NOVÁ PRAHA 7: společná iniciativa veřejného a soukromého sektoru na přeměnu Prahy 7 zahájena

Městská část Praha 7 a přední developerské a investiční společnosti představují nový projekt na podporu úspěšného rozvoje sedmého pražského obvodu. Iniciativa je založena na koordinované, transparentní a otevřené spolupráci mezi všemi partnery zapojenými do současné obnovy území této pražské části. Nová Praha 7 je projektem pro občany. Aktivní zapojení odborné a široké veřejnosti je jeho nedílnou součástí.

Základním cílem sdružení Nová Praha 7 je napomáhat dynamickému a zároveň udržitelnému rozvoji městské části, který bude odrážet zájmy jejích občanů. Téměř na třetině území sedmého pražského obvodu se realizují či budou realizovat rozsáhlé rozvojové projekty, které mění původní průmyslový charakter Prahy 7 na přitažlivou rezidenční, administrativní a obchodní oblast s pestrou nabídkou služeb a aktivit pro volný čas. Trend této přeměny plně podporují partneři Nové Prahy 7. Zúčastněné developerské a investiční společnosti chtějí obyvatelům sedmého pražského obvodu prostřednictvím svých projektů nabídnout nová inovativní a efektivní řešení, která budou mít přidanou hodnotou pro celé území Prahy 7.    

Sdružení Nová Praha 7 se vedle výstavby bude podílet také na rozvoji infrastruktury, řešení dopravní obslužnosti, podpoře podnikání, vytváření nových pracovních míst a zvyšování obecné kvality života a prostředí na Praze 7.

Aktivity partnerů Nové Prahy 7 budou reflektovat názory veřejnosti, za tímto účelem jsou plánovány prezentace a interaktivní setkání s občany, odborníky, zástupci městských a veřejných organizací či institucí a obchodní komunitou.

Kromě odborného zaměření se sdružení Nová Praha 7 bude rovněž angažovat v kulturních, sportovních a dalších společenských akcích pořádaných v sedmém pražském obvodu.

Nová Praha 7 je inspirována úspěšnými projekty městské regenerace v ostatních evropských městech např. Liverpool, Valencie, Londýn (projekt Canary Warf), kde společná koordinace hlavních hráčů veřejného a soukromého sektoru vedla k pozitivním výsledkům.  
              
Partnery projektu Nová Prahy 7 jsou Městská část Praha 7, soukromý sektor je v současné době zastoupen developerskými a investičními společnostmi Orco Property Group, Lordship, J&T Real Estate CZ, Davcor, ING Real Estate Development CR a Lighthouse Group. Iniciativa Nová Praha 7 je otevřena dalším zájemcům.  

Zdroj: Best Communications

RubrikyStavební podnikaní