AGC představuje škálu skel s protisluneční ochranou se třemi vrstvami stříbra!
Galerie(4)

AGC představuje škálu skel s protisluneční ochranou se třemi vrstvami stříbra!

Partneři sekce:

AGC Glass Europe, přední evropský výrobce plochého skla, díky svému inovativnímu přístupu, přichází na trh s novými typy skel s povlaky. Ucelená škála zahrnuje vysoce selektivní sklo, nabízející perfektní kombinaci transparentnosti s protisluneční ochranou a tepelnou izolací. Revoluční nanotechnologie nanášení povlaku na sklo zajišťuje trvalé vlastnosti těchto jedinečných výrobků.

Skla s označením Stopray Vision, představují výrobky, které jsou opatřeny dvojitou vrstvou stříbra. Škála těchto skel je vhodným řešením pro fasády svým optimálním poměrem mezi světelnou prostupností a solárním faktorem. Se skly Stopray Vision získáte více světla do interiéru a ochráníte budovu proti nežádoucímu přehřívání v letních měsících.  

Unikátní sklo se třemi vrstvami stříbra

Novou generaci skel tvoří škála pod označením Stopray Ultra, jejíž skla se vyznačují unikátním povlakem se třemi vrstvami stříbra. Díky nim získávají skla vynikající fyzikální vlastnosti, atraktivní a neutrální vzhled a jsou tedy vhodné pro fasády, na něž jsou kladeny vysoké nároky z hlediska energetických úspor.

Vynikající parametry skel Stopray Ultra

  • Vysoká úroveň světelné prostupnosti maximalizuje přísun přirozeného světla do interiéru.  
  • Oproti tomu velice nízký solární faktor snižuje solární zisky, což se významně projevuje na snížení nákladů na klimatizaci.
  • Selektivita (poměr mezi světelnou prostupností a slunečním faktorem) má hodnotu vždy vyšší než 2.
  • Pokud jde o tepelnou izolaci, mají skla Stopray Ultra-50 on Clearvision (dříve pod názvem Ultravision 50) a Ultra-60 hodnotu Ug: 1,0 W/(m2.K), čímž minimalizují energetické ztráty. Stopray Ultra-50 on Clearvision je vždy na extra čirém skle, čímž splňuje estetické požadavky na neutralitu.

Více možností
Obě škály skel s protisluneční ochranou Stopray doplňují další výrobky s názvem ipasol a nabízí tak široké možnosti, které vyhoví požadavkům každého projektu.

Šetrně k životnímu prostředí
Škála skel Stopray získala ocenění Cradle to Cradle SilverCM . V rámci tohoto náročného programu je hodnocena „udržitelnost“ výrobku, tedy jeho využitelnost po celou dobu životnosti. Uvedené osvědčení je zárukou toho, že při výrobě skla Stopray byly použity materiály a produkty, které jsou bezpečné z hlediska lidského zdraví a životního prostředí.

Výrobní proces tohoto skla byl koncipován s cílem maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie a zároveň minimalizovat uhlíkovou a vodní stopu. Výrobky jsou navrženy tak, aby mohly být po uplynutí životnosti recyklovány. Aktivním použitím výrobků, které získaly certifikaci Cradle to Cradle* („od kolébky ke kolébce“), mohou architekti, projektanti a zadavatelé v rámci programu LEED získat body v kategorii Inovace a projektování, které vedou k vyššímu hodnocení v certifikaci šetrných budov.

Společnost AGC Glass Europe tímto oceněním opět dostála svých závazků strategie zaměřené na sociální odpovědnost a environmentální přístup.

* Cradle to Cradle CertifiedCM je certifikační ochranná známka, která je udělována organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institut

Více informací o produktech společnosti naleznete na webových stránkách  www.YourGlass.com.
Společnost AGC Flat Glass Czech a.s. je českou pobočkou AGC Glass Europe, více na www.agc-glass.eu.

ZDROJ: PR článek společnosti AGC Flat Glass Czech a.s.
–>–>