Odborná vodíková konference H2 HEATING

Letošní ročník se bude věnovat využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov a proběhne ve středu 31.5.2023 v Praze (Wellnes hotel Step).

Konference je zaměřena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, se zaměřením především na oblast vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin především z pohledu finálního uživatele.

Na konferenci vystoupí zástupci státní správy, neziskových organizací působících v oblasti vodíku, zástupce Českého plynárenského svazu, zástupci distribučních sítí, výrobci H2 ready spotřebičů a dalších vodíkových technologií.

Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistům České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

Odborná vodíková konference H2 HEATING se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR  a UCEEB ČVUT v Praze.

Detailnější informace naleznete na webu konference – www.h2heating.cz