Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Českomoravský beton

Instalace stavebního pouzdra do zdiva

Instalace stavebního pouzdra do zdiva

Před začátkem stavebních prací je nutno všechno dobře promyslet a vyměřit. Je potřebné dbát především na přesnost.

Sestavení pouzdra

Pouzdro se rozbalí z plastové fólie a odstraní se kartónový obal. Kolejnice sestavená s nadpražím se vloží do horní části pouzdra. Výlisky kolejnice se zasunou do výlisků ve stropní liště a posunou se do polohy, v níž záseky nadpraží zaskočí za lemy bočnic pouzdra. Následně se upraví distanční vzpěry – ohnutím patek do pravého úhlu. Do nadpraží se zasunou jazýčky stojiny. Ty se potom zahnou tak, aby byla zajištěna poloha bez jakékoliv mezery mezi nadpražím a stojinou. Zahnuté distanční vzpěry se zasunou do výlisků ve stojině a montážním krytu. Boční kotvicí plechy na stojině a zadní části pouzdra se vyhnou podle záseků ve zdivu. Pouzdro se doporučuje sestavovat v horizontální poloze.

Příprava otvoru – existující příčka

Výška stavebního otvoru se stanoví na základě definitivní (dlažba, plovoucí podlaha) úrovně podlahy. Do otvoru se musí zabudovat překlad, protože pouzdro není schopno přenášet zatížení příčky. Následně je nutno v příčce vyhotovit záseky na kotvicí plechy, a to podle jejich polohy na plechové stojině a na zadní straně plechové kapsy.

Příprava otvoru – nově zděná příčka

Na existující podlaze se v přímce budoucí příčky vyhotoví stavební základ s rozměrem pouzdra, a to do výšky budoucí čisté podlahy. Do téže výšky se upraví i podlaha pod protilehlým dílem pouzdra. V místě dveřního průchodu se základ nerealizuje. Následně se na vyhotovený základ postaví pouzdro, které se zajistí proti vyvrácení (podpora dvěma deskami proti sobě), a začne se zdít příčka ve volném místě tak, aby byla každá řada zdicího materiálu dotažena až k pouzdru. Zároveň se zazdívají i kotvicí plechy. Při zdění příčky je nutno pro dosažení výšky pouzdra osadit překlad tak, aby pouzdro nebylo zatíženo zdivem.

Co budete potřebovat:

 • Stavební pouzdro J.A.P.
 • Plechová kapsa    1 ks
 • Nadpraží s kolejnicí    1 ks
 • Plechová stojina    1 ks
 • Distanční vzpěra    2 ks
 • Perlinka    1 ks
 • Montážní balíček    1 ks
 • hmoždinky s ∅ 8 mm (4 ks),
 • šrouby 4 × 30 mm (4 ks)
 • Nízkoexpanzní montážní pěna
 • Nářadí: vodováha, elektrický šroubovák, aplikační pistole, desky, podložky

05 | Zasunutí boční stojiny
Do horního nadpraží pouzdra se zasune boční stojina.

06 | Ohnutí jazýčků stojiny
Následně se ohnou jazýčky stojiny, čímž se zabezpečí oba díly.

07 | Zasunutí distančních vzpěr
Připravené ohnuté příčné distanční vzpěry se zasunou do připravených výlisů mezi plechovou kapsou a stojinou.

08 | Ohnutí kotvicích patek
Na spodku pouzdra se ohnou čtyři kotvicí patky, které umožní připevnění pouzdra na podklad. Stavební pouzdro je takto připraveno na osazení do stavebního otvoru.

09 | Stavební otvor
Výška stavebního otvoru se stanoví na základě definitivní (dlažba, plovoucí podlaha) úrovně podlahy. Do otvoru musí být zabudován překlad, protože pouzdro není schopno přenášet zatížení příčky.

10 | Vložení pouzdra do otvoru
Sestavené stavební pouzdro se vloží do připraveného stavebního otvoru.

11 | Osazení pouzdra
Stavební pouzdro se musí osadit do jednoho zákrytu se stěnou. Pokud má zdivo šířku jen 10 nebo 13 cm, osazuje se pouzdro vždy na střed příčky. Je-li šířka stěny 30 a více centimetrů, je možné osadit pouzdro buď na střed zdiva, nebo asymetricky, na jeden kraj příčky.

12 | Váhorys
Pouzdro se do správné polohy osadí podle váhorysu, který je vyražen na lemu pouzdra ve výšce 1 m nad budoucí (dokončenou) podlahou.

13 | Důsledné vyvážení
Následně je nutno stavební pouzdro důsledně vyvážit v horizontálním i vertikálním směru. Při nesprávném vyvážení se může samovolně pohybovat dveřní křídlo.

14 | Ukotvení do podlahy
Po vyvážení pomocí vodováhy se stavební pouzdro ukotví do podlahy. K tomu jsou určeny čtyři kotvicí patky na spodní straně pouzdra. Není-li hotova tzv. čistá podlaha, je třeba stavební pouzdro podezdít nebo podložit do výšky budoucí čisté podlahy. Pouzdro se ukotví.

15 | Vyplnění montážní pěnou
Pevně zafixované pouzdro se vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou, která se nerozpíná, tedy nenarušuje rovnováhu pouzdra ani nedokáže jakkoli tlakem vyklenout plechové bočnice pouzdra.

16 | Osazené pouzdro
Po zatuhnutí nízkoexpanzní montážní pěny se pěna ořeže na úroveň pouzdra a stěna je připravena na omítání.

01 | Kontrola rozměru a typu
Před rozbalením pouzdra z plastové fólie a odstraněním kartónového obalu je potřebné překontrolovat, zda příslušný rozměr a typ odpovídají objednávce.

04 | Distanční vzpěry
Montážní distanční vzpěry se připraví ohnutím patek. Distanční vzpěry zabraňují nežádoucím změnám šířky průchodového otvoru před osazením obložkové zárubně.

02 | Kontrola úplnosti dodávky
Po vybalení stavebního pouzdra je nutno zkontrolovat úplnost dodávky. V balení by se měla nacházet plechová kapsa, nadpraží s kolejnicí, plechová stojina, dvě distanční vzpěry, perlinka, montážní balíček (4 ks hmoždinek s ∅ 8 mm, 4 ks šroubů 4 × 30 mm).

03 | Zasunutí kolejnice
Do horní části plechové kapsy pouzdra se zasune kolejnice s nadpražím do polohy, kdy záseky zaskočí za lemy. Tak bude kolejnice uchycena po celé délce stavebního pouzdra.

Osazení pouzdra

Pouzdro se podloží do budoucí výšky čisté podlahy. Na lemu pouzdra je vyražená značka 1 m od výšky budoucí (dokončené) podlahy. Po vyvážení pomocí vodováhy a po osazení do hrubého stavebního otvoru se pouzdro zafixuje nízkoexpanzní montážní pěnou ve správné poloze. Po zatuhnutí se pěna ořeže na úroveň pouzdra. Následně se na dně pouzdra vyhnou čtyři kotvicí patky a pouzdro se ukotví do podlahy přes patky pomocí kotvicího materiálu, případně se zalijí betonem.

Informace o výrobku:

 • stavební pouzdro vhodné jak do sádrokartonové, tak i zděné příčky, se standardní šířkou 100 mm, užší varianta do zděné příčky se šířkou 75 mm a do sádrokartonu 72 mm, výška standardně 197 cm a 210 cm,
 • pohyb dveřního křídla umožňuje dvojice vozíčků umístěných v horní pojezdové liště.

Pozor! Povrchová úprava

Nejprve se vyhotoví podkladová vrstva, přičemž se na zabudované pouzdro nanese spojovací můstek. Pozor, kov je nenasákavý materiál! Na takto připravený podklad se nanese základní vrstva v podobě jádrové omítky, a to tak, aby úplně překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tato omítka může být nanesena v několika vrstvách (podle možností použité omítky). Při zabudování pouzdra do zdiva z cihel je třeba do poslední vrstvy jádrové omítky vložit armovací tkaninu (perlinku). Jako poslední se vyhotovuje finální vrstva.

TEXT + FOTO: J.A.P.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.