Vědecké a kongresové centrum v Darmstadtu
Galerie(10)

Vědecké a kongresové centrum v Darmstadtu

Kongresové centrum, které vyrostlo v historickém centru německého Darmstadtu, hostí nejen mezinárodní vědecké kongresy a semináře, ale odehrávají se zde i kulturní akce a koncerty. Díky ekologickému konceptu stavby vše s nízkými náklady na energii.

Takzvané Darmstadtium, jehož název je odvozen od radioaktivního kovového prvku, připravovaného uměle v cyklotronu nebo urychlovači částic a vyrobeného poprvé v roce 1994 právě v Darmstadtu, představuje velkolepou architektonickou kombinaci skla a oceli. V jeho prosklené fasádě se zrcadlí budovy technické univerzity, státní muzeum i protilehlý zámek. Vzhledem k takové poloze uprostřed historického centra bylo třeba navrhnout stavbu, která by historické památky podtrhla a stala se zároveň reprezentativním stánkem vědy a kultury.

Budova nového městského kongresového a vědeckého centra je výsledkem spolupráce mezi Technickou univerzitou Darmstadt a městskou samosprávou. V roce 2001 v architektonické soutěži na její podobu uspěl návrh vídeňského architektonického studia Chalabi Architects & Partners. Původní návrh byl však ještě obohacen, když během výstavby bylo objeveno v západní části zdivo historické obranné věže. To bylo – stejně jako části středověkých městských hradeb – zabudováno do Darmstadtia a tvoří tak kontrast k moderní architektuře.

Vědecké a kongresové centrum Darmstadtium
Místo:  Darmstadt, Německo
Investor:  Město Darmstadt a Spolková země Hesensko
Architekt:  Chalabi Architects & Partners
Dodavatel minerální izolace:  YTONG (Xella Deutschland GmbH)
Plocha: 42 000 m2
Náklady: 77 mil. €
Soutěž: 2001
Realizace: 2005–2010

Střecha se solárními články
Fasáda netvoří jediný podmanivý prvek této budovy umístěné v městském centru. Komplex s obří podlahovou plochou 44 650 metrů čtverečních (včetně podzem­ního parkoviště) dokončený na jaře 2010 má totiž své skryté přednosti. Řeč je zejména o technických a energetických řešeních, která lze považovat za průkopnická.

Koncept zahrnuje více než 400 solárních článků na střeše o rozloze 6 000 metrů čtverečních, jež produkují až 80 kilowatt ze sluneční energie. Masivní futuristická instalace vyžadovala zdokonalené řešení střešní konstrukce. Aby se ušetřily náklady a eliminoval vznik tepelných mostů, zvolili architekti takovou střešní konstrukci, kdy nosiče fotovoltaického systému nevyžadovaly průnik skrze hotovou střechu. Namísto toho navrhli systém panelů, které drží větrné deflektory, a mohou tudíž odolávat bouřím a vichřicím.

Toto řešení vedlo k volbě materiálu pro zateplení ploché střešní konstrukce s vysokou mechanickou odolností, dobrou tvarovou stabilitou a nezbytnou požární ochranou (třída A1). „Naše nehořlavá minerální izolace Ytong Multipor má přesně tyto vlastnosti, a tak přesvědčila naše partnery v týmu Darmstadtia,“ vysvětluje Axel Karsch, vedoucí produktového týmu Ytong Multipor. Desky vyrobené pouze z přírodních stavebních materiálů, jako jsou vápno, písek, cement a voda, navíc doplnily celkový ekologický koncept budovy.

Trychtýř na vodu a světlo
Kromě sluneční energie je v budově využí­vána i geotermální energie a biomasa, takže je zajištěna téměř kompletní dodávka energie z obnovitelných zdrojů. Ekologický koncept budovy dále podpořila i samotná architektura. Dynamicky rozhýbaná hmota centra a prosklený světlík ve tvaru trychtýře či vodního víru umožňuje maximální prostup denního světla i do nejníže položených garáží a zároveň odvádí co největší množství dešťové vody do sběrných nádrží.

Kolem tohoto trychtýře je situováno foyer s výstavními prostory, velký sál s 1 500 sedadly, menší sál s 500 sedadly a meandrující trakt seminárních a konferenčních místností. Největší sál je navržen jako flexibilní – v případě potřeby jej lze rozdělit až na tři menší sály. Zvedací podlaha hlavního sálu také umožňuje prostor vhodný pro konference a koncerty. V interiéru budovy si architekti pohráli s nejrůznějšími materiály – od pohledového betonu šikmých stěn, sloupů a pylonů přes skleněné a ocelové trychtýře až po kontrastní, teple působící dřevěné obložení.

Před dvěma lety tak bylo dokončeno vědecké, kongresové a příležitostně i kulturní centrum, které dnes patří mezi nejpůsobivější místa v Evropě a jednoznačně představuje drahokam v pomyslné koruně vědy města Darmstadt.

(kk)
Foto a zdroj: Ytong a Jürgen Mai

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.