Praha má ambice výrazně proměnit jak samotnou Olšanskou ulici, tak i nastavit budoucí směr rozvoje jejího okolí.

Praha chce kultivovat Olšanskou ulici

Pražské centrum je plné ulic, ve kterých byla v průběhu 20. století preferována automobilová doprava do té míry, že ulice takřka ztratily význam veřejného prostoru. Jedná se o dlouhé, asfaltem pokryté plochy, které jen výjimečně umožňují přežívání zeleně a rozhodně nelákají chodce k procházce. Institut plánování a rozvoje se nyní rozhodl zaměřit se na další takovou ulici – Olšanskou na Žižkově s cílem vytvořit zadání pro její rozvoj a pohlídat budoucí výstavbu v jejím okolí.

Pražská Olšanská ulice je důležitou městskou třídou, která se pyšní dobrým dopravním napojením, dostupností parků i dostatkem občanské vybavenosti. Přestože se nachází v širším centru hlavního města, neodpovídá kvalitou veřejných prostranství svému potenciálu.

V oblasti je také diskutováno hned několik stavebních projektů, které nejsou vzájemně koordinovány. Rada hlavního města proto zadala Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), aby zpracoval zadání pro vytvoření studie na rozvoj Olšanské ulice a jejího okolí.

Praha má ambice výrazně proměnit jak samotnou Olšanskou ulici, tak i nastavit budoucí směr rozvoje jejího okolí. V území, jehož středem prochází, je plánováno několik rozsáhlých stavebních investic, které jsou v různém stádiu přípravy. Jedná se například o revitalizaci veřejných prostranství, výstavbu bytových i administrativních budov, ale i o možnou demolici některých stávajících budov.

„Celé území od Olšanského náměstí až po plánovanou novou čtvrť na místě nákladového nádraží Žižkov čekají velké změny. Hlavní osu této oblasti pak tvoří Olšanská ulice, která by se měla vhodně zapojit do okolní struktury a měla by být příjemná pro současné i budoucí obyvatele této lokality,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.

Hlavním úkolem IPR a potažmo vznikající studie bude zejména zkoordinovat veškeré investice, které v současné chvíli probíhají či se plánují. Cílem je nastavit objemovou a prostorovou regulaci pro plánovanou výstavbu v území a také prověřit kapacity této lokality. V neposlední řadě je třeba v okolí Olšanské ulice zlepšit podmínky pro cyklistickou a veřejnou dopravu a zajistit i lepší prostupnost celého území pro pěší.

„Začneme analýzami, které nám napoví, jak je na tom lokalita z hlediska dopravy nebo třeba kvality zeleně. Cílem je pak připravit podrobný plán včetně odhadu finančních nároků a komunikace s městkou částí Praha 3, Dopravním podnikem nebo například památkáři. Shoda nad takto důležitým územím je pro nás zásadní,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

TEXT: RED
FOTO: IPR