Debata: Hospodaření s dešťovou vodou

Detaily události

Debata se uskuteční ve spolupráci s městem Cheb na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření.

KDY: 22.9.2020 (10:00-14:00)
KDE: Obřadní síň MÚ Cheb, nám. Krále Jiřího z Poběbrad 1/14, Cheb

PROGRAM (ke stažení ZDE):

Teoretická část

10:00 Úvodní slovo
10:10 doc. Ing. David Stránský, Ph.D.,FS ČVUT v Praze: Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa
10:50 David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o.: Zásady zelené infrastruktury
11:30 Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o: Zásady modré infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)

12:10 přestávka

Praktická část

12:20 Ing. Milan Suchánek, DHI, a.s. a Ing. Milan Míka, CHEVAK Cheb, a.s.: Využití systémů Hospodaření s Dešťovou Vodou v koncepčních úlohách společnosti CHEVAK
13:00 Debata nad praktickými příklady modro-zelené infrastruktury  (moderuje doc. Ing. David Stránský, Ph.D.)

Do debaty jsou dále pozváni: starosta města Cheb Mgr. Antonín Jalovec, vedoucí odboru životního prostředí města Cheb Ing. Radek Sobotka

REGISTRACE ZDE