CIDEM: Zelená společnost nejen na papíře
Galerie(5)

CIDEM: Zelená společnost nejen na papíře

CIDEM Hranice, a. s., je důkazem toho, že i společnost, jejíž základní výrobní surovinu tvoří dřevní hmota a cement, lze považovat za ohleduplnou k životnímu prostředí a silně orientovanou na trvale udržitelný rozvoj. Nejde totiž jen o to, co tvoří základ výsledného produktu – cementotřískové desky, ale i o to, odkud a jak se základní suroviny získávají a jak se dále zpracovávají. Do podrobností nás zasvětil Ing. Martin Klvač, ředitel divize CETRIS.

V roce 2011 jste oslavili 20. výročí založení firmy. Lze tedy tvrdit, že ve vašem případě se jedná o úspěšný podnikatelský záměr. Co bude rozhodující pro postup společnosti v nejbližším období?
Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek probíhala od roku 1987 a závod byl uveden do provozu v roce 1991. Během prvních let se výroba omezovala na základní cementotřískovou desku bez povrchové úpravy (Cetris Basic), jež tvoří i v současnosti základ našeho sortimentu. Postupem času jsme začali nabídku rozšiřovat o nové typy desek a zároveň přibyly i služby jako například řezání, frézování, broušení a vrtání desek a nanášení povrchových úprav. V současnosti tvoří sortiment naší divize jedenáct druhů cementotřískových desek, přičemž stále pracujeme na vývoji nových produktů a systémů. Tím se nám daří být o krok před konkurencí.

V budoucím období bychom si chtěli udržet naše postavení na trhu a obchodním partnerům přinášet nadále kvalitní produkty, dostupné v požadovaném čase. I nadále pro nás bude důležité poskytovat profesionální služby, které se zakládají na otevřené komunikaci s klienty.

Cementotřísková deska se vyrábí slisováním cementu, dřevěných třísek z jehličnatých stromů a ostatních přísad, a to v poměru 63 % dřevní suroviny, 25 % cementu, 10 % vody a 2 % hydratačních přísad. Proč dřevo z jehličnatých stromů?
K výrobě desek používáme jen smrkové a jedlové dřevo. Tyto dva druhy jehličnatých stromů jsou v naší oblasti nejdostupnější. Jde o dřevo, které je lehké, pružné a snadno zpracovatelné. Smrkové dřevo má zároveň ve srovnání s jinými jehličnatými dřevinami (jako například modřín nebo borovice) nižší obsah pryskyřice.

Pro výrobky, které obsahují podíl dřevní hmoty, je charakteristická roztažnost a smršťování, a to v důsledku změn vlhkosti ovzduší. Proto je důležité zabezpečit možnost dilatace desek. Na co by měl zhotovitel stěnového nebo podlahového systému ještě dbát?
Dodržování dilatační spáry mezi deskami určenými k zhotovení stěnových, podlahových nebo fasádních konstrukcí je nutností. Minimální šířka spáry musí být 5 mm.

Při použití desek v základním formátu 1 250 × 3 350 mm je nutné realizovat spáru s šířkou 10 mm. Výjimkou jsou desky určené k zhotovení podlahové konstrukce. Desky se ukládají na sráz, v případě podlahových frézovaných desek se lepí v místě pera a drážky. Dilatační spára s šířkou 15 mm se realizuje po obvodu – podél stěny. Jde-li o místnosti s větší plochou, je nutné realizovat dilatační spáru i v ploše (dilatační pole je 6 × 6 m). V případě desek umístěných v exteriéru je třeba možnost dilatování vytvořit i v místě kotvení.

Firma, jejíž základ výroby tvoří přírodní zdroje, může svůj zájem o rozvoj trvale udržitelné společnosti dokázat environmentálním přístupem. Vám se v roce 2011 podařilo získat certifikát PEFC, který je osvědčením trvale udržitelného hospodaření v lesích. Co vás motivovalo k jeho získání?
Systém PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Získáním tohoto certifikátu jsme chtěli našim klientům dokázat, že nejsme lhostejní k životnímu prostředí a k přírodě se chováme zodpovědně a ohleduplně. Používáním certifikovaného dřeva výhradně z České republiky pomáháme i české ekonomice, což považujeme za naši povinnost.

Druhou základní surovinu na výrobu desek tvoří cement. Emise CO2, které při jeho výrobě vznikají, se snaží výrobci snižovat nahrazením slínku například zeolitem nebo vysokopecní struskou. Jakým druhům cementu dáváte přednost při výrobě – klasickým, či směsovým?
K výrobě cementotřískových desek používáme klasický portlandský cement.

Jak je to se zdravotní neškodností desek při jejich opracovávání, broušení, řezání a frézování?

Prach, který vzniká při řezání, broušení, vrtání nebo frézování desek, je zdraví neškodný. Navzdory tomu ho doporučujeme odsávat, například průmyslovým vysavačem.

Váš sortiment je rozdělen na desky bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou. Jaké povrchové úpravy vyžaduje deska vhodná například do vlhkého prostředí či k aplikaci v exteriéru?

Do vlhkého prostředí, a tedy i do exteriéru, lze použít i základní cementotřískovou desku bez povrchové úpravy. Deska je odolná proti povětrnostním vlivům, degradaci vlivem vlhkosti a je mrazuvzdorná. Základní deska se často používá jako součást systému na zhotovení střešní konstrukce v systému ztraceného bednění, ale například i jako fasádní deska, případně obklad soklu. Povrchové úpravy samozřejmě její trvanlivost zvyšují, ale především vylepšují její estetický vzhled. My používáme a našim klientům doporučujeme používat stálobarevné nátěrové látky ředitelné vodou, omyvatelné, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.

Při uplatnění cementotřískových desek se stavební konstrukce realizují suchými procesy, jde tedy o systémy patřící do suché výstavby. Mohl byste porovnat jednotlivé vlastnosti cementotřískové desky se sádrokartonovou a dřevotřískovou deskou?

Cementotřísková deska je ve srovnání se sádrokartonovou a dřevotřískovou deskou odolná proti vlhkosti, plísním a houbám. Ve vlhkém prostředí neztrácí fyzikálně-mechanické vlastnosti, nedochází k nadouvání, tedy k její degradaci. V porovnání s dřevotřískovou deskou je nehořlavá. Je zařazena do třídy reakce na oheň A2-s1, d0.

Pomocí vaší nové aplikace na internetu je možné podlahový systém navrhnout šesti kliknutími myši. Kromě návrhu konkrétního systému je součástí výsledné informace i výpis potřebného množství materiálu a technologický postup zhotovení zvolené podlahové krytiny. Osvědčila se tato aplikace v praxi?
Aplikace se těší velkému ohlasu. Tento jednoduchý program používají nejen stavebníci, ale i projektanti a montážní společnosti. V aplikaci se totiž nachází ucelený přehled celého sortimentu podlahových systémů. Každý, kdo má záměr zhotovit jak novou podlahu, tak i zrekonstruovat starou, tu najde vhodné řešení.

Vaším nejnovějším produktem je akustická cementotřísková deska. Jaké jsou její vlastnosti a na jaké aplikace je vhodné ji použít?
Deska Cetris Akustic Finish se vyrábí opra­cováním základní desky, do níž se vyvrtávají pravidelné otvory s průměrem 12 mm. Vyrábí se v základních rozměrech 1 250 × 625 mm, s tloušťkou 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, s povrchovou úpravou, která se skládá ze základního nátěru a finální barevné vrstvy, přičemž lze zvolit jakoukoliv barvu v souladu se vzorníkem RAL nebo NCS.

Vyvrtáním pravidelných otvorů se kromě vysokých mechanických parametrů dosahuje i zlepšení akustických vlastností. Desku lze použít jako pohltivý akustický obklad, především ve sportovních zařízeních, v prostorách s proměnlivou teplotou a vlhkostí nebo v objektech se specifickými podmínkami.

Rozhovor připravila: Andrea Dingová
FOTO: CIDEM Hranice, a. s., divize CETRIS