Dřevěný bungalov od Sou Fujimota

Dřevěný bungalov od Sou Fujimota

Japonský architekt Sou Fujimoto mění způsob, jakým architekturu vytváříme a vnímáme. Tvoří obydlí představivosti, které je místem, kde se potkává vědomé snění s podvědomým vnímáním. Navrhl dřevěný bungalov jako malý objekt, zvenčí zdánlivě v primitivním, základním tvaru kostky.

Hmota je tvarovaná se záměrem zdůraznit univerzálnost řeziva. Pomocí velkých dřevěných hranolů čtvercového průřezu z cedru tvoří objem. Hranoly jsou uložené v různých rovinách jeden na druhém, vytvářejí stěny, strop, podlahy a vnitřní prostorová zákoutí.

Hmota je tvarovaná tak, aby zdůraznila univerzálnost řeziva. Velké dřevěné hranoly z cedru se čtvercovým průřezem 350 mm tvoří objem; hranoly jsou uložené v různých rovinách jeden na druhý, vytvářejí stěny, strop, podlahy a vnitřní prostorová zákoutí. Netvoří ale definitivní objemové hranice mezi každou z vnitřních částí hmoty objektu.

Dřevo je velmi univerzální materiál,“ říká Sou Fujimoto. „V obyčejné ‚dřevěné‘ architektuře je dřevo výrazně diferencované podle funkcí v různých stavebních pozicích právě proto, že je tak univerzální. Zde ale bylo použité na sloupy, horizontální nosníky, vnější stěny, vnitřní stěny, stropy, podlahy, nábytek, schody a okenní rámy. To vlastně znamená, že tvoří téměř vše. Napadlo mě, že když je dřevo opravdu tak univerzální, proč nevytvořit architekturu s použitím jednoho materiálu. Představil jsem si nový koncept prostorovosti, který zachovává základní podmínky harmonického celku, s různými funkcemi a diferencovanými úlohami.“

V této koncepci nejsou žádné logické prostorové charakteristiky. Podlaha se stává židlí, stropem i stěnami v různých pozicích. Podlahové úrovně jsou relativní a prostorovost je vnímaná rozdílně – podle pozice pozorovatele.

Tento bungalov patří do kategorie tzv. dřevěné architektury. Jestliže dřevěná architektura je jen něco ze dřeva, potom dřevo v tomto případě překračuje obvyklé architektonické cíle: vytvořit místo, kde lidé žijí. Svým pojetím je nový vnitřní prostor bungalovu blízký někdejším primitivním podmínkám místa pro život. Přesto je to nová architektura, nový smysl a nové využití jediného materiálu.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba
Sou Fujimoto je architekt schopný kontinuálně měnit svoje základní architektonické principy a při práci uplatňuje experimentální designový přístup.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba
Fujimoto mění způsob, jakým architekturu vytváříme a vnímáme. Tvoří obydlí představivosti, které je místem setkání vědomého snění s podvědomým vnímáním.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba
Dřevěný bungalov je malý objekt, zvenčí ve zdánlivě primitivním základním tvaru kostky.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba
Jestliže dřevěná architektura je jen něco ze dřeva, pak dřevo v tomto případě překračuje běžné architektonické postupy: vytvořit místo, kde lidé žijí.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba
Dům zajišťuje harmonii mezi obyvatelným prostředím a způsobem, jakým se lidské tělo chová v rámci jeho vnitřního prostoru. Je to primitivní, ale zároveň úžasně moderní minimalistický objekt.

Sou Fujimoto – Primitive Future (2011) from Arkitektskolen Aarhus on Vimeo.

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

–>–>

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

dreveny bungalov, architetkura, drevostavba

(pet)
Foto: Iwan Baan

Zpracováno podle přednášky prof. Ivana Petelena na konferenci Dřevo – surovina 21. století, Smolenice, říjen 2012