Tančírna v Račím údolí
Galerie(11)

Tančírna v Račím údolí

Osud Tančírny, která se svou rekonstrukcí uspěla jako vítěz veřejného hlasování, je zajímavý a dokonce jej lze označit i za pohnutý. Koncem 19. století v Račím údolí stávala dřevěná pila, která patřila vratislavskému biskupství. Na jejím místě, vlevo od silnice, vznikla začátkem 20. století tančírna s restaurací a hostinskými místnostmi, své jméno „Georgshalle“ převzala od kardinála Georga (Jiřího) Koppa, který se o její stavbu zasloužil.

V době vzniku Tančírny sice Račí údolí žilo bohatým společenským životem a bylo oblíbeným výletním a turistickým cílem, ale časy se mění. V roce 1954 byla Tančírna, tehdy majetek církve, zabavena státem a ponechána bez péče po dalších 50 let. Co dřív bývalo jednou z nejkrásnějších staveb v okolí Javorníku, se v posledních letech ocitlo v kritickém stavu. Tančírně hrozil zánik. K lepšímu se situace obrátila, když objekt získala do péče obec Bernartice.

Georgshalle - 6

První projekt 

Budova byla počátkem roku 2012 navržena NPÚ k zařazení do seznamu kulturních památek.

O objektu

Tančírna je samostatně stojící stavba mimo zástavbu v Račím údolí u Javorníka. Slohově spadá do období historismu, secese z počátku 20. století. Po stránce výrazu, dispozičního řešení a typologie je Tančírna zcela unikátní a svým významem přesahuje hranice Olomouckého kraje.

Georgshalle - 2

Stavba je umístěna uprostřed lesního palouku, který nese zbytky terénních úprav. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s mírně sklonitou sedlovou střechou. Uprostřed dispozice druhého podlaží je obloukově zaklenutý sál Tančírny, obepnutý po obvodě dřevěnou pavlačí na konzolách. Ve zděném 1. NP budovy je umístěno zázemí pro návštěvníky. Toto podlaží je s ohledem na mírně svažitý terén z JZ strany v terénním zářezu a ze strany severní na soklu. V současné době jsou v objektu pořádány workshopy, autorská čtení, taneční vystoupení a svatby.

Georgshalle - 4

Rekonstrukce
Rekonstrukce byla primárně zaměřena na obnovu a modernizaci zdevastovaných částí budovy. Objem a vnitřní uspořádání zůstalo zachováno. Veškeré viditelné tesařské konstrukce byly opraveny a doplněny v původní profilaci, barevné a povrchové úpravě. Chybějící části dřevěných zdobných prvků byly doplněny kopiemi. Rovněž střecha zůstala věrná originálu – nečleněná a bez vikýřů.

Georgshalle - 9

Prosklené stěny, dveře a obklady byly rovněž rekonstruovány a doplněny chybějícím zasklením a dřevěnými prvky. Okna a dveře v 1.np jsou nahrazeny kopiemi původních s využitím maxima dochovaných prvků.
V zadní části tančírny je postaven nový zděný trakt, se služebním schodištěm a zázemím pro sál. Přístavek je obložen v přízemí lipovským mramorem a v patře palubkami s pultovou střechou. V interiéru byla obnovena původní barevnost, včetně malířské výzdoby.

Místo stavby: Račí údolí, k.ú. Javorník – město
Investor: obec Bernartice, zastoupená starostou Ing. Mojmírem Michálkem
Architekt: SBORWITZ ARCHITEKTI
Autoři rekonstrukce: Ing. arch. M. Sborwitz, Ing. arch. M. Sborwitzová, Ing. arch. K. Prášil
Dodavatel: COMMODUM, spol. s. r. o.
Datum kolaudace: 2015

Zdroj: Nadace dřevo pro život