Rodinný dům s jasně daným záměrem
Galerie(16)

Rodinný dům s jasně daným záměrem

Starší manželský pár se rozhodl si pořídit nové bydlení a v jeho zadání měl od počátku jasno. Požadovali, aby byl dům řešen pouze v jedné výškové úrovni, která bude přímo navazovat na okolní terén. Důvod? Chtějí svůj nový dům pohodlně využívat i ve vyšším věku.

V souladu se současnými trendy byl i jejich další požadavek, a to propojení interiéru s exteriérem a možnost žít ve venkovních prostorách i při nepřízni počasí. Protože stálými obyvateli domu budou pouze manželé, zbýval v dispozici jednoho podlaží prostor i na všechna jejich další přání.

Střecha jako ochranný štít

Návrh rodinného domu byl formován nejen požadavky majitelů, ale také tvarem a orientací pozemku, jeho svažitostí, výhledem na Ještěd a v neposlední řadě i možnostmi dopravního a technického napojení.

Objekt je navržen v hlubokém zářezu na mírně svažitém terénu jako jednopodlažní nepodsklepený, pravoúhlého půdorysu ve tvaru L, který je zakrytý střechou čtvercového tvaru se stranou délky cca 17 m. Střecha je výrazným hmotovým prvkem, přesahujícím těleso domu do všech stran, čímž nejen funkčně, ale i vizuálně působí jako jeho ochranný štít. Je řešena jako pultová s mírným sklonem proti sklonu svahu, lemovaná výraznou atikou, z čela a jedné strany domu s výrazným přesahem, kryjícím část terasy a příjezdovou cestu (příležitostné kryté stání). V severní části pak střecha díky tvarovému a materiálovému řešení plynule přechází do fasády a k terénu.

Dominantní jižní fasáda

Tvarovým uspořádáním i otevřeností fasád se dům jakoby dívá k jihu na nedaleký Ještěd. Hlavní jižní průčelí domu (délka cca 13 metrů) je tak z velké části prosklené nejen kvůli vizuálnímu prostoupení okolní krajiny s dominantním Ještědem do interiéru domu, ale i z důvodu zajištění prosluněnosti vnitřních prostor a solárních zisků v zimním období. V celé délce jižní fasády je v interiéru logicky navržena hlavní obytná místnost – obývací pokoj s kuchyňskou a jídelní částí.

Před jižní průčelí přesahuje do vzdálenosti cca 2,5 m střecha, která kryje polovinu šířky přilehlé terasy. Ta probíhá podél celé jižní fasády v pásu širokém pět metrů a je přímo přístupná z obývacího pokoje prosklenými posuvnými dveřmi. Díky částečnému zakrytí pevnou střechou je využitelná i při typických libereckých rozmarech počasí. Za slunných letních dní pak přesah střechy stíní okenní otvory a účinně tak brání přehřátí interiéru domu.

Plechový štít na severní straně

Střecha přesahuje i přes západní fasádu hlavní obytné části, a to na celou hloubku garážového křídla. Tím je chráněn jak vstup do domu, tak i velká část příjezdové cesty, což uživatelé domu ocení především v zimních měsících.

Obě boční fasády, západní i východní) mají oproti fasádě jižní uzavřenější charakter a osvětlení jednotlivých místností je prostřednictvím oken běžných rozměrů. Výrazným vizuálním prvkem se tak zde stává linie oplechované atiky, přecházející u severních nároží ve vertikální prvek končící u terénu.

Podobně se uzavírá i severní fasáda, která je ve smyslu hmotových prolnutí v návaznosti na oplechování střechy a atiky pojata celá také v oplechování. Jedná se o fasádu silně exponovanou, kterou oplechování, kromě své estetické funkce, také chrání před povětrnostními vlivy.

Pro zajištění dostatečného osvětlení centrální dispozice byl navržen střešní světlík a světlovody.

Dispozice pro pohodlí uživatel

Do obytného prostoru se vstupuje ze západu. Na poměrně velké zádveří navazuje hala, ze které jsou pak přístupné všechny obytné a pomocné prostory. Směrem k severu se jedná o technickou místnost, koupelnu s WC a saunou, ložnici, k východu pak je to pokoj pro hosta a směrem na jih obývací pokoj s kuchyňským koutem a spíží. Z prostoru koupelny je přístupná zadní terasa, z obývacího pokoje pak terasa přední.

Pod vnějším pláštěm se skrývá dřevostavba

Konstrukčně byl dům navržen jako dřevostavba v systému sendvičových panelů Europanel, které byly použity jak pro stěnové konstrukce, tak i pro střechu. Celý půdorys byl rozměrově uzpůsoben skladebnému rozměru systému, který prokázal relativně velkou variabilitu a vzhledem k možnosti libovolného vkládání skrytých sloupků nebyl problém ani s podchycením bodových zatížení od stropní konstrukce. S ohledem na minimální sklon a rozpony střechy bylo totiž nutné doplnit střešní panelovou konstrukci dřevěnými lepenými a dřevěnými rostlými stropními průvlaky.

Obvodové konstrukce byly doplněny z vnější strany vrstvou tepelné izolace na niž je upevněna předsazená provětrávaná fasáda s dřevěným nebo plechovým obkladem. Omítané povrchy jsou provedeny standardně jako kontaktní zateplení.
Sendvičové systémové panely se jakožto lehký a tvarově stálý materiál s pevným povrchem osvědčily jako nejlepší řešení i při vytváření atik a lemu nároží.

Informace o projektu
Název projektu: RODINNÝ DŮM HORSKÁ
Adresa projektu: Liberec
Zastavěná plocha: 320 m2
Architektonické studio: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI, s. r. o.
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Seyček, Ing. arch. Jiří Písek, Ing. Jan Krauz
Investor: soukromá osoba
Hlavní dodavatel: TOP HAUS s.r.o.

Marie Urbancová
Foto: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.