asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

07.01.2014

Kaučukové podlahy musejí být před ukládáním rozložené jeden den v místnosti, aby se přizpůsobily jejím teplotním poměrům. Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C a vlhkost vzduchu nejvýše 65 %

Základní nátěr
Univerzální základní nátěr Thomsit R 766
plastový kanystr, 5 kg


Samonivelační vyrovnávací materiál
Samonivelační vyrovnávací podlahová hmota Thomisit DX
papírový pytel, 25 kg


Lepicí krycí papírová páska
balení, délka 50 m, šířka 50 mm


Lepidlo
Chemopren na podlahy Thomsit CH 50
plechová nádoba, 1 l


Soklová lišta se zaoblenou hranou – fabion

Nářadí
brusný stroj
průmyslový vysavač
ruční elektrické míchadlo
vědro
textilní váleček na teleskopické tyči
štětec
plošná ozubená špachtle
odvzdušňovací válec na teleskopické tyči
půlměsícový nůž
ocelové pravítko


Nářadí z půjčovny
brusný stroj
průmyslový vysavač

Doporučené materiály:

  • disperzní základní nátěr pro nenasákavé a nasákavé podklady
  • samonivelační univerzální vyrovnávací materiál na podlahy a na vyrovnávání potěrů, tloušťka vrstvy v jedné pracovní operaci v suchém interiéru od 0,5 do 10 mm
  • chemoprenové kontaktní rozpouštědlové lepidlo na podlahy s vysokou pevností
Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

01 | Broušení
Podkladová vrstva musí být rovná, bez trhlin, zbavená zbytků lepidla – proto je třeba betonovou mazaninu přebrousit brusným strojem.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

02 | Vysávání
Vzniklý brusný prach je nutné důkladně vysát průmyslovým vysavačem, aby nesnižoval přilnavost dalších vrstev k podkladu.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

03 | Penetrační nátěr
Pro zpevnění podkladové vrstvy se doporučuje použít základní penetrační nátěr (adhezní můstek), který se zředí vodou v předepsaném poměru (nasákavé podklady 1 : 4 plus nanést druhý nátěr, beton 1 : 1).

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

04 | Přechod
Na místě kontaktu podlahy se svislou stěnou se penetrační nátěr nanese pomocí štětce.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

05 | Aplikace
Na plochu se penetrační nátěr nejrychleji aplikuje širokým textilním válečkem na teleskopické tyči. Nátěr se musí všude rovnoměrně rozetřít, aby se dobře spojil s podkladem a nevznikala místa se zbytečně silnou vrstvou. Následuje jednodenní technologická přestávka.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

06 | Míchání
K vyrovnání výškových nerovností se na penetrovaný podklad nanese samonivelační směs. Obsah jednoho pytle s hmotností 25 kg se smíchá s 6,5 l čisté vody. Po prvním míchání je třeba počkat dvě minuty a potom směs ještě jednou promíchat.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

07 | Rozlévání
Hotová homogenní směs bez hrudek se po částech opatrně vylévá na připravený betonový podklad.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

08 | Rozetření
Rozlitá směs se na podlaze rozetře pomocí plošné ozubené stěrky v rovnoměrné vrstvě po celé ploše. Tloušťka vrstvy nesmí být menší než 5 mm.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

09 | Odvzdušnění
Aby se ze samonivelační směsi uvolnily vzduchové bubliny, povrch se převálcuje plastovým odvzdušňovacím válcem (takzvaným ježkem).

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

10 | Přebroušení
Po ztvrdnutí a vyschnutí vrstvy se povrch opět jemně přebrousí, aby se odstranila případná vrstva vyplavených nečistot obsažených v plnivu a v cementovém mléku.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

11 | Vyčištění
Přebroušený povrch nestačí jen zamést, musí se opět důkladně vysát průmyslovým vysavačem.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

12 | Fabionový pás
Následně se odměří délka fabionového pásu s oblým tvarem na vytvoření přechodu (takzvaného fabionu) mezi podlahou a stěnou. Konce se upraví ořezávačem.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

13 | Štětec
K lepení fabionového pásu lze použít kaučukové lepidlo. Pevný spoj vznikne, když se lepidlo nanese pomocí štětce na stěnu i podlahu...

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

14 | Lepidlo
... a posléze i na fabionové pásy. Lepidlo se nechá chvíli zvětrat, až potom se pásy přitlačí k podkladu.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

15 | Nalepení pásu
Nalepením fabionového pásu s oblým tvarem vznikne plynulý přechod mezi podlahou a stěnou. Styk podlahy a stěny bude estetický a nebude náchylný na poškození krytiny jako u kolmého ohybu.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

16 | Přitlačení k podkladu
Při lepení se musí fabionový pás pevně přitlačit k podkladu, aby se v budoucnosti neodlepil.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

17 | Roh stěny
Na konci stěny je třeba soklový fabionový pás ořezat pomocí půlměsícového nože pod úhlem 45°.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

18 | Kontrola
Před nalepením dalšího pásu se upraví konec a zkontroluje vzájemné spojení. Správně vyhotovený spoj dvou pásů vidíme na obrázku. Po položení krytiny už fabionové pásy nebudou viditelné.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

19 | Krycí páska
Během přípravných prací před lepením krytiny se ve výšce budoucího soklu na stěnu nalepí krycí papírová páska, aby chránila stěnu před znečištěním lepidlem.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

20 | Připravená stěna
Po nalepení soklové lišty a krycí pásky na stěny lze přejít k práci s podlahovou krytinou.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

21 | Rozložení pásů
Na podlaze se naznačí rovnoběžné čáry, které určují směr pásů. Kaučukové pásy se ukládají k sobě s přesahem 1 až 2 cm (čím je přesah užší, tím méně odpadu vznikne).

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

22 | Přeložení spoje
Při rozkládání pásů kaučukové podlahy je třeba dodržovat směr podle šipek na rubu krytiny. Pomocí ocelového pravítka a půlměsícového nože se oba pásy přeřežou.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

23 | Odřezky
Po odstranění odřezků budou odřezané okraje pásů položené kaučukové krytiny navzájem lícovat.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

24 | Dokončení řezu
Na okrajích, kde není možné řezat podle pravítka, se dokončí řez půlměsícovým nožem. Zároveň se dokončí i řez spodního pásu.

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

25 | Spoj
Vznikne dokonalý a téměř neviditelný spoj, který se u kaučukových podlah nerozevře během celé životnosti krytiny. Následuje lepení podlahy.

TIP:

Každý samonivelační materiál má svou dobu zpracovatelnosti. Většinou je to 20 minut. Aby nenastávaly během realizace zbytečné prostoje a ušetřil se čas, je vhodné míchat obsah pytle najednou ve dvou vědrech.

TEXT: Ing. Jarmila Počarovská
FOTO: Dano Veselský ve spolupráci s NORA Systems

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media