Zemědělský dvůr srdcem obce i koupalištěm

Zemědělský dvůr srdcem obce i koupalištěm

V Honěticích žije 67 obyvatel. Když porovnáme výkres z císařského katastru z roku 1842 a současný satelitní snímek, uvědomíme si, že jsou téměř totožné. Výjimku v drobném měřítku dodnes představuje pouze hospodářský dvůr. A také nová fotovoltaická elektrárna, velká jako obec sama. Nicméně celek slábne, možnosti a vztahy chřadnou. Hospoda zavřela.

Dvůr Honětice je historický zemědělský dvůr, který byl od nepaměti součástí nedalekého zámku ve Zdislavicích. Po válce byl znárodněn a přestavěn pro potřeby zemědělského družstva. Ke správní budově byly přistavěny garáže a dílny. Koncept uzavřeného dvora se nadobro rozpadl, když byly zbořeny dvě původní stodoly při vstupu, které nahradil rozlehlý sklad s opačnou orientací hlavního hřebene. Po rozkladu družstva celek už jen chátral. Poslední roky probíhá regenerace na turistický areál s vizí vrátit dvoru smysl.

Snaha o zachování regionální speciality se automaticky stala východiskem návrhu.

Dvůr pro sousedy

Obnovit zemědělskou funkci možné nebylo, funkci společenskou obnovit možné je. Nepochybně i před sto a více lety dvůr znamenal pro obec téměř vše. Dnes se zdá, že smysl se pomalu vrací.
Prvním krokem před 5 lety byla rekonstrukce správní budovy na penzion. Tento rok se ve druhé fázi vybudoval koupací biotop s přirozeným čištěním vody spolu se zázemím. Dále by v budoucnu měla následovat rekonstrukce stájí s litinovými sloupy a obnova rozlehlé stodoly. V plánu je však naplnit dvůr širší funkcí, než je zázemí koupaliště. Místo by se mělo stát společenským a kulturním centrem, srdcem obce.

Při rekonstrukci bylo použito původních cihel z někdejší místní cihelny.

Při rekonstrukci bylo použito původních cihel z někdejší místní cihelny.

Inspirace regionální tradicí

Obce v okolí Kroměříže mají osobitý charakter neomítnutých domů. Jejich majitelé s výhodou kdysi využívali nabídky lokálních cihelen. Jejich typologie vychází z přirozeného myšlení stavebníků. Dnes by se použil termín „v duchu udržitelného rozvoje“. Dvůr Honětice není výjimkou. Správní budova v čele dispozice z roku 1900 byla vyzděna ostře pálenými vážankami, garáže, ze kterých se nyní stalo zázemí biotopu, byly vyzděny z cihel litenčických. Bohužel cihelny v Litenčicích i Vážanech zkrachovaly. Působivý charakter si zachovávají dále stodoly, jejich výdřeva a zdobné větrací otvory ve zdivu. To vše a snaha o zachování regionální speciality se automaticky stalo východiskem návrhu.

Pro zázemí biotopu bylo směrodatné rozhodnutí ponechat železobetonový montovaný skelet garáží na traktory i s žebírkovým stropem. Prostor mezi sloupy se vyplnil novým programem – občerstvením, jídelnou, půjčovnou sportovních potřeb a hygienickým zázemím. Celý dům se může otevřít do všech stran díky velkým vratům vsazeným do modulů sloupů, a i když jsou zavřená, fasáda funguje jako polopropustný filtr mezi vnitřkem a vnějškem. Příčky jsou vyzděny z recyklovaných cihel. Umývací žlaby, sprchy a toalety jsou vyrobeny z nerezového plechu, v detailu a robustnosti odpovídající provozu kempu. Větrání je tak zajištěno přirozené, rozvody jsou přiznané, prostory osvětlené rozptýleným světlem odraženým od stropu. V noci budova vypadá jako lampion.

Půdorys

Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže
Místo: Honětice, Zlínský kraj
Autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl
Investor: Igor Pokorný
Projekt: 2012
Realizace: 2013
Užitná plocha: 257 m2

Obestavěný objem: 1174 m3

Řezy

TEXT: MARTIN PROKŠ, MAREK PŘIKRYL
FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.