asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Úprava betonových podlah s laserovou přesností

28.07.2010
Realizace betonových konstrukcí patří do skupiny náročnějších aplikací. Používání laserem naváděných strojů se stává standardem kvality a je vyžadováno mnohými poučenými investory.
Rozvoj logistických center a rozvíjející se průmyslová výstavba přinášela do roku 2007 trvalý nárůst pokládky průmyslových podlah. Pokles stavební výroby v letech 2008 a 2009 zapříčinil i pokles těchto aplikací, činnost se zaměřovala spíše na pokládky menších průmyslových ploch, podlah v bytových a administrativních budovách, v nemocnicích, školách, obchodech či podzemních garážích a parkovištích. Zůstaly však zachovány vysoké požadavky na kvalitu podlah a kvalitu povrchů.

Laser Screed® technologie

Laserem naváděné finišery jsou stroje na finální povrchovou úpravu betonů pro plochy do 5 000 m2 pokládky denně. Pomocí srovnávací technologie laserem naváděný finišer seřezává betonovou směs na konečnou výšku, vyhlazuje ji a vibruje – vše během jediného pojezdu. Na rozdíl od konvenčních metod, jako je srovnávání k okolním čerstvým plochám či k vodicí liště, což je pracné a vyčerpávající, jsou laserem naváděné stroje spolehlivé a přesné a přinášejí výslednou konstantní kvalitu, aniž by z toho kohokoliv bolela záda.

Techniku široké pokládky pomocí laserem naváděných finišerů si v posledních dvaceti letech osvojili betonáři v různých koutech naší zeměkoule. Díky této technice je možné čtyřnásobně zvýšit denní produktivitu práce a zdvojnásobit možnosti rovinatosti (hladkosti) a vyrovnanosti (vodorovnosti) povrchu. Snižuje se počet dní potřebných na jednotlivé zakázky, denní úkoly jsou dokončeny rychleji, snižuje se počet hodin strávených na staveništi, a tím i náklady na pracovní síly. V neposlední řadě se zvětšuje betonová plocha položená za jeden den, čímž se dosahuje vyšších zisků.

Pravidelnost vodorovných povrchů byla do poměrně nedávné doby udávána jen jednoduchou hodnotou ±x mm na 3 m. Tato hodnota je ale nejednoznačná a zavádějící. Měření pomocí srovnávací latě je velmi obtížné a může být interpretováno různě. Následkem toho nebyly vodorovné povrchy často ani měřeny, pokud tedy nedošlo ke sporu nebo k narušení požadované funkce. Pravidelnost vodorovných povrchů sestává ze tří základních aspektů – rovinatosti, vyrovnanosti a porovnání se srovnávacím bodem. Pomocí srovnávací latě je možno zjistit pouze rovinatost.

Tradiční ruční metody vyrovnávání betonu pomocí srovnávací latě či pomocí vibračních strojů jsou velmi závislé na zkušenostech pracovního týmu a schopnosti správně vybudovat a řídit se pomocnými betonovými plochami. Ani velmi zkušený tým se mnohdy nevyhne chybám mezi jednotlivými referenčními body. Dodržet vyrovnanost a porovnání se srovnávacím bodem je také velmi obtížné.

Jak fungují laserem naváděné stroje
Tyto stroje umožňují vybudovat libovolně velké plochy vyrovnaně a s přesným porovnáním se srovnávacím bodem. Jako srovnávací bod funguje laserový snímač výšky. Dva přijímače umístěné na koncích vyrovnávací lišty tak tvoří kontrolní mechanismus, který umožňuje, aby byla hlava průběžně a automaticky upravována do správného sklonu s frekvencí pěti impulsů za sekundu. Nejsou zapotřebí pomocné předem zaměřené plochy a odhad výšek mezi referenčními body. Sklon je kontrolován laserem, a to průběžně a ve všech směrech. K dosažení minimálních odchylek je také nutná kvalitní dodávka betonu, konstantní lití (nejlépe okolo 125 mm) a přesná pokládka prováděná dobře spolupracujícím týmem.

Základní typy laserem naváděných finišerů

Jeden z největších strojů pro pokládku vodorovných a spádových průmyslových podlah a velkých betonových ploch je schopen položit denně až 5 000 m2 betonových podlah. V současnosti je k tomuto typu stroje k dispozici několik typů lišt. Například lišta o rozměru 4,4 m je novým, vysoce produktivním standardem pro dodavatele, kteří chtějí pokládat beton velmi rychle a rovně. Má nastavené vibrace pro optimální zhutnění a snáze se čistí. Lišta o rozměru 3,8 m je navržena pro normální až vysoce produktivní pokládku a lze ji použít pro libovolně velké plochy. Lišta o rozměru 2,6 m je nejvhodnější pro prostorově náročné odvodňovací úseky s množstvím překážek, na nichž se uplatní lepší ovladatelnost daná menší srovnávací šířkou a otočnou lištou. Existují i další typy. Tím, že se neustále mění možnosti pokládání betonu, vyvíjejí se stále nové typy lišt a vzrůstá variabilita těchto zařízení.

Robustnější hydraulický tok umožňuje rychlejší vysouvání a vracení naváděcího zařízení do základní pracovní pozice. Tento větší hydraulický tok také umožňuje mnohem rychlejší práci stabilizátorů. Typ stahovací lišty na tomto stroji je navržen tak, aby se snížila nutnost překryvů stahovaných pásů. Při jednom pojezdu tak vybetonujete větší plochu. Další velkou předností stroje je patentem chráněná funkce měkkého přistání, která umožňuje jemné a šetrné položení lišty na již hotový povrch nebo při každém začátku stahování. Celá lišta a všechny její funkce jsou ovládány jednoduchým pákovým ovladačem.

Výsledkem toho jsou zcela pravidelné pojezdy lišty. Odsazená srovnávací lišta a šnek lišty spolu zabraňují zpětnému toku přebytečného betonu na levou stranu (šnek hrne přebytečný beton na stranu pravou), a tak zajišťují pravidelnost pojezdu lišty po celé délce vibrované plochy. Celková šířka je 440 cm v místě srovnávací lišty a 230 cm mezi vnějšími stranami stroje. Celková délka je 520 cm při řízení se zasunutým naváděcím zařízením a 860 cm při přepravě. Celková výška po horní stranu sedadla je 260 cm a hmotnost 8 000 kg. Dosah naváděcího zařízení je 6 000 cm, otáčivost horního rámu 360 stupňů, dieselový motor s elektronickým řídicím systémem má výkon 60 kW (obr. 1 a 2).

Obr. 1 a 2:  Jeden z největších laserem naváděných finišerů pro plochu pokládky do 5 000 m2 denně

Za zmínku určitě stojí také o něco menší typ stroje, jenž je perfektním řešením pro dodavatele betonářských prací, kteří chtějí dosáhnout zvýšené výkonnosti na místech, kde je například síť na distančních podložkách, málo únosné podloží, dvojitá síť, tyčová výztuž, dodatečně předpjaté konstrukce, drátkobeton, prefabrikované desky, vyvýšené terasy nebo desky ve spádu. Tento stroj je určený pro pokládku středně velkých vodorovných a spádových průmyslových podlah a betonových ploch a je schopen položit denně až 2 500 m2 ploch.

Zařízení je kompaktní a lehké, snadno se obsluhuje a sklon se nastavuje automaticky. Obsluze tak umožňuje rychlý a efektivní pohyb po pracovní ploše – srovná až 400 m2/h. Mezi významné funkce, díky nimž je jeho obsluha ještě snadnější, patří například speciálně konstruovaný přijímač, který je malý, citlivý a umožňuje nastavení výšky betonu z přístrojové desky, velká nádrž paliva k prodloužení pracovní doby bez tankování, nastavitelná rukojeť, snadno čistitelná stahovací lišta a odnímatelné hydraulické opěrné kolečko pro snadnější převážení stroje bez stahovací lišty. Technické parametry stroje jsou: šířka 91 cm, délka 274 cm, výška 110 cm, hmotnost 386 kg, šířka srovnávací lišty 3,04 m, benzínový motor o výkonu 10,1 kW, standardní automatické srovnávání, posilovač řízení i pozvolný start vibrátoru (obr. 3 a 4).

Dobrým pomocníkem může být také další typ stroje, který dokáže bez námahy připravit a vyrovnat beton nebo drobnozrnné materiály. Má náhon na všechna čtyři kola, plošinu pro obsluhu a hydraulické zařízení pro nivelaci betonu. Manipulace s ním je velmi snadná. Tento stroj byl vyvinut tak, aby umožnil jednomu pracovníkovi připravit více betonu pro srovnání v kratším čase a bez fyzické námahy. Je prokázáno, že výrazně šetří pracovní síly a zbavuje pokládku betonu namáhavé dřiny. Jeho konstrukce umožňuje obsluhovat zařízení přímo z vestavěné plošiny a vyrovnávat pokládaný beton do požadované výšky. Vyrovnává materiál s přesností ±6 mm a je navržen tak, aby mohl pracovat se spádovým laserem. Technické parametry jsou: šířka lišty 212 cm, šířka kol 101 cm (pro standardní pneumatiky), délka 268 cm, výška bez sloupku 134 cm, hmotnost včetně lišty 406 kg, motor o výkonu 9,9 kW.

Jak jsme již zmiňovali, pokles stavební výroby v letech 2008 a 2009 vedl k poklesu rozvoje logistických center, a tím také k poklesu pokládek rozsáhlých průmyslových podlah. Za zmínku proto stojí další dva typy strojů, které jsou svojí konstrukcí vhodné právě pro pokládky menších průmyslových ploch, podlah v bytových a administrativních budovách atd.

První slouží pro přípravu vodorovných a spádových betonových ploch ve stísněných prostorách. Má dobrou manévrovatelnost a výrazně ulehčuje práci při betonážích. Technické parametry jsou: šířka lišty 140 cm, šířka kol 72 cm (pro standardní pneumatiky), délka 183 cm, výška bez sloupku 112 cm, hmotnost včetně radlice 229 kg, motor o výkonu 4,5 kW.

Druhým pomocníkem je pak nejmenší stroj, produkující vysokou kvalitu profesionální podlahy položenou s Laser Screed® technologií, na kterou jste zvyklí u rozsáhlých komerčních projektů. Vhodný je pro by­tové domy, patrové byty i malé komerční projekty. Z celé řady laserem naváděných finišerů je tento stroj nejsnadněji ovladatelný. Má úzkou stahovací lištu a velmi malou hmotnost. Technické parametry jsou: šířka lišty 105 cm, šířka kol 77 cm (se širokými pneumatikami), délka 184 cm, výška bez sloupku 104 cm, hmotnost včetně lišty 213 kg, motor o výkonu 4,5 kW (obr. 5 až 7).

Obr. 5, 6 a 7:  Laserem naváděné finišery jsou také vhodné pro pokládky menších průmyslových ploch, podlah v bytových a administrativních budovách atd. Vynikají svou dobrou manevrovatelností a výrazně ulehčují práci.


Alena Bártková
FOTO: archiv firmy TONSTAV-SERVICE

Autorka pracuje na marketingovém oddělení firmy TONSTAV-SERVICE, s. r. o. – obchodní společnosti specializované na oblast stavebnictví.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media