Pleskotovy věže

Pleskotovy věže

Byty, obchody, restaurace, mateřská škola, zeleň, voda, ovocný sad, bylinková zahrada…To vše zahrnuje unikátní rezidenční projekt Rezidence Park Kavčí Hory, který na pozemku v sousedství nejvyšší pražské budovy City Tower a areálu České televize na Kavčích Horách připravuje developerská společnost Central Group. Autorem projektu je přední český architekt Josef Pleskot.

V první fázi projektu má vzniknout stavba se třemi věžemi. „Odborná porota v rámci architektonické soutěže velmi ocenila to, že návrh nepracuje s žádným oplocením, ale s formálně uzavřeným dvorem, který je přístupný pro veřejnost a vyplňuje jej kultivovaná pobytová zahrada včetně vodních prvků,“ řekl architekt Josef Pleskot.

„Je jasně stanoveno, kde je uvnitř a kde je vně, přičemž na rozhraní dvora a ulice jsou situovány obchody a služby.“ Výstavba se připravuje na veřejnosti nepřístupném brownfieldu, kde byly původně sklady a garáže a který nyní prochází stavebně i finančně nákladnou dekontaminací. Cel­ková plocha veřejně přístupných ploch a zeleně v areálu dosáhne 19 000 m2, z toho 3 000 m2 vznikne v přímé návaznosti na Centrální park na Pankráci.