Partneři sekce:

Nové přechody pro rekonstrukce odpadních systémů

Nové přechody pro rekonstrukce odpadních systémů

Společnost Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o., je největším českým výrobcem plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci.

Na českém  trhu působí už od roku 1994. Firma dosáhla v České republice největší tržní podíl ve dvou komoditách –  odpadní potrubí z polypropylenu (HT) a kanalizační potrubí z PVC (KG).

Zatímco produkty HT systému jsou vhodné pro sestavení potrubí uvnitř budov, produkty KG systému (trubky a tvarovky) jsou určeny pro konstrukce podzemních kanalizací, odvodů odpadních vod apod. Výrobní zařízení společnosti je tvořeno vstřikovacími lisy a vytlačovacími stroji, které jsou schopny ročně zpracovat víc než 7000 tun polypropylenu a PVC.

Společnost Osma rozšiřuje svou nabídku zboží o tvarovky určené pro přechod z HT systému PLUS na novodur a z novoduru na HT systém PLUS v DN 63/50 a DN 63/75.

www.kanalizacezplastu.cz/novinky-a-akce/ht-novinka-prechody

ZDROJ: PR článek společnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.