Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Míchače a míchací stojany

Míchače a míchací stojany

Kvalita omítek, zalévacích hmot, vícesložkových směsí, izolačních stěrek, tmelů a lepidel, jaké se používají při pokročilých stavebních technologiích, závisí do značné míry na dodržení předepsaného optimálního postupu promíchání. To dnes umožňují jen elektrické míchače s vybranými typy metel nebo míchací stojany.

Míchání se stalo vědou
Tradiční míchání malých šarží v nádobách pomaluběžnými vrtačkami s univerzální metlou přestalo vyhovovat. Nezvládnou viskóznější směsi, protože ani s přídavným držadlem neudrží pracovník krouticí moment větší než 50 Nm. Dosud používané profesionální vrtačky nevydrží trvalé přetěžování a nasazení v agresivním a prašném prostředí.

Dominující výrobci profesionálního elektrického nářadí (Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Protool, Skil a jiné) proto zařadily do svých programů speciální míchače, které sice vrtačku vzhledem připomínají, ale jejich robustnost, příkon, nízké otáčky, vyšší krouticí moment a tvar držadel jsou sladěny s empiricky zjiště­nými optimálními míchacími podmínkami míchacích metel, specializovaných přímo na konkrétní druhy zpracovávaných směsí.

Rozdělení míchačů podle výkonu
Míchače jsou dimenzovány s ohledem na nejrozšířenější dávkování zpracovávaných směsí v souladu s jejich složením a viskozitou. U lepidel, barev a laků jde o šarže od 5 do 20 kg, u maltovin a omítek od 20 do 30 kg, u vyrovnávacích směsí a betonu o objemy 30 až 60 kg. Druhu materiálu a zpracovávaným šaržím pak odpovídá konstrukce a rozměr spirálových nebo vrtulových metel, které se nejčastěji upínají
našroubováním na závitové osazení M14 na konci vřeten, a proti uvolnění se zajišťují dotažením pojistné matice. Velikost metly je zvykem udávat podle průměru spodního spojovacího věnce lopatkování, který současně chrání nádoby před poškozením, a pohybuje se od 70 do 180 mm.

Vrtačkové míchače
Pracují s metlami o průměru 70 až 120 mm. Bývají jednorychlostní, s chodem pouze vpřed, výjimečně s plynulou regulací otáček nejvýše do 600 ot./min. Příkon motoru se pohybuje od 700 do 1 000 W. Univerzálně použitelné míchače jsou dvourychlostní nebo s elektronickou regulací otáček vřetene, obvykle v rozsahu od 250 do 700 ot./min.

Podle nastavených otáček se krouticí moment pohybuje od 10 do 20 Nm, takže jsou vhodné pro práci s metlami do průměru 160 mm. Některé vystačí jen s typickou vrtačkovou obloukovou rukojetí a s přestavitelnou pomocnou rukojetí do dvou či tří různých poloh. Výhodnější jsou typy s natáčivou vícepolohovou zadní rukojetí, umožňující seřízení zvolené pracovní polohy vůči míchací nádobě. Hmotnost se pohybuje kolem 3 kg.

Výkonnější míchače s křížovými držadly nebo s hrudní opěrou
Míchače s příkonem vyšším než 1 000 W mají robustní převodovku s jedním, dvěma, výjimečně i třemi převodovými stupni. Pracují většinou s metlami o průměru 120 až 160 mm, výjimečně až 200 mm. Dvourychlostní převodovky dovolují dosáhnout velkého krouticího momentu (60 až 120 Nm), jaký vyžaduje míchání velkých šarží směsí s vysokou viskozitou. Krouticí moment lze udržet díky dvojitým a hodně prodlouženým pomocným rukojetím, případně s využitím hrudní opěrky (například u míchačů DW 152).

Vůbec nejúčinnějším a nepraktičtějším se ukazují křížově umístěná prodloužená držadla s měkčeným potahem, jakými je vybavena většina míchačů Protool. Otočný knoflík pro elektronickou předvolbu rychlosti bývá na skříni pohonné jednotky, velkoplošný spínač s aretačním tlačítkem se nachází na jedné z rozvidlených rukojetí křížového tvaru v dosahu prstu uživatele. Pohonnou jednotku proti poškození při pádu, i kvůli bezpečnějšímu odkládání, obvykle chrání rámek z ocelového pásku.

Dvouvřetenové míchače pracují nejrychleji
Zvlášť intenzivnímu promíchávání vícesložkových směsí při minimální námaze obsluhy slouží míchače s párem protiběžných míchacích metel. Pracovní pole obou metel se protínají, což zkracuje dobu míchání až o polovinu ve srovnání s jednovřetenovými míchači. Hnětení a promíchávání je účinnější a homogenita směsi dokonalejší. Zároveň se příznivě urychluje působení reaktivních složek směsí. Příkon ovšem vzrostl
až nad 1 500 W a hmotnost kolem 8 kg volá po upnutí míchače do stojanu.

Míchací stojany
Rychlé a kvalitní míchání směsí v nádobách o obsahu od 25 do 60 kg bez dřiny umožňují malé přenosné nebo pojízdné míchací stojany (například Protool MSP 57, Festool MIC 1600 a jiné). Výkonný typ míchače se upevní do nádoby odpovídající výšky na sloupový stojan s podstavcem. Povolením aretační páčky lze horní část teleskopického sloupu zdvihnout, aby mohla obsluha zavádět trvale upnuté metly do nádoby. Míchač se spouští bezpečnostním spínačem, zabraňujícím samovolnému spuštění po předchozím výpadku proudu. Tím, že obsluha nemusí držet spuštěný míchač v ruce, využije čas míchání k přípravě další šarže do jiné nádoby. Stojany s hmotností okolo 30 kg lze složit a přenášet nebo díky poměrně velkým kolům snadněji přepravovat z místa na místo.

Co by nemělo kvalitním míchačům chybět
Komfortní míchače mají elektronicky řízený pozvolný rozběh, aby nedocházelo k rozstřikování směsi při spuštění stroje, a konstantní elektroniku, udržující nastavené otáčky jak při volnoběhu, tak při plném zatížení. Hlava motorové skříně s ventilačními žebry bývá opatřena krytem, který chrání stroj před vniknutím vody a nečistot, ale umožňuje co nejúčinnější chlazení zatíženého elektromotoru čistým vzduchem. Výměnu metel u některých míchačů Protool a Festool usnadňuje rychloupínací systém FastFix s pryžovými manžetami, chránícími upínací pouzdra před prachem.

Metly musejí být přizpůsobeny míchaným hmotám
Současné stavebnictví u nás pracuje s více jak stovkou druhů a značek maltových a omítkových směsí, výplňových a zalévacích hmot, disperzí, lepidel a tmelů. Jim je pak přizpůsoben tvar metel. Ramena bývají stočena do šroubovice, jejíž smysl vůči všeobecně zavedenému pravotočivému chodu míchačů rozhoduje o tom, zda metla tlačí míchaný materiál od hladiny v nádobě směrem ke dnu nebo naopak ode dna směrem vzhůru.

Z vývojové dílny Protoolu přibyly jako novinka k běžným obloukovým, dvou- a tříramenným nebo klecovým míchačům míchače využívající dynamický tlak rotujících kuželů. Metly ProJet-Uni, vyráběné ve třech průměrech (140, 160, 180 mm) šetrně a bez vtahování vzduchu, vyhovují prakticky všem druhům organických i minerálních míchaných směsí, stěrkových a vyrovnávacích hmot, nejrůznějších omítek (vápenocementových, sádrových, z umělých pryskyřic, s vlákny nebo s barevným štěrkem) i všem druhům lepidel, tmelů a nátěrových hmot. Pro laky, lazury, fasádní barvy a efektní nátěry se naopak doporučují metly ProJet Color s trojicí krátkých kuželů, které využívají laminárního proudění.

Papírové „hodiny“
Výběr typu a průměru míchače a optimálního počtu otáček pro třináct nejobvyklejších materiálů a směsí různé viskozity a homogenity usnadňují papírové „hodiny“ které na pomoc stavbařům, obkladačům a natěračům připravil a vydal Protool. Zájemci o ně mohou požádat mailem na adrese crny@tts-protool.com.

Ing. Jan Tůma
Foto: archiv autora

Autor je dlouholetým zkušeným odborníkem v oblasti ručního nářadí a autorem řady odborných publikací.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.