For city a smart city for arch – Inovativní řešení pro města, obce, regiony

Detaily události

SOUBĚŽNĚ S 1DENNÍ VÝSTAVOU FOR CITY PROBĚHNE ODBORNÁ KONFERENCE SMART CITY FOR ARCH

Cílová skupina FOR CITY:

Návštěvníci z řad zástupců měst, obcí a regionů, zaměstnanci státní správy, architekti, projektanti, obchodníci, technici, specialisté, aktivní občané, studenti.

Vystavovatelé FOR CITY:

Dodavatelé technologií a služeb pro smart cities, města, obce a regiony, kde již koncept smart city funguje a chtějí se prezentovat.

Koncept smart city

Pojem smart city označuje koncept strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň.

Smart cities tedy nejsou ideální, a tudíž nereálná „města budoucnosti“, nýbrž současná města, která se citlivě a plánovitě rozvíjejí a přitom využívají všech možností, které moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou nabízejí pro příjemný a zároveň udržitelný život jejich obyvatel.

SMART CITY JAKO TRH

 • Moderní technologie všude tam, kde slouží komunitě jako celku v rámci poskytovaných veřejných služeb
 • Inteligentní městské mobilita (zejména ekologické dopravní prostředky, jejich infrastruktura a systémy řízení dopravy)
 • Inteligentní městska energetika a služby (zejména využívání obnovitelných zdrojů energie a kogenerace, inteligentní budovy veřejných služeb, inteligentní veřejné osvětlení a inovativní technologie pro odpadové a vodní hospodářství)
 • Informační a komunikační technologie
 • Podpora koncepčního a udržitelného urbanistického rozvoje
 • Městská zeleň a vodní prvky

 

Smart city tak vytváří nový, specifický B2B trh inovativních technologických řešení a podpůrných služeb, jehož cílovou skupinou jsou veřejná správa a veřejné nebo soukromé organizace v roli dodavatelů rozmanitých veřejných služeb pro města.  

FOR CITY jako pro podporu smart city – PROČ SE ZÚČASTNIT?

 • FOR CITY reaguje na tento B2B nový trh
 • FOR CITY vytváří prostor pro výměnu zkušeností, nabídku řešení a technologií i obchodní jednání mezi uvedenou cílovou skupinou a jejími dodavateli inovativních technologií a odborných služeb
 • FOR CITY nabízí jedinečnou příležitost oslovit přímo trh veřejných služeb pro chytrá města, který je specifický svými potřebami a svým fungováním
 • 25. 9. 2020 na PVA EXPO PRAHA v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH proběhne jednodenní výstava FOR CITY a odborná konference Smart city FOR ARCH
 • FOR CITY staví na tom nejlepším z tradičního veletrhu FOR ARCH, kde jsou prezentovány nejmodernější technologie a řešení, firmy s ním počítají, odborníci jej respektují a návštěvníci jsou zvyklí, že ověřené informace, kvalitní materiály i spolehlivé dodavatele najdou každý podzim na jednom místě