Dřevěný dům se zelenou střechou a vodopádem
Galerie(18)

Dřevěný dům se zelenou střechou a vodopádem

Partneři sekce:

Na stísněném opuštěném pozemku na potoce s vodopádem vznikl neobvyklý dům. Vznáší se na betonových sloupech nad vodou a ke slunci se otáčí terasami a velkými plochami oken. Pod sebou má volnou plochu a nahoře střešní zahradu. Dřevěný objekt má tvar horizontálního kvádru o rozměrech 19x7x4 metry.

Dům vyrostl na nevyužívané parcele uvnitř centra města Telče, zapsaného na seznamu UNESCO. Pozemek se svažuje k jihu a protéká jím vodoteč telčského potoka, od severu je pozemek vymezen zdí pod úrovní vedlejší ulice. Návrh stavby se musel vypořádat především s možným nebezpečím záplavy z rybníka – dům byl proto navržen na sloupech.

Architektonické řešení

Pro volbu dřevostavby mluvilo několik důvodů. Za prvé se předpokládaly složitější základové podmínky (část parcely je na skalním podloží a část na navážkách a jílech koryta potoka) a proto se jevil jako nejvhodnější lehký systém dřevostavby založený na mikropilotech.

Dále se využilo tenčích obvodových stěn na bázi dřeva s dobrými tepelně technickými parametry k dosažení pasivního standardu. Kladem byla i jednoduchá doprava a montáž stavebních prvků.

Aby dům splynul s geniem loci pod hrazeným přepadem horního Ulického rybníka, byla navržena dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu bez povrchových úprav jako vzpomínka na původní dřevěné mlýnské domky..

Konstrukce domu je difuzně otevřená, ze dřeva, je použito systémového konstrukčního řešení i-nosníků steico a prvků lepeného dřeva ultralam. Nosné vizuálně se uplatňující sloupy jsou z dubového řeziva. Pod stavbou je provětrávaná dutina zespodu opláštěná cementotřískovými deskami. Okna jsou dřevěná s rámem zapuštěným do obkladu fasády. Dřevěná terasa má zábradlí z pozinkované oceli.

Zelená plochá střecha

Konstrukce střechy je dvouplášťová s provětrávanou mezerou, nad hlavní hydroizolací se nachází skladba extenzivní zeleně (hydroakumulační a drenážní vrstva, vrstva humusu, mulče).

Vegetační střecha, dnes již plně pokryta netřesky, rozchodníky, kostřavou a voňavou levandulí, slouží pro zlepšení mikroklimatu, k retenci dešťové vody a k využití jako pobytové terasy.

Uspořádání interiéru

Jednopodlažní rodinný dům má vstup po obnovených historických schodech shora z ulice, schody vedou dolů na úroveň vstupních dveří. Za zádveřím prochází domem chodba se vstupy do obytného prostoru s kuchyní a jídelnou, do ložnice a dvou dětských pokojů v západní části objektu. Z chodby se rovněž vchází do koupelny, WC a technické místnosti.

V domě bylo navrženo centrální větrání s rekuperací. V obytném prostoru stojí krbová kamínka s výměníkem. Mají malý tepelný výkon, slouží k pokrytí tepelných ztrát objektu a ohřevu vody v době největších mrazů.

Výhody rozlehlé kryté terasy loggie

Ze všech obytných místností je možné vstoupit francouzskými okny na společnou krytou venkovní terasu. Ta v zimě dovoluje proslunění a prohřátí interieru nízkým sluncem, v létě naopak brání přehřátí.

Nepřehlédněte: Chalupu zrekonstruovali od základu, zrestaurovali nábytek a stoletá chalupa opět ožila životem

Z terasy se do budoucna bude dát sestoupit po vnějších schodech na úroveň terénu pod domem nebo po nich bude možné vystoupat až na úroveň střechy. Prostor pod domem je ve své rozšiřující se části dostatečně vysoký, takže může být využit k pobytu.

Text: Alena Gembalová
Fotograf: Jaroslav Svoboda, © JSPHOTO.CZ