Pasivní domy stále s otazníky
Galerie(7)

Pasivní domy stále s otazníky

Ekologické, zdravé, úsporné, drahé, nerentabilní či omezující tvůrčí svobodu architektů? Všechna tato označení se v souvislosti s pasivními domy objevují. Stejně tomu je vždy, když se lidé seznamují s nějakou novinkou. Pasivní domy sice už dlouho novinkou nejsou, přesto i u stavební veřejnosti tato konstrukce dosud vyvolává polemiky.

Pokud bychom měli charakterizovat pasivní dům, pak obecně jde o stavbu, která při splnění přísných kritérií poskytuje svému uživateli energetické úspory a vysokou kvalitu vnitřního prostředí. Číselně lze jeho vlastnosti vyjádřit například potřebou tepla na vytápění, která nesmí přesáhnout 15 kWh na metr čtvereční obytné plochy za rok.

Tento požadavek pochopitelně ovlivňuje celý návrh objektu, a tak jednou z polemik je architektura pasivních domů. Určitá skupina architektů i projektantů zastává názor, že pasivní domy jsou pouhými kostkami bez fantazie, a proto je odmítá.

Jenže architektura objektu by neměla být nadřazena jeho funkčnosti. Naopak, technické i pohledové řešení by se mělo vhodně doplňovat a výsledkem by měla po všech stránkách optimální konstrukce.

Mezi kritizované koncepty pasivního domu patří také řízené větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka je vnímána jako drahá a složitá technika, na které je uživatel závislý. Přitom jde o jednoduchý princip předávání tepla mezi teplým vnitřním a chladným venkovním vzduchem, který je důležitý v topné sezóně, kdy běžným větráním dochází k velkým tepelným ztrátám. Přes letní sezónu prakticky není zapotřebí.

Velkým omylem by ale bylo si myslet, že rekuperace slouží k úspornému vytápění. Její největší přínos je ve vytváření zdravotně nezávadného prostředí, ne v úspoře energie na vytápění. Jaký je dopad na životní prostředí a na uživatele samotné, to jsou tedy hlavní otázky, které je třeba si klást při úvahách o úsporném bydlení.

V případě pasivních domů se zdá, že jejich hlavní přínos spočívá spíše v kvalitě vnitřního prostředí, nežli v neustále připomínaných úsporách a z nich plynoucí ekonomické výhodnosti, která je vždy diskutabilní. Až budoucnost ukáže, jestli sázka na rekuperační jednotku byla správnou odpovědí na náš energeticky náročný způsob života.

Foto a text: uca