O energeticky plusovém domě nejen výpočty
Galerie(16)

O energeticky plusovém domě nejen výpočty

Existuje dům, kde se dá dýchat čerstvý vzduch, užívat zdravý komfort a neplatit přitom horibilní sumy za energii? Energeticky plusový dům toto všechno splňuje a navíc dokáže i dobře vypadat. Víc o tom, jak navrhovat v pasivním standardu na světové úrovni, v rozhovoru s energetikem Ing. Marekem Kremeňem, který se jako doktorand spolu s týmem architektů z Vídeňské univerzity zúčastnil kalifornské akademické soutěže Solar Decathlon

Stále častěji se uvádí nutnost energetické úspory. Je takováto úspora nutně spojena s vysokými výdaji a přetechnizovaným provozem domu?
Standard pasivních domů se ze zemí jako Německo nebo blízké Rakousko na Slovensko dostal jako trend. Jeho výhody proto mnohokrát zůstávaly skryté a byly pohlceny argumentem vyšších investičních nákladů. Dnes již víme, že pravda je někde uprostřed a dům je jen tak úsporný jako jeho uživatel. Samotný provoz domu je tedy stejně důležitý jako jeho koncept, použité technologie či kvalita realizace. Každá kvalitní společnost, která realizuje TZB jako přidruženou službu, poskytuje základní zaškolení. Moderní technologie pasivního domu jsou tak zvládnutelné i pro běžného uživatele.

Proč jste se rozhodli zúčastnit se soutěže Solar Decathlon a co bylo základem při koncipování soutěžního návrhu domu s názvem LISI?
Praxe je důležitou součástí studia. Možnost zapojit se do soutěže jsem nevnímal jen jako výzvu, protože těch je při dizertační práci mnoho. Solar Decathlon byl zkouškou správnosti a aplikováním teorie bez omezení, která jsou často přítomna při tradičním navrhování a realizaci. Jelikož základním pravidlem soutěže bylo, aby byl dům plně soběstačný a „závislý“ na solární energii, celý koncept se podřídil této podmínce. Estetika a vizuální podoba jakékoli stavby je limitována jen do takové míry, jak omezené je myšlení a kreativita projekčního týmu. Vysoké požadavky na nízkou spotřebu v případě automobilů přece také z aut neudělaly nesympatická a nudná „přenášedla“.

Správně navržené vnitřní prostředí je vždy příjemné na pobyt a vyžaduje jen minimální zlepšení pomocí techniky…
Otevřený a prosvětlený prostor navrženého domu je bez ohledu na dobu, v jaké žijeme, symbolem klidu a pohody. V tomto duchu se nesl i návrh LISI. Přechod mezi terasou a obývákem je tvořen posuvnou zasklenou stěnou. Ta zabezpečila maximální otevření prostoru a nic nebránilo plynulému přechodu z pokoje na terasu. LISI se z více než 90 % skládá ze dřeva. To je společností vnímáno nejen jako udržitelný a zdravý materiál, ale hlavně působí teple a příjemně. LISI se úplně vyhnul vytápění a chlazení vzduchem. Namísto toho na zabezpečení tepelné pohody využívá sálavý systém.

Co bylo nejvíce oceněno porotou soutěže?
Dům získal 1. místo v disciplínách Komunikace s okolím, Příprava teplé vody a Energetická bilance, 2. místo v disciplíně Přitažlivost pro trh a 3. místo v disciplíně Inženýring, což mu nakonec vybojovalo prvenství.

Jaké bylo určující kritérium při výběru materiálu na stavbu?
Z hlediska materiálů byla hlavní prioritou udržitelnost. LISI se skládá z velké části z obnovitelných zdrojů a udržitelných materiálů. Dřevo se použilo jako surovina na konstrukci a izolaci. Nejenže se jeho uhlíková stopa rovná nule (uhlíkově neutrální materiál), ale má i pozitivní vliv na vnitřní klima a pohodu.

Rychlost výstavby bývá převážně podmíněna efektivní koordinací rozměrů jednotlivých prvků. Co dělá konstrukci domu LISI flexibilní?
Základem je jednoduchost – dům vyžadoval dobře promyšlený design z důvodu funkčnosti při opakované montáži a demontáži. Čtyři podlahové moduly jsou umístěny vodorovně se dvěma výztužnými jádry na vrchu, která tvoří zázemí domu. Čtyři stropní moduly s namontovaným fotovoltaickým systémem tvoří střechu.
Nosná konstrukce je ve tvaru dřevěného kvádru. Izolace na bázi celulózy je umístěna mezi stavebními trámy a zajišťuje příjemné vnitřní klima.
Modulární koncepce je dimenzována tak, aby se jednotlivé části vešly do mezinárodních standardních námořních kontejnerů.

Rozhovor připravila Katarína Vankušová
FOTO: http://www.solardecathlon.at/
www.solardecathlon.gov/past/2013/gallery_austria.html