Tržnice v Olomouci

Tržnice v Olomouci

Lokalita olomoucké tržnice z konce 19. století patří k těm v blízkosti centra města. Sám objekt bývalých jatek a masné tržnice je památkově chráněn a veřejnost si jej cení. Kancelář knesl + kynčl architekti z Brna proto navrhla citlivou rekonstrukci budovy s respektem k její památkové hodnotě.


Důkazem, že lidé v Olomouci si nedají líbit jakýkoli investorský záměr, je kauza s takzvaným Palácem Morava. Komplex na místě tržnice a volné parcely v sousedství byl naplánován jako třípodlažní obchodně-zábavní středisko a odsouhlasen zastupitelstvem. Poté, v roce 2002, byla studie stavby zveřejněna v tisku.

Následovaly negativní ohlasy laické i odborné veřejnosti, a to včetně architektů – nelíbilo se umístění soudobé stavby na okraji památkové zóny, dimenzování ani podoba stavby. Zastupitelstvo tvrdilo, že pokud se nebude stavět, hrozí mu sankce ze strany investora. Demonstrace, petice a další protesty však izraelského investora odradily a svůj projekt stáhl.

Město pak podnítilo veřejnou diskusi o využití tržnice. Obyvatelé se vyslovili pro zachování prodeje, ale představovali si zde tržnici s čerstvou zeleninou. Ani veřejná diskuse nepomohla k řešení problému – chyběly finanční prostředky na opravu. V sousedství tržnice došlo k jediné změně – plechové stánky s textilními plachtami nahradila dřevostavba postavená v režii nájemce pozemku. Sortiment  typický pro vietnamské obchody, který je společný dřevěné i historické tržnici, se však nezměnil. Mimoto se zde nachází obchod s potravinami a podniková prodejna masných výrobků. Část veřejnosti ani toto nepokládá za ideální řešení.

Citlivá moderna
Na několik let zájem o tržnici pohasl. Až v roce 2007 se objevila společnost Obchodní centrum Olomouc, která se po zhodnocení návratnosti investice rozhodla objekt využít jako obchod s oděvy a z původních funkcí zachovat Sport bar. Návrhem architektonického řešení rekonstrukce pověřila studio Jiřího Knesla a Jakuba Kynčla. Projekt je nyní ve fázi studie.

Plánovaný obchod se značkovými oděvy se bude rozkládat na ploše 1 300 m2. Aby byl prostor efektivně a kvalitně využit, není možné obnovit původní halový prodej. Architekti navrhli vložit do budovy jedno podlaží navíc jako samostatný vložený objekt podporovaný širokými sloupy. První podlaží bude odsazeno od původních obvodových zdí a vložená konstrukce bude viditelná z exteriéru.
Konstrukce i zasklení světlíku bude očištěno.

„Interiér bude otevřen do původní subtilní střešní kovové konstrukce vrcholící střešním světlíkem, což společně s transparentními hranami vložené galerie umožní nečekané průhledy a pronikání světla,“ píší autoři ve své zprávě.

Důležitým aspektem rekonstrukce bude očištění stavby od novodobých nekvalitních nánosů, které se na ni nabalily při provozu tržiště (např. plechové schránky po jejím obvodu). V rámci rekonstrukce se počítá s obnovou fasády z cihelného zdiva, lokálními fixacemi trhlin ve zdivu, zajištěním ocelové konstrukce včetně opravy střešního pláště a částečnou výměnou výplní otvorů. Podlahy jsou navrženy z betonové lité stěrky, zábradlí mezipatra skleněné, schodiště a rámy výplní otvorů kovové.

Hlavním vertikálním propojením a výrazným architektonickým prvkem v budově je točité schodiště s plným zábradlím. Omítky stěn budou v odstínu slonová kost. Interiér bude záměrně strohý, aby vynikla barevnost módní konfekce.

Rekonstrukce tržnice
Místo: Aksamitova 665, Olomouc
Autor: knesl + kynčl architekti / Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Josef Hajný, Jan Weiss
Investor: Obchodní centrum Olomouc, a. s.
Projekt: 2007–2008
Předpokládaný termín zahájení: 2010
Předpokládané dokončení: 2012
Předpokládané náklady: 66  mil. Kč

Iva Nachtmannová
Vizualizace: knesl + kynčl architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.