Hospodaření s energií ve firmách – Podniková energetika na cestě k dekarbonizaci

Konference o optimalizaci spotřeby a využívání alternativních zdrojů energie ve firemním prostředí, tentokrát s podtitulem Podniková energetika na cestě k dekarbonizaci.

Zabývat se bude také aktuální situací na transformujícím se energetickém trhu z pohledu nové legislativy, vývoje cen energie a nových energeticko- klimatických cílů EU s dopadem do podnikové energetiky, inovacemi v energetice i tématem udržitelnosti – ESG. Nahlédne se do praxe firem, které realizovaly energeticko-úsporné projekty nebo projekty využívající alternativní zdroje energie.

Program konference: 

  • Novelizace energetické legislativy (lex OZE II a III, nová tarifní struktura a další)
  • Evropská energeticko – klimatická politika a její dopady do praxe firem
  • Situace na energetickém trhu
  • PPA smlouvy, zelené certifikáty
  • Vodíkové technologie – využití v průmyslu
  • Udržitelnost v podnikové energetice (ESG, uhlíková stopa)
  • Aktuální situace ve fotovoltaice – povolovací procesy, připojování k distribuční síti
  • Jak na projekty úspor energie komplexně – zavádění energetického managementu
  • Projekty na snížení spotřeby energie, co se vyplatí, jak je financovat a realizovat?
  • Inspirace z praxe  – příklady realizovaných projektů z praxe firem