Areál bývalého Dolu Dukla opět ožije

Areál bývalého Dolu Dukla opět ožije

Společnost OKD včera s pomocí odborné firmy odstřelila jednu z dominant bývalého Dolu Dukla - 56 metrů vysokou kovovou těžní věž. Po likvidaci posledních objektů v areálu a  po odstranění hlavní věže budou zbývající objekty a pozemky sloužit novým záměrům realitní skupiny RPG Real Estate, která chystá ve spolupráci s městem Havířov oživení celé lokality.

„Cílem skupiny RPG Real Estate je zhodnotit tato průmyslem a důlní činností poškozená území, začlenit je zpět do organismu obcí a krajiny, vytvořit nová pracovní místa a podílet se tak na celkovém rozvoji Moravskoslezského kraje,“ říká Petr Handl, ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate a dodává: „Proto dnes dochází k přípravě rozvojových záměrů a developerských projektů na vhodných plochách. Tyto rozvojové plány jsou přitom konzultovány s představiteli kraje i dotčených měst a obcí, neboť se často jedná o území se zajímavou polohou, mnohdy dokonce v blízkosti center měst.“

Konkrétním příkladem může být spolupráce RPG Real Estate a města Havířova při hledání budoucnosti areálu bývalého Dolu Dukla. Ten představuje třicetihektarovou plochu na území skýtajícím možnosti dalšího rozvoje. Těžba byla v dole ukončena počátkem roku 2007 a momentálně zde probíhá likvidace následků hornické činnosti. V současné době je toto území ještě ve vlastnictví OKD, a.s., ale v říjnu 2008 by mělo být podle harmonogramu prací převedeno do portfolia RPG Real Estate. Tudíž je zcela pochopitelné, že již dnes se hledají možnosti, jak tento areál do budoucna využít.

Petr Handl k budoucnosti této lokality říká: „Velmi podstatný je fakt, že se jedná o území s kapacitní technickou infrastrukturou i s dopravním napojením, a to jak silničním, tak železničním. Specifický je tento areál tím, že se v něm nachází několik památkových objektů. Potenciálně tedy může toto území sloužit jako průmyslově-komerční areál s využitím stávajících historických a administrativních objektů.“

Od srpna 2007 se pravidelně schází pracovní skupina sestávající ze zástupců RPG Real Estate i města Havířova a společně připravuje plán využití tohoto areálu a etapizaci oživování celého území. Do roku 2010 by zde měl mimo jiné vzniknout například podnikatelský inkubátor poskytující prostory pro drobnou výrobu a montážní dílny stejně jako kancelářské prostory pro začínající podnikatelské subjekty. Projekt vybudování tohoto inkubátoru byl vybrán jako prioritní v rámci zakázky Moravskoslezského kraje „Podpora přípravy Moravskoslezského kraje na čerpání fondů EU v plánovacím období 2007-2013“ pro oblast podnikání a inovace. Součástí areálu je také bývalý kryt CO, který by mohl být v budoucnu zpřístupněn veřejnosti jako technická památka.

Zdroj: RPG Real Estate