Nulový dům
Galerie(22)

Nulový dům

Typový dům pro čtyřčlennou rodinu může splňovat všechna kritéria energeticky efektivní výstavby a přitom opravdu zůstat typový. V okrese Žiar nad Hronom v obci Stará Kremnička vyrostl nulový dům, který je známý pod názvem Ecocube. Typologie projektu se spoléhá na orientaci místností na světové strany podle jejich využití. Proto je nutné předem přemýšlet, do jakého pozemku investovat.

Dům je nepodsklepený, dvouposchoďový, tvarově minimálně členitý. Extenzivní plochá střecha nese kromě zeleně i fotovoltaické panely na výrobu elektřiny. Obytné prostory, jako spojený obývací pokoj s kuchyní, ložnice a dětské pokoje, jsou otočené na jih. Velké zasklené plochy zintenzivňují charakter obytného prostoru, v němž se rodina zdržuje nejčastěji, a přitom perfektně zapadají do celkového konceptu energetické efektivnosti domu. Naopak, komunikační prostory, koupelny, šatník a pracovna, jsou orientovány na sever.

Na dobrém základě

Dům je založen na základové desce, pod níž se nachází 40 cm pěnového skla uloženého na geotextilii. Mezi pěnovým sklem a 20centimetrovou železobetonovou deskou nesmí chybět nopová fólie. Následují už jen vrstvy podlahy.

Skladba stěn

V exteriéru zkrášluje dům olejem ošetřený obklad z červeného smrku. Ve stěnách je vytvořen 6centimetrový instalační prostor, vyplněný minerální vlnou, kudy jsou vedeny rozvody energie. Hlavní tepelná izolace stěn má až 36 cm a uložena je mezi boxové sloupky. Vnitřní opláštění tvoří sádrokartonové desky.

Větrání a vytápění

Dům disponuje řízeným větráním s rekuperací. Ve stropě a příčkách se nachází akumulační vrstva, kterou tvoří nepálené cihly. Ta pomáhá domu udržet si teplo, nebo naopak chlad. Jeho lehká dřevěná konstrukce je tedy obohacena o skvělé vlastnosti nepálené cihly.

Vytápění je zabudováno ve stěnách pod sádrokartonovým obkladem, právě proto vznikl instalační prostor. Zdrojem tepla/chladu je tepelné čerpadlo. Okruhy vytápění je možné použít i v létě na ochlazení domu. V zemi zakopané solankové vedení se nachází 1,2 m pod úrovní terénu a v létě může použitý vzduch před jeho opětovným vpuštěním do domu výrazně ochladit.

Čím je dům nulový

Výpočtem předpokládaná dodaná energie do sítě z fotovoltaických článků je 4610 kWh za rok. Na výrobu energie má však vliv množství faktorů, například tloušťka sněhové pokrývky v zimě, množství dopadajícího slunečního záření, počet slunných a zamračených dní za rok. Podle údajů z Úřadu pro regulaci síťových odvětví dům vyprodukoval za rok 2012 5110 kWh energie, čímž prokázal zápornou roční bilanci spotřebované a vyrobené energie.

Nulový dům - 12a_DanoV_2246

Po odpočítání nákladů na provoz domu a poplatku za pronájem měřicích zařízení vydělá dům následujících 5 let přibližně 800 € ročně, při nepřekročení referenčních teplot nad 24 °C v zimě a pod 24 °C v létě.


 
Autoři projektu: Mgr. art. Bjorn Kierulf, Ing. Martin Prejsa – Creattera, s. r. o.
Realizátor projektu: Fordom, s.r.o.
Termín ukončení výstavby: říjen 2011
Zastavěná plocha: 103,4 m2
Užitková plocha: 156,1 m2
Využití zastavěné plochy: 151 %
Nulový dům - 27_Karpinsky_S.Kremnicka-in

Zdroj informací: sborník z konference IEPD – PASIVNÍ DOMY 2013
Zpracovala Ing. Alena Benešová
Foto: Dano Veselský