Silnice z Lanškrouna do Tatenic dostane nový kabát

Nového povrchu, sanace mostních objektů a rozšíření se dočká frekventovaná silnice mezi Lanškrounem a Tatenicemi. Téměř desetikilometrový úsek projde důkladnou modernizací, která přispěje zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukci v ceně více než 177 milionů korun provede sdružení firem pod vedením společnosti Skanska od srpna 2008 do října 2010. Investorem je Pardubický kraj a projekt spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj.

„Mezi Lanškrounem a Tatenicemi čeká v současnosti na řidiče hned několik nebezpečí. Prvním je nekvalitní povrch plný děr. Druhou pastí je několik zúžených úseků. Třetím problémem jsou přestárlé a místy již mrtvé stromy, které silnici lemují. Samostatnou kapitolu pak představují čtyři zdejší mosty. Ty sice zatím žádné bezprostřední nebezpečí nepředstavují, ale jejich stav rozhodně není uspokojivý,“ říká projektový manažer Luboš Mikulecký ze společnosti Skanska DS.

Během modernizace dostane silnice v celé délce úseku nový živičný povrch a budou zasanovány mosty. Silnice bude v celé délce rozšířena na 7,5 metru, což je důležité zejména u nebezpečných úseků u Lanškrouna. Součástí stavby jsou také nové nábřežní zdi v Tatenicích. Ty budou mít železobetonovou kostru a budou obloženy lomovým kamenem.

Rekonstrukce nebude mít prakticky žádný vliv na životní prostředí v okolí stavby. Zachovalé stromy ošetří odborná firma, ostatní budou vykáceny a nahrazeny novými.

V pátek 22. srpna byl slavnostně poklepán základní kámen stavby a mohly být zahájeny přípravné práce, jako například projednání dopravních opatření a příprava staveniště včetně navezení potřebné techniky.

Modernizace silnice II/315 Lanškroun – Tatenice

Lokalita: Pardubický kraj
Investor: Pardubický kraj
Zhotovitel: Sdružení „Skanska – Chládek a Tintěra, Lanškroun – Tatenice“
Projektant: Ing. Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, Pardubice
Doba výstavby: srpen 2008 – říjen 2010
Délka úseku: 9,9 km
Cena: 211 811 652,- Kč včetně DPH

Zdroj: Skanska CZ