Kvalita vnitřního prostředí – Bezpečné budovy

Detaily události

Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – Bezpečné budovy – nové požadavky uživatelů

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Čtvrtá z letošní série debat – Bezpečné budovy – nové požadavky uživatelů  se uskuteční 17.3. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na kvalitu vnitřního prostředí s ohledem na nové požadavky vyvolané Covid.  Témata, na která se mluvčí zaměří:

Program:

  • Nové nároky uživatelů
  • Reakce certifikací aneb WELL HEALTH-SAFETY RATING

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496