Konference Město dobré pro život

AUÚP ČR ve spolupráci s městem Poděbrady pořádá akreditovanou konferenci ve dnech 15. a 16. září 2022 na téma Město dobré pro život

Město dobré pro život – je to ideální, nebo reálný sen obyvatel našich sídel? Každý touží po tom, aby místo jeho bydliště bylo přívěti- vé a nabízelo mu všechno, co od kvalitního obytného prostředí očekává. V průběhu staletí se naše města a městečka vyvíjela v závislosti na technickém pokroku, vládnoucí garnituře a měnících se potřebách a možnostech společnosti. V každém období převládaly některé aspekty, které ovlivňovaly vnímání kvality sídel, a ne vždy se ohlížely na jejich uživatele. Ještě před půl rokem by se dalo říct, že žijeme v klidné a dobré době. Dnes se zdá budoucnost nejistá a těžko předvídatelná. Můžeme jen doufat, že toto období nebude mít dlouhé trvání a náš život se vrátí do stabilního stavu.

Další informace na webu.