Dům s modřínovým obkladem a pultovou střechou

Dům s modřínovým obkladem a pultovou střechou

Ve Vraném nad Vltavou vyrostly na jednou rozlehlém pozemku dva domy. Podívejme se na jeden z nich, dům s modřínovým obkladem a pultovou střechou - takzvaný Dům R.

„Byli jsme osloveni, abychom vyprojektovali a zároveň realizovali dva rodinné domy pro dvě rodiny na jednom rozlehlém pozemku, vypráví autor projektu Arch. Martin Vomastek. „ Obě rodiny měly zpočátku podobné dispoziční požadavky, ale v průběhu navrhování se domy začaly lišit – a nakonec se liší dispozičně i hmotově, přičemž jejich užitná plocha je přibližně stejná. Dělo se to vzhledem k rozdílnému sklonu částí pozemku, orientaci domů i individuálního přístupu obou investorů.“

Pozemek svažitý od silnice k lesu se nachází ve Vraném nad Vltavou. Leží na rozhraní nové zástavby, pole a lesa. Umístění domů na pozemku určuje především orientace ke slunci, ochranné pásmo lesa, terén a odstupové vzdálenosti od hranice pozemku.

/

Domy se měly postavit co nejekonomičtěji, proto byl zvolen jednotný konstrukční systém a až na výjimky byly použity stejné materiály. Také stavba probíhala současně – domy byly založeny tak, aby se nemusely provádět nákladné zemní a hydroizolační práce.

Návrh domu

Dům R stojí na strmějším části pozemku – koncept umístění a zakomponování do svažitého pozemku je zásadní a ovlivňuje vzhled, dispoziční a konstrukční řešení. Dům má pultovou střechu zvednutou směrem k lesu a je navržen jako dvoupatrová dřevostavba posazená na betonovém suterénu s monolitickou průběžnou zdí. Zeď zachycuje terén a vytváří tak na pozemku dvě rovinné terasy na různých výškových úrovních. V suterénu, tedy na spodní úrovni, bylo vybudováno technické zázemí domu, WC s koupelnou a pokoj pro hosta.

Horní úroveň zahrnuje přízemí domu – tady je obytný prostor s kuchyní. V patře se nacházejí ložnice a koupelna s WC. V hlavním obytném prostoru jsou okna a dveře situována ve třech stěnách což zajišťuje dostatek světla, pěkný výhled do přilehlého lesa a bezprostřední kontakt a propojení se zahradou.

Konstrukce, technické a materiálové řešení

Dům má spodní stavbu z monolitického betonu a betonových tvárnic, nad ní je rámová dřevostavba z fošen – systém two by four. Obklad větrané fasády je zhotoven z hoblovaných modřínových hranolků s přiznanou mezerou. Hranolky jsou ukotveny nerezovými vruty. Fasáda byla ponechána v přirozené barvě modřínu; to znamená, že časem a vlivem počasí dřevo postupně zešedne. Okna jsou lakovaná dřevěná a využívají kombinace otevíravých a fixních částí. Monolitický beton byl ponechán bez dalších úprav. Provětrávaná střecha je vyrobena z falcové lakované krytiny.

Interiér v přírodních materiálech

„V interiéru byly materiály řešeny individuálně diskuzí s investory s důrazem na použití kvalitních přírodních materiálů,“, dodává Arch. Martin Vomastek. Tepelné vlastnosti domu odpovídají nízkoenergetickému standardu, technické vybavení je na standardní úrovni. V domě je ústřední vytápění s deskovými radiátory, pod velkými prosklenými plochami byly použity podlahové konvektory s ventilací. Podlahy jsou částečně dřevěné a částečně je pokrývají keramické dlaždice. Velké prosklené plochy oken a dveří jsou chráněny vnějšími lamelovými žaluziemi v barvě rámů oken na elektrický pohon.

Rodinný dům R

Projekt: Martin Vomastek-LABOR13, Jakub Vrtiška
Vrané nad Vltavou
Generální dodavatel: STAVMAN PRAHA
Realizace: 2010
Plocha pozemku: 1100 m2 / zastavěná plocha: 70 m2
Užitná plocha: 136 m2
Obestavěný prostor: 415 m3

Alena Gembalová
Foto: Roman Mlejnek

RubrikyRodinné domy