Dřevostavba pro dřevaře

Dřevostavba pro dřevaře

Dům pro pár dřevařů nemohla být nic jiného než dřevostavba. V případě projektu Dřevodům v Lučatíně se použil švýcarský systém, který tvoří cihly z masivního smrkového dřeva. Cihly lze plnit různou izolací.

Dřevěnou část stavby včetně zakrytého krovu se podařilo díky zvolenému systému zrealizovat za pět dní, což je velká přednost těchto domů.

Dům je postaven v Lučatíně, malé obci u Banské Bystrice, kde má matka autora projektu rodinné vazby. Toto křehké prostředí jasně vystavilo meze řešení a východiska – hmota domu, měřítko, urbanismus obce, volba dřeva jako konstrukčního a výrazového materiálu.

Na místě novostavby stál starší, stavebně již nepoužitelný cihlový dům. Nový objem se chová v prostoru velmi podobně. Odstranění dřevěné stodoly v zadní části pozemku nebylo jednoduché rozhodnutí, ale novému bydlení otevřelo zcela nový průhled do přírodní krajiny okolí, aniž by se narušil uliční rytmus. Jak stávající sousední kamenná zeď, tak volně rostoucí stromy byly pevným programem, se kterým dům komunikuje.


Vzhledem k prostředí se do centra pozornosti dostal i ekologický dopad domu. Kromě konstrukce ze dřeva se počítalo i s opětovným použitím materiálu ze starého domu a stodoly. Toto se podařilo pouze částečně – starý dům byl rozebrán a materiál rozdán na stavby v okolí. Výtvarně působící dřevo stodoly bohužel nebylo zdravé a nedalo se použít jako zamýšlený obkladový materiál. Co se ovlivnit dalo, byl výběr dodavatelských firem. Všechny dodavatelské firmy tak pocházely z blízkého okolí.

Dům s předsíní je variací na téma tradičního lidového stavění. Tento prostor se rozšířil jako komunikace napříč celým domem, artikulovaný otvory od jedné fasády k druhé. Prolíná se s jednotlivými pokoji, nabírá funkci zádveří či vstupní haly, rozšiřuje se v úložných prostorech přístupných z interiéru i exteriéru, díky čemuž dům nemá žádné chodby a minimum nevyužitého prostoru. Lidové stavění obsahuje ověřené řešení v malých měřítkách, dá se interpretovat pro dnešní potřeby a výraz.

Ze stejného zdroje vychází i koncept trojprostoru – přední pokoj jako obývací prostor, kuchyň ve středu, zadní pokoj – ložnice. V současném domě se do diagramu však dostal ještě jeden mezičlánek obsahující hygienické vybavení a technologii. Takto vytvořené jádro umožnilo minimalizovat všechny rozvody domu do tří délkových metrů.

 

O použitém švýcarském systému jsme si pohovořili s autorem projektu Ing. arch. Jarem Krobotem, který nám ochotně objasnil jeho výhody.

Proč jste se rozhodli použít k vytvoření obvodového pláště švýcarský systém Steko?
Investor (můj otec) v minulosti pracoval se dřevem, a tak chtěl dřevodům. Jde o rekreační dům (s možností, že se časem stane normálním obydlím) a dřevo jsme vybrali pro rychlý náběh topení. Druhá věc je pocit v takovém dřevodomě. Dřevěné stěny (kromě příjemné vůně) mají skvělý management vlhkosti a teploty, tvoří velmi příjemně obytné prostředí. V létě neakumulují teplo a v noci vytvářejí příjemné klima.

Co tento systém tvoří?
Jde o systém dřevěných cihel, podobných legu.

Jaké dřevo se při jeho výrobě použije?
Je to speciálně sušené masivní smrkové dřevo. Kdysi se tyto dílce vyráběly na Slovensku. Je to švýcarský patent.

Jaká je skladba jeho jednotlivých vrstev?
Dílce pro příčky a obvodovou stěnu jsou stejné – stěna má tloušťku 160 mm, tvoří ji pláště z masivního dřeva a systém z příčníků uvnitř.

Přibližuje se cena tohoto systému ceně běžně uplatňovaným zdicím materiálem?
Cena pohledových dílců je o něco vyšší než při zdění značkovou cihlou, pokud počítáme i povrchovou úpravu cihly. Dílce Steko již povrchovou úpravu nepotřebují. Je však třeba říci, že se cenově nedá srovnat s dřevodomy na bázi desek OSB. Jde o jiný typ stavění. Na výslednou cenu má vliv i přesná a výjimečné rychlá výstavba. Dům v Lučatíně (stěny a krov, včetně elektrických rozvodů a vnitřní izolace) byl postaven za pět dní.

Jakou energetickou úsporu umožňuje?
Dílce je možné plnit různými druhy sypané a foukané izolace, skladby stěn se dají vyrobit také protivětrně. Díky tomu lze dosáhnout různých parametrů. Tím, že je již izolovaná stěna, klesá potřeba další izolace, systém se tak úspěšné používá na pasivní domy (hlavní poptávka je z německy mluvících zemí).

Od partnerů ASB

Jaké povrchové úpravy lze aplikovat ať už v exteriéru, nebo interiéru?
Systém lze používat pouze v interiéru, z exteriéru se musí chránit podobně jako zděná stěna – buď fasádním systémem (zateplení s omítkou), nebo zateplenou provětrávanou fasádou. Stěny se dodávají ve dvou provedeních – pohledová kvalita – což je i designově zajímavý produkt, neboť umožňuje vytvářet stěny z masivního dřeva. V tomto případě se stěny nechávají bez povrchové úpravy, resp. se na ně může aplikovat nátěr proti tmavnutí dřeva. Druhá – levnější varianta dílců je v nepohledová kvalitě. Tyto dílce jsou určeny k zakrytí sádrokartonem. Stěna pak působí jako běžná, co někteří zákazníci požadují.

 

Název stavby a jej adresa: Dřevodům v Lučatíně, Lučatín 11, 976 61
Architekt: Ing. arch. Jaro Krobot
Stavebník/investor: soukromá osoba
Generální dodavatel: Sunik/Prestige House (dodavatel systému)
Plocha pozemku: 520 m2
Užitná plocha: 74,4 m2, resp. 77 m2 s vnějším skladem
Zastavěná plocha: 93,6 m2
Začátek projektování: září 2013
Dokončení projektování: zima 2013 + v průběhu stavby
Začátek výstavby: jaro 2014
Dokončení stavby: podzim 2014

 

TEXT: Ing. arch. Jaro Krobot, wad
FOTO: Ing. arch. Jaro Krobot