Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Fasáda roku 2013

Fasáda roku 2013

Na slavnostním galavečeru dne 31. května 2013 byly předány ceny soutěže Fasáda roku, která letos proběhla již po třinácté. Odborná porota vybrala vítěze v sedmi kategoriích, zahrnujících novostavby i rekonstrukce, dále byla udělena cena mediálních partnerů a Cena ředitele společnosti Baumit, která soutěž pořádá.

Rekonstrukce mlýna na Okoři získala Cenu mediálních partnerů za citlivou konverzi pro individuální bydlení.

Porota hodnotila ve dvou postupných vyřazovacích kolech celkem 254 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria. V kategorii Rodinný dům – novostavba tak vybrala rodinný dům ve Zlíně Podhoří. Ten porotu zaujal obvodovým řešením dvou hmot kolmo na sebe, které tak logicky člení obytnou a společenskou zónu bytu a svým otevřením nabízí pro uživatele atraktivní venkovní plochy. Použité výrazové prostředky fasády přitom podtrhují jednoduchost celého návrhu.

V kategorii Rodinný dům – rekonstrukce zvítězil rodinný dům v Brně Černá Pole, který respektuje původní tvarosloví objektu z doby vzniku. Realizovaná rekonstrukce vykazuje vysokou preciznost v detailech výplňových otvorů, oplechování a oplocení v návaznosti na pozemek.

Nejlepším projektem v kategorii Bytový dům– novostavba se stal obytný soubor na náměstí v Čelákovicích. Porotu zaujalo řešení komplexu bytového souboru citlivě dotvářejícího ráz města. Navazuje na okolní architekturu vhodnou volbou a kombinací konečných povrchových úprav včetně řešení provětrávané nekontaktní fasády v parteru i citlivým barevným řešením.

Řešení fasády Rezidence Topolová v Zahradním městě zaujalo porotu natolik, že tento dům zvítězil v kategorii Bytový dům – rekonstrukce. Díky decentní barevnosti se z velmi fádního objektu podařilo vytvořit fasádu lehkého a zajímavého výrazu. Proto také jednomyslně ocenila tuto realizaci za inovativní přístup k pojednání fasády.

Řešení fasády Rezidence Topolová v Zahradním městě zvítězilo v kategorii Bytový dům – rekonstrukce.

V kategorii Nebytový objekt – novostavba se porota rozhodla určit vítěze pro lapidární architektonický výraz s příjemným oválným ukončením štítu a s mozaikovou strukturou jednotlivých oken, jaký má pavilon B mladoboleslavské nemocnice.

Vítězem v kategorii Nebytový projekt – rekonstrukce se stalo moravské Centrum strategických služeb, které porotu zaujalo zdařilou změnou členění fasády. Původní konstrukce systému KORD byla nahrazena a účelně zateplena. Fasádu dotváří jednoduchá pásová okna, která, s poměrně razantní barevností, podtrhují celkový výraz nebytového objektu. Jednotlivé prvky fasády, jako slunolamy, boxy na žaluzie, suchovody a další prvky citlivě doplňují celkový výraz stavby.

V kategorii Historický objekt zvítězila Zá­kladní a mateřská škola v Hronově, která byla rekonstruována s respektem k původnímu vzhledu, členění a barevnosti fasády.

Cenu mediálních partnerů získala rekonstrukce mlýna na Okoři za citlivou konverzi pro individuální bydlení. Při zachování přiznaného kamenného zdiva v interiéru byla budova zvenku zateplena fasádním systémem Baumit open. Porota mediálních partnerů rovněž ocenila použití vyhlazovací omítky a řešení detailů, jako jsou repliky ozdobných říms nebo využití plných cihel pro šambrány špaletových oken.

Ředitel společnosti Baumit udělil v letošním ročníku tři ceny. Jednu z nich získal Bytový areál Viladomy Uhříněves I a II, další pak rekonstrukce secesní fasády budovy Základní školy v Doudlebách nad Orlicí a třetí cenu obdržel obnovený hotel Valaška v Horní Bečvě.

www.fasadaroku.cz

red
FOTO: Baumit

Komentáře