Proměna Národní
Galerie(4)

Proměna Národní

Po několika letech diskuzí nad novou podobou prostoru mezi ulicemi Spálená a Národní dojde k realizaci návrhu atelieru Cigler – Marani Architects. Stavba začne koncem letošního roku. Otázka, zda stavět a jak, je tedy zodpovězená.

Původní podoba místa, kde se začne s výstavbou Copa Centra, sahá do doby vlády Karla IV. Spálená ulice je někdy nazývána cestou Královskou, protože byla vybudována jako korunovační cesta českých králů z Pražského hradu na Vyšehrad. Původní středověká zástavba se postupem času měnila díky novým fasádám a úpravám. V 70. letech se charakter ulice výrazně změnil. Došlo ke zbourání původních domů a na jejich místě se vybudovala stanice metra a obchodní dům.

Nicméně zůstala zde proluka, která dodnes slouží jako malé náměstí, prostor pro odpočinek. Když se tedy dlouho před rokem 2001 otevřela otázka, zda tuto plochu zastavět, ozvalo se několik kritických hlasů proti. Město proto vyhlásilo soutěž, která měla pomoci nalézt možná řešení. Na jejím základě vynikl požadavek na maximální výšku stavby v kontextu okolní zástavby.

Koncept samostatných kostek
Investorem stavby se stala firma Copa Group. Atelier Cigler – Marani Architects pro ni vypracoval projekt, který vychází z koncepce členité struktury šesti budov. Novostavba tím získá vzdušnost a citlivěji tak bude komunikovat s okolními domy. Těchto šest budov bude vzájemně propojeno. Jedna z budov se přimkne ke stávající budově obchodního domu, další čtveřici domů pak sjednotí pátá uprostřed nich do kompaktního celku. Mezi budovami bude probíhat městská pasáž nebo obchodní galerie, spojující ulice Spálenou a Charvátovu.

Prostory mezi jednotlivými budovami vytvoří vnitřní atria, zastřešená prosklenými světlíky prosvětlujícími pasáže. V těchto prostorách návrh počítá s prvky zeleně, které oživí zastavěnou oblast. Obvodový plášť administrativní části objektu je kombinací prosklených ploch s masivními horizontálními římsami z umělého kamene. Tyto lamely jsou určitou volnou interpretací říms a balustrád okolních historických objektů. Za jakousi „pátou“ fasádu multifunkčního komplexu je možno považovat střešní krajinu, kde jsou navrženy střešní terasy s výrazným podílem zeleně.

Kromě administrativní části bude na nároží Vladislavovy a Purkyňovy ulice postaven bytový objekt, s výhledem do nového náměstí. Jeho fasády jsou tradičnější, pracující s kompozicí francouzských oken, ­arkýřů a balkonů. V parteru bytového domu je navržena restaurace.

S realizací Copa Centra je spojena také přestavba vestibulu metra Národní třída. Ten bude propojen s obchodní částí budoucí stavby. Součástí návrhu je vybudování přilehlých chodníků, včetně architektonického řešení nového náměstí se zelení, lavičkami a vodními prvky.

V celém komplexu se počítá s rezidenční, administrativní a obchodní částí, restaurací, parkingem a napojením na stanici metra.

Jedna z největších investic v centru Prahy
Výstavba tohoto multifunkčního objektu, který připravuje developerská společnost Copa Group, bude představovat investici přibližně ve výši čtyř miliard korun. Stane se tak jednou z největších soukromých investic v centru města Prahy a přemění tuto lokalitu na obchodně-společenské centrum, které nabídne přibližně 17 000 m2 kancelářských prostor, 12 000 m2 maloobchodních prostor a 2 000 m2 rezidenčních bytů. Propojený komplex budov Copa Centra Národní zahrnuje podzemní parkoviště pro dvě stě padesát aut i veřejný zahradní areál s fontánami a plastikami.

Výstavba Copa Centra Národní bude zahájena koncem tohoto roku v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby a měla by být dokončena do dvou let. 

Copa Centrum Národní

Účel stavby: multifunkční objekt: rezidenční, administrativní, obchodní část a služby
Architekt: Cigler – Marani Architects
Developer: Copa Group
Zhotovitel: výběrové řízení na zhotovitele zatím neproběhlo
Rok zahájení stavby: 2008
Dokončení stavby: 2010 – 2011
Rozsah: 17 000 m2 kancelářských prostor, 12 000 m2 maloobchodních prostor a 2 000 m2 rezidenčních bytů

Kateřina Kotalová s využitím autorské zprávy.
Vizualizace: Cigler – Marani Architects