Požehnání nové baličce proběhlo na svátek Ludmily

2009 Cemix Ludmila A5 210x1485 1
Zdroj: LB Cemix

Víte, co mají společného svatá Ludmila a balící stroj na sypké stavební směsi společnosti LB Cemix v Loděnici u Berouna? Především jméno, protože naše společnost se rozhodla pokračovat v tradici pojmenovávání strojů podle počátečního písmena místa, kde jsou instalovány.

A právě písmeno „L“ bylo tím impulsem k tomu, abychom se stali partnery spolku sv. Ludmily. Ten se zaměřuje na připomínání 1 100 výročí od zavraždění této významné ženy, které uplyne v příštím roce. Symbolické je i to, že požehnání naší baličce proběhlo právě na svátek Ludmily, 16. 9. 2020.

Pokud zmíněné propojení považujete za hodně netradiční, tak jen připomeňme, že tato první česká a slovanská světice, babička sv. Václava, stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Ví se, že výrazně ovlivnila svou výchovou právě vnuka sv. Václava. I my v naší firmě jsme se vydali netradiční cestou a zcela jsme změnili technologii balení.

pozehnani 1609 1
Source: LB Cemix

Akce se konala i navzdory situaci s Covid-19, avšak bohužel v značně omezeném počtu osob.

Nicméně pokud máte zájem zhlédnout záznam z této akce, která startuje evoluční přístup naší společnosti k technologii balení a plně recyklovatelným obalům, můžete zde.

RubrikyStavebnictví