Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Atypická architektura realizovaná se systémovým bedněním

Atypická architektura realizovaná se systémovým bedněním

V Polsku vzniká pomník, který má připomínat masové vyvraždění všech obyvatel vesnice Michniów i dalších polských vesnic během 2. světové války. Muzeum představuje vesnickou chalupu, která se postupně rozpadá. Tuto stavbu charakterizují nakloněné plochy a výrazná struktura dřeva hotového povrchu betonu.

Celkové ztvárnění díla symbolizuje postupným rozpadáním chalupy souhru architektury a historie. Pomník je tak symbolem věnovaným předchozím i budoucím generacím. Tím, že je toto muzeum umístěno pod širým nebem, bude stavba stále vystavena vlivům počasí a životního prostředí. Změny tvaru a sklonu střechy a stěn znázorňují, jak chalupa ztrácí svůj tvar a pomalu se rozpadá, „až z ní nezůstane kámen na kameni“. Pro vytvoření této nezvyklé architektury hledal dodavatel stavby obsáhlé a hospodárné řešení. Technici PERI se proto ve fázi plánování zaměřili na použití co největšího množství pronajímatelného systémového bednění.

Tvar muzea evokuje vesnickou chalupu, která se postupně rozpadá. Celou stavbu zdobí četná zešikmení a nepravidelné plochy. Technici PERI vypracovali projekt bednění s minimálním počtem atypických dílů.

Realizace jedinečné architektury

Optimálním řešením pro výrobu silně nakloněných sendvičových stěn s tloušťkou až 150 cm bylo využití rámového bednění TRIO. Osvědčený systém bednění umožňuje nekomplikované a rychlé obednění. Pro realizaci vysokých, často nakloněných železobetonových stěn byly standardní panely TRIO různých rozměrů spojeny a podle potřeby podepřeny šikmými vzpěrami. Pro sestavení do velkoplošných bednicích souprav s výškou až 5,40 m je vzhledem k průběžně probíhajícím žebrům potřeba pouze zámek BFD. Takovou soupravu pak lze přemístit jedním zdvihem jeřábu. Vhodnou koncepci bednění zvolili technici PERI i pro betonáž střech s tloušťkou místy až 80 cm. Vzhledem ke kombinaci plnostěnných nosníků VT 20 a pronajímatelných ocelových závor SRU ze systému stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT se snadno realizovaly i střechy nakloněné od 40º do 50º.

Podpěrné lešení těchto střech dosahující až do výšky 15 m tvořily věže MULTIPROP společně s ocelovými závorami SRU a vřeteny SLS. Tyto podpěrné věže se vyznačují velkou flexibilitou a únosností. Celá konstrukce může být snadno přizpůsobena různým výškám střešních ploch, což je pro projekt tohoto typu ideálním řešením.

Šikmé stěny bedněné velkoplošnými panely TRIO, podepřené šikmými vzpěrami a diagonálními konstrukcemi.

Nevšední povrch betonu

Další zvláštností je u tohoto projektu povrch stěn a stropů s pravidelnou strukturou dřeva. Dodavatel stavby zvolil pro vytvoření této charakteristické struktury povrchu betonu nezvyklý technologický postup. Vzhledem k velmi komplikovanému uspořádání sendvičových stěn a nakloněných stropů, které budou navíc prostoupeny četnými vestavbami, vytvořili stavbaři strukturu dřeva nanesením speciální omítky a tvarováním válečkovými šablonami. Kvalita již vytvořených betonových ploch je velmi důležitá pro další zpracování a konečný výsledek. Rámové bednění TRIO zajistí neměnné, hladké a rovné plochy, které jsou optimálním podkladem pro závěrečnou úpravu betonu.

Charakteristického vzhledu povrchových ploch se strukturou dřeva bylo docíleno použitím speciální omítky a válečkových šablon. Tento postup vyžadoval velmi dobrou kvalitu povrchu betonových ploch, které bylo dosaženo nasazením rámového bednění TRIO.

Standardní bednění s minimem atypických dílů

Značné zešikmení stěn a střech bylo velkou výzvou pro stavaře. Technici PERI navrhli pro zhotovení takto architektonicky ztvárněné budovy kombinaci bednění a podpěrného lešení přesně na míru projektu, ale s minimem atypických dílů bednění. Velkou předností po celou dobu stavby byly promyšlený návrh bednění a zkušenosti týmu PERI. Vzhledem k profesionální spolupráci a technické podpoře PERI, od prvního architektonického návrhu až po úplné dokončení, bylo možné betonovou stavbu i přes komplikovanou konstrukci rychle a bez problémů dokončit.

Technici PERI navrhli pro vytvoření zvláštní architektury bednění, které pomohlo přesně zrealizovat architektův záměr. Četná zešikmení ploch zdobí celou stavbu stejně jako silné sendvičové stěny a stropy.

TEXT + FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyStavební technika