Světovar – příležitost pro světovou kulturu

Světovar – příležitost pro světovou kulturu

Adaptací chátrajícího historického objektu někdejšího pivovaru Světovar získá Plzeň další kulturní prostor, který však nebude těm stávajícím konkurovat, ale doplní je. Do konce roku 2015 by tu měl vzniknout multifunkční prostor pro prezentaci současného umění a zázemí pro jeho tvorbu. Tak, aby industriální charakter a odkaz k původnímu využití zůstal zachován.

Areál Světovaru se rozprostírá na zhruba pěti hektarech na plzeň­ských Slovanech. Dominují mu tři velké budovy a bezpočet drobnějších staveb obehnaných v současnosti historickou zdí mezi ulicemi Koterovská, Brojova a Slovanská alej. Projekt revitalizace tohoto brownfieldu má kulturně oživit tuto část města. Po přestavbě bude sloužit jako tvůrčí prostor pro přípravu a realizaci divadelních, výtvarných, hudebních a multimediálních projektů v industriálních kulisách.

Historie areálu

Akciový pivovar Světovar, ve své době nejmodernější závod v Plzni, byl umístěn za hranice města do nově vznikající průmyslové oblasti. Projekt včetně výstavby zajistila firma Müller & Kapsa pod vedením architekta Bohuslava Stébla. Samotná stavba začala v roce 1911 a po dvou letech byl pivovar připraven na svou první várku piva Světovar nebo také Weltbräu. V roce 1932 schválila správní rada Gambrinusu jeho fúzi se Světovarem, a v Plzni tak vznikl největší pivovarský koncern v republice pod názvem Plzeňské akciové pivovary. Z důvodu vleklé hospodářské krize docházelo k postupně se prohlubujícím existenčním problémům všech plzeňských pivovarů, což koncem roku 1933 vedlo k zastavení výroby ve Světovaru a k jeho vyklizení.Po druhé světové válce byla část areálu zabrána Československou armádou a zbytek byl upraven na výtopnu. Vojenským účelům Světovar sloužil až do roku 1989, kdy armáda areál opustila. Od roku 2004 začala převádět části areálu na město Plzeň, které je v současnosti vlastníkem všech budov. V roce 2008 byly některé objekty prohlášeny kulturní památkou.Když pak o dva roky později Plzeň kandidovala na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) pro rok 2015, přípravný tým přihlášky Plzně do projektu zaujaly široké možnosti využití opuštěného areálu a rekonverze jedné z budov na multifunkční prostor 4×4 Cultural Factory. Stal se tak jednou ze tří investic, s nimiž Plzeň vstupovala do soutěže o titul.

Fotografie Síla ticha ukazuje původní stav. Foto: Václav Šváb

Plány

Město Plzeň v soutěži o titul EHMK zvítězilo nad Ostravou a Hradcem Králové a příprava rekonstrukce mohla začít.

Příprava rekonverze areálu Světovar zahrnovala soutěž na urbanistické řešení celého areálu, v níž bylo v roce 2010 vybráno řešení studia D3A. Cílem soutěže bylo nalezení optimální struktury a způsobu využití dané lokality s akcentem na synergický vztah nově navrhovaných aktivit v kontextu městské čtvrti.

Projektovou dokumentaci ve všech stupních na rekonstrukci jedné z budov zahrnující 4×4 Cultural Factory a Archiv města Plzně zpracovala architektonická a projekční kancelář Helika. Investiční náklady na vybudování odpovídajícího zázemí 4×4 Cultural Factory budou částečně kryty z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na podzim 2013 bude ukončen výběr zhotovitele stavby a započne rekonstrukce, která by měla být dokončena v roce 2015. Světovar 4×4 Cultural Factory se pro rok 2015 stane jedním z hlavních dějišť programu EHMK, a zároveň zahájí svůj každodenní provoz.

4×4 Cultural Factory

Rekonstrukce promění Světovar v multifunkční prostor se širokými možnostmi využití za zachování stávajícího industriálního charakteru. Přízemní část nabídne čtyři sály s rozdílnou kapacitou, jež bude možné využít pro všechny druhy umění v oddělené nebo propojené podobě. Variabilita prostoru bude zajištěna možností dále sály dělit mobilními příčkami na více menších prostorů se zvláštními vchody. Každý ze sálů bude disponovat zázemím pro účinkující a diváky, technickým vybavením a zařízením umožňujícím přizpůsobit sály různým aktivitám.

Druhou částí objektu je několikapatrová věž, jejíž přízemní část bude využívat Archiv města Plzně. Ve čtyřech vyšších patrech jsou menší prostory určené pro rezidenční byty. Zároveň zde v jednom z pater vznikne osm samostatných zkušeben ateliérů a kluboven pro místní umělce a zájmová sdružení. Multifunkční sál v 5. podlaží vhodný např. jako taneční zkušebna bude zároveň využíván pro větší akce pořádané Archivem. Nejvyšší 6. podlaží zachová svůj charakter bývalého vodojemu a bude nabízet stálou expozici o historii Světovaru.

Pro celý objekt bude důležitá dvoupatrová přístavba s prosklenou čelní stěnou umožňující výhled na vstupní „náměstí“. Přízemí této nové budovy bude kavárnou a zároveň foyer velkého sálu. První patro je určeno pro práci. Několik menších kanceláří a sdílený prostor budou k dispozici formou tzv. HUBu – placeného členství s možností užívat kancelářské zázemí a navázáním na zdejší komunitu.

Venkovní areál bude dílem využíván jako parkovací plocha pro návštěvníky Světovaru a dílem poslouží jako pobytový. V plánu je realizace sezónní komunitní zahrady, nabízí se využití např. v rámci festivalů a dalších komunitních aktivit.

Od partnerů ASB

Schéma revitalizace

Program centra

Vzhledem k budoucí podobě multifunkčního centra budou možnosti využití velice pestré. Rok 2015, na jehož začátku by stavba měla být dokončena, bude především ve znamení programu v rámci projektu EHMK. Zároveň začnou fungovat prostory pro komunitní setkávání, zkušebny, ateliéry, rezidenční byty a sdílený pracovní prostor.Koncept Světovaru vychází z pochopení kulturního prostředí Plzně a jeho potřeb. Vzhledem k tomu, že Plzeň již v současnosti disponuje řadou prostor pro provozování živého umění (Divadlo J.K.Tyla a jeho nová budova, Měšťanská beseda, Peklo, Johan Centrum, Papírna, hudební kluby v centru města), není smyslem vzniku a provozování Světovaru těmto prostorům vytvářet konkurenci.

Světovar bude svoji existenci stavět a udržitelné příjmy generovat v první řadě z jiných činností, kterými jsou:1.    Kreativní inkubátor2.    Rezidenční centrum3.    Komunitní program4.    Živé umění5.    Komerční provoz pro udržitelnostProgram Světovaru bude koncipován tak, aby poskytl prostor jak místním promotérům, tak zahraničním umělcům, kteří do Plzně budou přivážet novinky z celého světa. Na to, aby byla zaručena kvalita a originalita dramaturgie, bude dohlížet dramaturgická rada složená z několika zkušených uměleckých osobností. Spolupráci plánujeme navázat nejen v rámci mezinárodních sítí podobných konvertovaných industriálních budov, ale i v rámci České republiky, kde lze již nalézt vlastní příklady dobré praxe.

Pro celý objekt bude důležitá dvoupatrová přístavba s prosklenou čelní stěnou umožňující výhled na vstupní „náměstí“.

Soňa Rychlíková, Jana TerčováFOTO: Plzeň 2015, Helika