asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Pád slovenského stavebnictví je dramatičtější, než se čekalo

21.06.2010
Stavební společnosti na Slovensku aktuálně předpovídají ještě výraznější pokles svého odvětví v roce 2010, než čekaly v únoru tohoto roku. Jejich sebedůvěra poklesla na bezprecedentní úroveň. Stabilizace a velmi pomalý návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011, ale i zde optimismus klesá. Alarmující je fakt, že sezóna již dávno začala, ale vytíženost kapacit stavebních firem vzrostla oproti únoru jen velmi nepatrně. Více než polovina společností uvádí, že mají méně zakázek než před rokem. Klíčovou prioritou na dalších 12 měsíců je pokračování ve zvyšování efektivity fungování stavebních společností a také optimalizace jejich financování. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko, Ipsos Tambor a Považská cementáreň a.s.
Hlavní zjištění Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2010:

Pokles předstihuje dřívější očekávání
 • Stavební společnosti aktuálně předpovídají pro rok 2010 ještě výraznější pokles slovenského stavebnictví, než uváděly v únoru, a to pokles o 7,1 procenta (před začátkem sezóny přitom společnosti ještě věřily v mírnější průběh krize, a to ve formě poklesu o 3,2 procenta).
 • Výsledky tedy ukazují, že šok ve formě poklesu odvětví o 11,3 procenta v roce 2009 nebyl pouze jednorázovým výkyvem. Tento trend bude pokračovat i v roce 2010.
 • Stabilizace a pomalý návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011, pro který respondenti očekávají mírný růst o 3,8 procenta (v únoru ale ještě uváděli 5,9 procenta).

Slovenské stavebníctvo po rokoch dlhodobého a stabilného rastu zasiahla kríza v roku 2009 nečakanou silou. Rýchly rast, ktorý dosahoval v predchádzajúcich rokoch niekedy až dvojciferné hodnoty, ukončil nielen výrazný, ale najmä nečakaný prepad, na ktorý spoločnosti neboli pripravené. Ako potvrdzujú výsledky najnovšej Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2010, slovenské stavebné spoločnosti sa už tejto novej realite začali prispôsobovať. Optimalizácia ich nedostatočne vyťažených kapacít a celkové zefektívnenie ich fungovania sú pre pre ne kľúčovými prioritami, ktoré im zabezpečujú dlhodobé prežitie. Na makroúrovni to bude mať zásadný vplyv na ďalší vývoj celého sektora, ale aj na budúcu štruktúru slovenského stavebníctva.

Ľuboš Vančo, Managing Partner, KPMG Slovensko

Zhoršená očekávání vývoje zřetelně postihla vývoj prodejů
 • Zhoršující se očekávání ohledně vývoje slovenského stavebnictví se zřetelně odráží i ve snížení plánovaných prodejů stavebních společností. Ten pociťuje více než polovina společností z pozemního i inženýrského stavebnictví.
 • Aktuálně slovenské stavební společnosti očekávají pokles svých celoročních prodejů v průměru o 5,2 procenta (v únoru uváděly pokles jen o 0,3 procenta).
 • Stabilizace a mírný růst prodejů se očekává nejdříve v roce 2011.
Očakávania zvýšenia dopytu po stavebnej produkcii v súlade s rozbiehajúcou sa sezónou sa zatiaľ výraznejšie neprejavili na realizovaných stavebných prácach, ktoré v 1. štvrťroku 2010 za úrovňou rovnakého obdobia minulého roka výrazne zaostávajú. Rast stavebnej produkcie sa v roku 2010 očakáva až súbežne so začiatkom realizácie prvého balíka PPP projektov na výstavbu a prevádzku piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom. Zlepšenie ekonomickej situácie investorov, ktoré sa následne premietne do zvýšeného dopytu po stavebných prácach je základným predpokladom konjunktúry v stavebníctve v roku 2010 jako aj v roku 2011.

Dagmar Blahová
Vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky, Štatistický úrad SR


Sebedůvěra stavebních společností poklesla na bezprecedentní úroveň
 • Výsledky výzkumu ukazují, že v oblasti vývoje tržních podílů dochází k výraznému zhoršení situace a zcela zřetelnému propadu sebedůvěry stavebních společností až na bezprecedentní úroveň (navíc je to již několikátý pokles v řadě).
 • V lepší vývoj své firmy oproti konkurenci věří pouze každá třetí společnost. V únoru totéž udávalo ještě 53 procent dotázaných.
 • Podobný vývoj můžeme sledovat také v České republice. Zlepšení své pozice na trhu v dubnu očekávalo pouze 40 procent firem.
 • Naopak Polsko vykazuje opačný trend – v roce 2009 odvětví stavebnictví vzrostlo a i navzdory těžkým prvním měsícům roku 2010 nyní očekává mírný růst. Tento vývoj lze přičíst odlišnému vývoji v polském stavebnictví, ale i i celkovému rozdílnému trendu v celé ekonomice ve srovnání s ČR a SR.
V spoločnosti Skanska Poľsko sme presvedčení, že nadchádzajúce roky prinesú stavebnému sektoru mnoho príležitostí. Uvedomujeme si však, že trh sa ešte úplne nezotavil a má ďaleko k úrovniam spred októbra 2008.

Maciej Müldner
Head of Treasury, Skanska Polsko


Sezóna již začala, ale došlo pouze k mírnému nárůstu vytížení kapacit
 • Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo oproti únoru (65 procent) pouze nepatrný nárůst, a to na 69 procent.
 • Nejnižší průměrné vytížení kapacit udávají firmy ze segmentu pozemního stavitelství (66 procent).
 • Počet měsíců, na které mají firmy nasmlouvané své zakázky, poklesl (aktuálně 5,7 měsíce). Je ale třeba poznamenat, že délka zakázek mezi jednotlivými společnostmi se výrazně liší (medián vzorku jsou tři měsíce).
 • Vzrostl podíl společností, které uvádějí, že mají méně zakázek než před rokem. Aktuálně se jedná až o 61 procent (v únoru 43 procent).

Efektivita všech způsobů využívaných při získávání zakázek zaznamenala pokles
 • Aktuálně nejefektivnějšími způsoby získávání zakázek jsou dlouhodobá spolupráce/ smlouvy a osobní kontakty. Celkově ale došlo k poklesu efektivity u všech způsobů využívaných při získávání zakázek.
 • Na hlavních způsobech získávání zakázek se shodují představitelé jak inženýrského, tak pozemního stavitelství.
 • V porovnání s minulými roky došlo k poklesu transparentnosti výběrových řízení. Přibližně polovina společností nebyla požádána o úplatek a téměř každá třetí společnost je ochotna přijmout zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží (v inžernýrském stavitelství je to téměř každá druhá společnost).
 • Dochází také k častějšímu porušování risk managementu kvůli získání zakázky (potvrzuje až 60 procent společností), což jen ukazuje, v jak těžkém prostředí se aktuálně stavební společnosti pohybují.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu
 • Aktuálně všichni dotázaní uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (89 procent v roce 2009).
 • Klíčové problémy jsou stále byrokracie, financování a nedostatečná poptávka. Tyto problémy uvádí prakticky všechny stavební společnosti.
 • Nejméně firmy omezuje vliv počasí, vysoké náklady na materiál a nedostatek zkušené pracovní síly.
 • Pokud se podíváme na situaci v ČR, české stavební společnosti nejvíce omezuje nedostatočná poptávka, obzvlátě financovaná z veřejných zdrojů. Následuje byrokracie, tvrdá konkurence a nedostatek prostředků na financování jejich aktivit.

Největším problémem je zmrazení veřejných prostředků do již připravených či připravovaných investic dopravní infrastruktury i dalších stavebních oblastí.

Ing. František Ledabyl,
Obchodní a marketingový ředitel, OHL ŽS, a.s.


Klíčová priorita pro dalších 12 měsíců: zvýšení efektivity vlastního fungování
 • Klíčovou prioritou je pro dotázané stavební společnosti zvýšení efektivity jejich fungování a s mírným odstupem také optimalizace jejich financování.
 • Výrazný nárůst rovněž zaznamenala priorita výběr strategického partnera pro podnikání, kterou aktuálně uvádí až 82 procent společností (61 procent v únoru).
 • Nejmenší prioritou je akvizice jiné společnosti.

Naša spoločnosť prešla v roku 2009 veľkou reštrukturalizáciou, kedy sa 6 slovenských spoločností Skanska, dovtedy samostatne pôsobiacich na slovenskom trhu, zlúčilo do jednej akciovej spoločnosti Skanska SK. Cieľom tejto reštrukturalizácie bolo hlavne zvýšenie efektivity fungovania celej spoločnosti. Zaviedli sme flexibilnejšie riadenie procesov, nový ekonomický model, ktorý zohľadňuje synergie a maximálnu úsporu nákladov. Už dnes sa nám potvrdzuje, že to bol správny krok, ktorý priniesol zvýšenie produktivity a väčšiu konkurencieschopnosť. Čo sa týka budúcnosti, kladieme veľký dôraz na spokojnosť zákazníka, na procesy riadenia rizík a v investičnej oblasti sa chceme zamerať na niektoré
zaujímavé akvizície v rámci SR.

Tibor Štefančík
Riaditeľ odboru Stratégie, Skanska SK a.s.

Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2010 je založena na telefonických strukturovaných rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v tomto oboru na Slovensku. Rozhovory proběhly v květnu 2010.

Kromě standardní analýzy celého vzorku dotázaných stavebních společností tento výzkum rovněž nabízí detailní informace o postojích dvou hlavních segmentů slovenského stavebnictví (podle stavebního zaměření těchto firem), a to s rozdělením na společnosti zabývající se buď pozemním, nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

CEEC Research již pátým rokem ve spolupráci s generálním partnerem - společností KPMG Česká republika a také společností Ipsos Tambor analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy.

Zdroj: CEEC Research

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media