Dřevostavba z přírodních materiálů inspirovaná feng shui
Galerie(41)

Dřevostavba z přírodních materiálů inspirovaná feng shui

Stavba se nachází v těsné blízkosti starého kláštera u řeky Fluvia, 9 km od Středozemního moře. Místo leží v úrodné nížině mezi vesnicemi Torroella de Fluvia a Sant Miquel de Fluvia v Katalánsku. Majitelé před deseti lety zakoupili v okolí kolem 70 ha pozemků. Na většině z nich ekologicky hospodaří. Pěstují převážně olivy, čočku, hrách, cizrnu a zeleninu. Cílem projektu je proměnit starý areál kláštera a jeho okolí v biohotel s lázněmi a vzděláváním.

Aby měla majitelka se svou rodinou vše pod dohledem, rozhodla se postavit si zde také svůj nový dům (na modelu je vidět v levém horním okraji). Přála si, aby vyrostl z místních materiálů a aby byl zdravý.

Na jižních a jihovýchodních okrajích areálu kláštera vzniknou další nové ekologicky řešené stavby. Budou to přízemní bungalovy a tělocvična pro hosty a účastníky ekologické výchovy a celostního celoživotního vzdělávání. Všechny nové stavby budou mít zatravněné zelené střechy a budou z přírodních stavebních materiálů. Na severním okraji za areálem kláštera vznikne do terénu zapuštěná dostavba s technickým zázemím hotelu.

Prvotní studie, Model
Na počátku projektu jsem se věnoval tomu, aby se klientka mohla s pozemkem co nejlépe duševně spojit. Sedmdesáti hektarový pozemek jsme společně s jejími členy rodiny obešli. Šli jsme po hranicích pozemků postupně po dobu tří dnů. Na nárožích pozemku klientka položila nárožní kameny. Většinou jsme šli mlčky. Během této cesty si přála vnitřně se spojit se svým budoucím záměrem. Od té doby zná svůj pozemek a každý jeho kout. Je s ním vnitřně spojena a ví, jak vypadají všechna zákoutí a pole v okolí.

Prvotní studie, pohled jižní
Realizace rodinného domu v El Palol je z místních přírodních stavebních materiálů. Především ze dřeva z nedalekých Pyrenejí, místního kamene a z místní hlíny. Tvarové pojetí domu má organický charakter. Zakulacené formy stěn i stropů byly navrženy proto, aby působily na člověka jemně a měkce. Majitelka si přála, aby na ní tvary domu psychicky netlačily a aby nebyly ostré. Dům vychází z tvarů organické přírody a navazuje také na tvar a sklon terénu.

Pohled SV
Sklon pozemku v okolí domu se prudce sklání k jihu. Asi 100 m západně od domu je v tomto zlomu jeskyně s pramenem vody. Je to vydatný zdroj kvalitní pitné vody. Vytékající vodu dříve zachytávali mniši do kaskády umělých jezírek. Jedno z nich je nyní vedle domu a slouží jako nádrž na koupání a jako voda na zalévání. Přítomnost pramenů vedla majitelku k rozhodnutí vybudovat zde v budoucnu kromě rozvoje ekologického zemědělství také malé lázně.

Terasa 1.NP
Základní tvarový charakter vtiskly modelu domu citlivé konečky prstů, když byl budoucí dům modelován z plastelíny v architektonickém modelu. Společně s majitelkou a jejím synem jsme model svými prsty kousek po kousíčku modelovali, tvarovali a zpřesňovali. Byl to tvořivý proces, z nějž vyvstala budoucí forma celého domu. Tvarování modelu z tvárné přírodní plastelíny bylo zvoleno záměrně. Do návrhu tak mohla vstoupit přirozená tvořivost a živost vznikajících a navazujících tvarů. Plastické utváření pomáhá zadavateli najít jeho představu o budoucím tvaru domu.

Vstupní hala
Po dokončení a odsouhlasení modelu byly vypracovány technické prováděcí výkresy. I když je tvar domu náročný, tak díky propracované prováděcí dokumentaci mohly realizační firmy vyrobit i složité tvary. Realizace domu všechny bavila a majitelka domu byla velmi spokojena. Během stavby jsem vykonával autorský dozor a společně se členy realizačního týmu dořešoval na místě náročnější detaily stavby.

Jídelna
Obtížné bylo technicky domyslet živě tvarovanou fasádu. Nakonec jsem se společně s týmem španělských a německých přírodních stavitelů přiklonil k několika vrstvám dřevěných lamel. Na nich byla nasponkována vrstva rohoží z kokosových vláken. Rohože slouží jako nosič vnější omítky. Ta je z místní hlíny a místního písku. Má tři vrstvy. První je čistě hliněná. Druhá má 10% příměs vápna. A třetí vrstva obsahuje 30 % vápna. Tak si fasáda zachovala barevný i materiálový charakter místních hlín a zůstala odolná proti dešťům.

Ložnice
Dům je svojí širší stranou orientován na jih. Má velký přesah střechy, aby byl z jihu přistíněn. Projekt byl inspirován základními principy feng shui. Mezi hlavní zásady feng shui patří velký a výrazný vstup a volný střed domu. Proto je vstupní hala tak prostorná a obsahuje i velké zatočené schodiště do prvního patra. Vchody, haly a schodiště jsou místa „nádechu“ domu. Brzy po dokončení svého nového domova namalovala majitelka obraz, který je v okně mezi halou a jídelnou. Vyjádřila tím svou radost a příliv energie do celého projektu rekonstrukce areálu kláštera.

Krb v obytné části
Půdorysný tvar domu ovlivnil požadavek harmonických proporcí. Hloubka a šířka domu je v poměru zlatého řezu 1 : 1,618. Půdorys domu je 16,6 x 10 m. Kvůli teplému španělskému klimatu má dům zatravněnou zelenou střechu. Ta absorbuje hodně letního tepla. Díky zatravněné střeše a díky přesahům střech se dům v létě uvnitř nepřehřívá. Stinnou náladu nad jižní terasou v přízemí pomáhá vytvářet dřevěná pergola s popínavými rostlinami.

Koupelna
Cílem bylo vytvořit citlivou stavbu v souladu s přírodou. Přáním zadavatele bylo moderním způsobem použít místní stavební materiály a vytvořit zdravou a měkce tvarovanou stavbu. Stavba domu oslovuje lidskou duši díky použití živých organických tvarů.

Realizace střechy
Dům je energeticky úsporná nízkoenergetická dřevostavba. Je navržen ze zdravých přírodních ekologických materiálů, kamene, dřeva a hlíny. Například kameny pro podezdívky jsou sbírané na vlastním pozemku 100 m od břehu nedaleké řeky. Stavěly se z nich i místní vesnice. Dům má celodřevěnou konstrukci ze smrkových dřevěných trámů. Konstrukce podlah a nosníky střechy jsou z desek z vrstveného masivního dřeva. Dům je zateplen 40cm izolací z dřevovláknité vaty. Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené. Zevnitř přizděné z nepálených cihel. Nepálené cihly zajišťují v domě ustálenou vnitřní teplotu a regulují vzdušnou vlhkost. Veškeré vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Byly ponechány ve své přirozené barevnosti. Vnitřní omítky realizoval odborník na hliněné omítky Joachim Reinecke společně s Xavi Puig, který dělal marocké štuky na stěnách v koupelnách. Konzultantem hliněných směsí byl Prof. Dr. Ing. Christof Ziegert.

Další zajímavé články:
Zahradní domek přímo od architekta

Fasádní obklady, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním olejem. Dům je přitápěn dvěma krby na dřevo. Hlavní vytápění je stěnové (sálavé). Ohřev vody pro topení i pro teplou užitkovou vodu je kotlem na dřevěné peletky, doplněným solárními kolektory. Na stavbě jsou použity tradiční řemeslné postupy, jako například vnitřní kamenný obklad v jídelně nebo vnější podezdívky z rozštípnutých místních kamenů z břehů řeky.

V koupelnách byly použity vodě odolné dekorativní omítky Tadelakt (tak zvané marocké štuky).


Celý dům má vnitřní příčky a vnitřní plochu obvodové stěny vyzděné z nepálených cihel. To zajišťuje tepelnou akumulaci: akumulaci tepla ze stěnového topení v zimě a akumulaci chladu při nočním větrání v létě. Tak se šetří v zimě energie na noční přitápění a během letního období je zase přes den v domě příjemný chládek.
V celém domě se úžasně spí a regeneruje. Je to hlavně díky přírodním povrchům bez laků a bez plastů. Hliněné omítky udržují v domě příjemné mikroklima. Vzduch tak přirozeně obsahuje dostatek volných záporných iontů. Jejich vzniku pomáhají i dva otevřené krby a nedaleké jezírko vedle domu. V interiérech je cítit přírodní dřevo dubových podlah a občas, většinou navečer, vnikne do domu závan vůně moře….

Půdorys 2. NPPůdorys 1.NP

Ing. arch. Oldřich Hozman
ARC studio