Malá zdvihací mechanizace pro velkou práci ve výškách
Galerie(1)

Malá zdvihací mechanizace pro velkou práci ve výškách

Partneři sekce:

Při dokončovacích pracích na stavbách velkých výrobních, prodejních, skladových nebo sportovních hal či kulturních stánků se opakují podobné situace. Je třeba aplikovat konečné nátěry konstrukcí a doladit vybavení, namontovat klimatizaci, elektroinstalaci, osvětlení, podhledy a třeba i výzdobu. Hala je vysoká, pracovat by se mělo několik metrů nad podlahou, žebřík nestačí, navíc je nutné zvednout některé komponenty zmíněných zařízení do patřičné výšky. Co s tím? Nabízí se několik možností řešení.

Základní dělení

Pojízdné lešení (lešeňová věž) – nejlevnější a nejdostupnější řešení, ať již mluvíme o jeho nákupu nebo pronájmu. Mnoho dodavatelů nabízí spoustu hliníkových nebo tenkostěnných ocelových konstrukcí.

Výhody: Skladnost, snadné přemisťování i na nepřístupná místa v rozebraném stavu, možnost zatížení minimálně dvěma osobami a další přítěží, dostupnost, přijatelná cena nákupu i pronájmu.

Nevýhody: Nutnost pracné montáže a demontáže, citelná zejména u krátkodobého využití při podjezdech vazníků nebo jiných technologických překážek pod stropem objektu, riziko pádu, chybějící zabezpečení proti nepovolenému použití, obtížná doprava břemen na pracovní plochu (po žebříkách a rámech lešení maximálně 15 kg).

Vysokozdvižný vozík s košem, sloužící jako pracovní plošina pro montážní práce. V praxi najdeme toto řešení spíše než na stavbách u údržby takových objektů, v nichž vysokozdvižný vozík s dostatečným dosahem používají k běžné manipulaci s materiálem. Při stavbě nových objektů se toto řešení běžně nevyskytuje.

Výhody: Jednoduchost, rychlost přestavby z nákladního provozu na pracovní plošinu, vysoká nosnost.

Nevýhody: Malá dostupnost na stavbách, omezený dosah, velká hmotnost.

Lehké, snadno přemístitelné pracovní plošiny a nákladní (montážní) vrátky (zdvihadla).

Výhody: Lehká konstrukce, rozměry menší než stavebnice lešení, snadná přeprava, postavit a připravit k práci je může jediná osoba, možnost přepravy běžným osobním výtahem, průjezd dveřním otvorem o šířce 80 cm, průjezd uličkami o šířce 80 cm, pohon obvykle 230 V, zajištění proti neoprávněnému použití, zajištění proti špatnému použití, možnost použití na choulostivých podlahách. Při použití montážních vrátků možnost zdvihání břemen do hmotnosti několika set kilogramů, možnost montáže dlouhých předmětů.

Nevýhody: Z kolmo se zvedající plošiny není přístup nad překážky do stran od svislého sloupu, nelze pojíždět s osobou nebo břemenem ve zdvižené poloze.

Samojízdné pracovní (montážní) plošiny zpravidla s bateriovým pohonem, s těžkou základnou a nůžkovým systémem, případně s teleskopickým ramenem pro zdvih pracovního koše.

Výhody: Velký výkon, možnost pojezdu ve zdvižené poloze, veliký rozměr plošiny (nůžkové) pro více pracovníků a větší břemena. Ramenové plošiny dosáhnou nejvýše. Na stavbách přibližně stejně rozšířené jako pojízdné lešení.

Nevýhody: Vyšší pořizovací cena a cena pronájmu (6- až10krát oproti pojízdnému lešení), omezení nabitím baterií, větší hmotnost, omezené použití na choulostivých podlahách.

Pracovní (montážní) plošiny na podvozku přívěsu za osobní automobil nebo jako nástavba malého nákladního auta.

Výhody: Velký dosah do výšky i do stran.

Nevýhody: Větší stavební rozměry, obtížný průjezd úzkými uličkami a nízkými vraty, velké nároky na plochu pro přípravu do pracovní pozice.

Při hodnocení jednotlivých způsobů zabezpečení výškových prací je třeba vzít v úvahu jejich dostupnost, bezpečnost práce, finanční náročnost, množství pracovníků potřebných k obsluze, manipulovatelnost se zařízením a možnost dopravy materiálu do potřebné výšky. Je třeba zvolit tu va­riantu, která je skutečně nejvýhodnější.

Lehké plošiny s kolmým zdvihem

Lehké pracovní plošiny s kolmým zdvihem v kombinaci s nákladním vrátkem s ručním nebo motorickým pohonem zdvihu spojují výhody i některé nedostatky všech ostatních výše jmenovaných technologií do univerzálního středního řešení, paradoxně dosud málo využívaného. Typickými představiteli této technologie jsou výrobky prodávané pod obchodním jmény ALP-LIFT, Genie, Sky-Jack, Faraone, Zargres nebo Grove.

Příklady využití technologie ALP-LIFT

Jako názorný příklad si můžeme vzít plošiny a vrátky ALP-LIFT, vyráběné německou firmou Boecker-Group. Zmíněná technologie výškových montáží se opírá o spolupráci lehké plošiny pro přepravu jedné osoby s maximální pracovní výškou 13 m (extrémně 14 m), s montážním (nákladním) vrátkem a ručním mechanickým nebo komfortnějším elektricko-hydraulickým pohonem, pro břemeno maximální hmotnosti 300 kg (extrémně 500 kg).

Montáž dlouhých prvků – např. vzduchotechnického potrubí, sálavých panelů, podhledových zateplovacích panelů, střešní konstrukce nebo výrobní technologie z dílců dlouhých 6 m i více. Na montáž stačí dva pracovníci s jedním vrátkem. Montovaný předmět se složí na zemi, vyzvedne s milimetrovou přesností do požadované polohy ve výšce, kde se upevní.

Montáž rozměrnějších břemen do hmotnosti 200–300 kg – např. podstropní vzduchotechnické jednotky, kočky jeřábů, části výrobních linek apod.

Jsou-li ke zvedání rozměrného břemene nutné dva vrátky (u rozměrných břemen s ohledem na těžiště mimo vidle zdvihadla), je nutný pro synchronizovanou obsluhu každého vrátku samostatný pracovník. V tomto případě se montáže musejí zúčastnit tři nebo více pracovníků.

Jednoduchá montáž – pro montáž osvětlení, elektromontáže, údržbu klimatizačních jednotek, revizní činnost vzduchotechniky, jeřábů nebo systémů vytápění apod. postačuje při správném zabezpečení pracoviště jediný pracovník, který si sám přiveze plošinu, sám na ní pracuje a sám si ji po skončení práce naloží. Plošiny ALP-LIFT jsou vybaveny nouzovým spouštěním koše ovládaným ze země i přímo z koše při výpadku elektrické energie.

Ing. Vladimír Brát
Foto: BRKA

Autor je jednatelem společnosti Brka, s. r. o.