika je vhodná pro konvenční použití kolových nakladačů, například při těžbě. Volitelně dostupná průmyslová kinematika bez vlivu na cenu se optimálně hodí pro použití s těžkým pracovním nářadím. Liebherr adaptoval konstrukci lopaty adekvátně s úpravami výložníku. Optimalizovaná lopata lépe vniká do materiálu a umožňuje rychlejší a efektivnější naplnění. Liebherr dále zesílil ložiska a uložení lopaty.