úředník úřad

Investoři v Kolíně budou moci uzavírat s městem plánovací smlouvy

Investoři v Kolíně budou mít možnost uzavírat s městem takzvané plánovací smlouvy. Na jejich základě by měli městu platit investorský příspěvek. Vyplývá to ze zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Kolína, které schválili kolínští zastupitelé. Pro bylo 19 z 23 přítomných zastupitelů.

Podle městského architekta Davida Mateáska by se měli investoři podílet na nákladech, které městu s výstavbou vznikají. „Chceme, aby investoři byli našimi partnery,“ uvedl. S novou výstavbou, o kterou je v Kolíně zájem, podle něj městu logicky vznikají náklady na rozšiřování infrastruktury, například nová místa ve školách a školách, na kanalizace nebo chodníky.

Zásady mají pomoci sladit postup přípravy investičních záměrů mezi městem a investory. Případné nejasnosti budou včas odstraněny ještě před vypracováním projektů. „Zásady mají za cíl, aby investoři hned na začátku před investicí věděli, do jakých podmínek jdou,“ doplnil Mateásko.

Zásady pro investory přijímají i další města

Výše investičního příspěvku se bude odvíjet podle polohy záměru v zastavěném území města Kolína nebo mimo něj, město vymezilo čtyři druhy investičního příspěvku. „Je rozdíl, když se staví na zelené louce, kam se musí přivést celá infrastruktura, nebo když se staví v už zastavěné oblasti,“ řekl starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Součástí zásad, které budou zveřejněny na webu města, je manuál pro výstavbu na území města a doporučený postup investora pro získání souhlasu města se záměrem. Smlouvy týkající se příspěvku bude schvalovat rada, smlouvy týkající se územního rozvoje zastupitelstvo.

Podobné zásady pro investory mají například v Berouně, Jihlavě a některých pražských městských částech. V Kolíně budou zásady pro investory platit od 15. července.

red