Aktivní dům: Nejekologičtější mateřská škola

Aktivní dům: Nejekologičtější mateřská škola

Solhuset je nejekologičtější mateřskou školou v Dánsku, postavenou na principech aktivního domu. To znamená, že je nejenže energeticky soběstačná, ale dokáže vytvořit ještě více energie, než potřebuje. Zároveň poskytuje kvalitní vnitřní prostředí s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu.

V únoru roku 2011 otevřelo integrované středisko péče o děti Solhuset v Hørsholmu své brány pro téměř 100 dětí a 30 dospělých. Jejich každodenní život se tak nyní odehrává ve zdravém prostředí. Právě dobré a zdravé vnitřní klima je u institucí pro děti zásadní, protože posiluje pohodu a usnadňuje učení, jakož i snižuje riziko onemocnění.

Školka má zdravé vnitřní prostředí s čerstvým vzduchem a 3,5krát více denního světla, než požaduje současná stavební norma v Dánsku.

Školka má zdravé vnitřní prostředí s čerstvým vzduchem a 3,5krát více denního světla, než požaduje současná stavební norma v Dánsku.

Rozchodník pomáhá také při chlazení fotovoltaických panelů.

Rozchodník pomáhá také při chlazení fotovoltaických panelů.

Aktivní dům

Školka Solhuset s přiléhavým názvem, který znamená sluneční dům, byla navržena a postavena podle zásad Aktivního domu. Takové stavby jsou hodnoceny podle tří parametrů: prostředí (místní kontext, vědomé využívání zdrojů a celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu stavby), vnitřní klima (aktivní dům vytváří zdravější a pohodlnější vnitřní podmínky pro své obyvatele a zajišťuje velkorysý přísun denního světla a čerstvého vzduchu) a energie (veškerá potřebná energie je dodávána z obnovitelných zdrojů ať už na budově, nebo v rámci území.

Spousta čerstvého vzduchu je zajištěna díky kombinaci automaticky řízeného přirozeného a mechanického větrání s rekuperací tepla (hybridní ventilace).

Spousta čerstvého vzduchu je zajištěna díky kombinaci automaticky řízeného přirozeného a mechanického větrání s rekuperací tepla (hybridní ventilace).

Zdravé klima

Mateřská škola Solhuset  je uspořádána jako malá vesnice s ulicemi, výklenky a náměstíčky. Je to takový labyrint plný dobrodružství. Je rozdělena do tří zón – vstupní, prostor s dětskými pokoji a venkovní plochy. Rozlehlé místnosti jsou navrženy tak, aby dovnitř pustily maximum denního světla. Všechny místnosti mají proto vysoké stropy a okna alespoň ze dvou stran. Šikmá střecha se střešními okny, která se otevírají a zavírají automaticky, pomáhají udržovat i dobrý vzduch v pokojích, stejně jako inteligentně řízené stínění, které se flexibilně přizpůsobuje počasí a potřebám v interiéru. Budova je postavena z materiálů vhodných pro udržení zdravého vnitřního klimatu. Vertikální okna v jihovýchodní a jihozápadní fasádě a střeše pouštějí dovnitř více než třikrát tolik světla jako v tradičním domě. Meteorologická stanice na střeše spolu s teplotními a CO2 senzory v každém pokoji zajišťuje dobré vnitřní klima. Návrh tvarů jednotlivých místností spolu s využitím zvukových absorbérů navíc zajišťuje dobrou akustiku prostředí.

Od partnerů ASB

Energie

Okna poskytují polovinu tepelné energie potřebné v zimním období (pasivní solární zisky). Zbývající požadavek na vytápění a ohřev vody zajišťuje kombinovaný sluneční a geotermální systém. Solární kolektory jsou umístěné na ploše 50 m2, 250 m2 zabírají fotovoltaické panely pro napájení provozu budovy. Díky tomu a rovněž díky automatickým systémům a spotřebičům a geotermálnímu kolektoru o délce 1 000 m bude budova nejen energeticky soběstačná, ale bude mít roční nadprodukci zhruba 8 kWh/m2. K energetickému konceptu budovy přispívá také zelená střecha. Na její ploše byl vysázen rozchodník, který pomáhá absorbovat vodu a slouží jako zvuková i tepelná izolace. Pomáhá také při chlazení fotovoltaických panelů, jež jsou tak při nižších teplotách účinnější. Také další zvolené materiály podporují udržitelnost – betonové podlahy a stěny zajišťují tepelnou stabilitu domu, dřevěný obklad byl impregnován bez použití toxických chemikálií.

Cíl a vize

Vizí Solhuset bylo stanovit nové standardy pro budoucnost udržitelného střediska péče o děti. Ty spočívají na principech aktivního domu, který poskytuje více, než bere – dětem, dospělým, životnímu prostředí, okolí. A Solhuset ukazuje cestu; má rámec pro zdravé vnitřní klima, kde se děti naučí žít v harmonii s přírodou a bez negativního dopadu na životní prostředí.

Mateřská škola Solhuset  

Lokalita: Hørsholm, ostrov Sjælland, Dánsko
Architekt: Christensen & Co Architects
Hlavní dodavatel: Hellerup Byg A/S
Konstrukční řešení: Rambøll
Developer: město Hørsholm ve spolupráci s firmou VKR Holding
Plocha: 1 300 m2
Realizace: 2011

TEXT: kk
FOTO: Adam Mørk

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB speciál pro společnost VELUX.